Bred koalition af EU-parlamentarikere protesterer over grønstempling af gas og atomkraft

Europaparlamentsmedlemmer fra venstre til højre har afleveret en officiel indsigelse mod EU-Kommissionens forslag om at kategorisere investeringer i naturgas og atomkraft som grønne.

I juli skal Europa-Parlamentet tage stilling til, om naturgas og atomkraft skal inkluderes på EU's liste over bæredygtige investeringer, den såkaldte grønne taksonomi.
I juli skal Europa-Parlamentet tage stilling til, om naturgas og atomkraft skal inkluderes på EU's liste over bæredygtige investeringer, den såkaldte grønne taksonomi.Foto: Johanna Geron/Reuters/Ritzau Scanpix
Peter Ingemann Nielsen

BRUXELLES: I en officiel indsigelse, som Altinget har set et læk af, opfordrer en bred koalition af europaparlamentarikere nu EU-Kommissionen til at forkaste et forslag om at kategorisere investeringer i naturgas og atomkraft som grønne.

Siden Kommissionen i februar foreslog at inkludere naturgas og atomkraft på en liste over grønne investeringer, har diverse miljøorganisationer og grønne aktivister protesteret.

Kritikken går på, at naturgas er et fossilt brændstof, som bestemt ikke er en bæredygtig energikilde, og at atomkraft er en farlig kilde til energi på grund af blandt andet radioaktivt affald.

Og nu begynder Europa-Parlamentet også at røre på sig.

16 parlamentarikere, der spænder over næsten hele det politiske spektrum i Parlamentet, har udarbejdet en indsigelse mod Kommissionens forslag.

I indsigelsen lyder det, at naturgas og atomkraft ikke kan anses som bæredygtige, og at en sådan kategorisering vil skabe forvirring blandt investorerne. Hele idéen med at kategorisere energikilder som bæredygtige i EU-regi er nemlig at hjælpe investorerne med at vælge de grønneste løsninger.

Læs også

En af de 16 parlamentarikere, som er medunderskriver af indsigelsen, er Linea Søgaard-Lidell fra Venstre, som på grund af inkluderingen af naturgas på den grønne liste har opponeret mod forslaget.

Hun tror, at det er muligt at skaffe flertal for at forkaste Kommissionens forslag til den såkaldte grønne taksonomi.

"Naturgas kan umuligt blive en del af taksonomien, hvis vi vil have en troværdig taksonomi. Det er jo et fossilt brændstof. De, der var lune på naturgas som overgangsteknologi, burde have ændret holdning efter Ruslands invasion af Ukraine," siger Linea Søgaard-Lidell.

Parlamentarikere føler sig forbigået

Parlamentarikerne kritiserer også i indsigelsen Kommissionen for at arbejde for hurtigt med lovforslaget.

De skriver, at Parlamentet ikke har fået en "passende mulighed" for at fremføre sine synspunkter og kommentarer forud for offentliggørelsen i februar. Og henviser i øvrigt til, at Parlamentet som med-lovgiver bør være "ligestillet i beslutningsprocessen", hvilket ifølge dem ikke har været tilfældet, da Rådet har haft bedre muligheder for at påvirke beslutningsprocessen.

Der bliver også udtrykt bekymring over "manglen på en meningsfuld konsekvensanalyse af loven", og at det i den forbindelse havde hjulpet med en offentlig høring.

14. juni skal Parlamentets miljø- og økonomiudvalg stemme om indsigelsen. Herefter forventes det, at der skal stemmes om indsigelsen igen blandt alle Parlamentets 705 medlemmer i juli. Hvis et absolut flertal beslutter sig for at støtte indsigelsen, forkastes Kommissionens forslag – og naturgas og atomkraft indgår dermed ikke på listen over bæredygtige investeringer.

Også EU-landenes regeringer kan forkaste forslaget. Det anses dog for usandsynligt, da mindst 20 lande i så fald skal modsætte sig.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Linea Søgaard-Lidell

MF (V)
cand.public. (Aarhus Uni.)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024