Christine Nissen: Flygtninge har forvandlet EU fra fredsprojekt til fort Europa

KOMMENTAR: Flygtningekrisen er blevet EU’s 9/11, som den bulgarske samfundstænker Ivan Krastev har formuleret det. Den har ført til en normalisering af ideen om ’fort Europa’ og EU som et sikkerhedsprojekt, der for få år siden var i modstrid med EU’s egen selvopfattelse.

I sidste uge var EU’s stats- og regeringsledere samlet til EU-topmøde i Østrig. Som så mange gange før handlede topmødet især om én ting: flygtninge.

EU blev grundlagt som det fredsprojekt, der skulle sikre, at der aldrig igen ville være krig i Europa. Dette har været EU’s største succeshistorie og primære fortælling om sig selv lige siden.

Det betød også, at da EU tilføjede en egentlig udenrigs- og sikkerhedspolitisk dimension til samarbejdet i 1990’erne handlede den ikke om at beskytte kontinentet mod udefrakommende trusler.

Dens formål var i stedet at eksportere det europæiske fredsprojekt til resten af verden, i håb om at den ville udvikle sig i samme fredelige og demokratiske retning, som Europa selv havde gjort det. EU's sikkerhedspolitik udmøntede sig specifikt i civile og militære operationer, der blev indsat i konfliktramte lande for at opbygge deres lokale institutioner i det europæiske billede.

Men ligesom al politik er et produkt af sin tid, er EU som fredsprojekt, der skal eksporteres, i dag forældet. Min generation, der er opvokset i fredstid, tilskriver ikke EU æren for freden i Europa. Derimod synes verdens problemer at være rykket nærmere som følge af globaliseringen, hvilket kom mest dramatisk til udtryk, da migranter i hundredtusindvis i 2015 stod ved Europas dør og ville ind.

Migrantkrisen førte hurtigt til nationale løsninger, herunder genoprettelse af den nationale grænsekontrol og dermed undermineringen af et af EU’s vigtigste mål og værdier; den fri bevægelighed i et grænseløst Europa.

Dermed blev migrantkrisen også til en af de største politiske kriser for EU. Hurtigt blev modsvaret fra EU’s side, at for at den europæiske model og EU skulle overleve, måtte den forskanses; åbne indre grænser krævede skarpt optrukne ydre grænser, og denne idé accepteredes bredt af europæiske politikere på tværs af politiske skel.

Nødvendigheden af at afskærme det europæiske kontinent, og EU’s nyfundne opgave som Europas beskytter har siden forgrenet sig og medført en lang række af nye politiktiltag.

For eksempel har EU’s eksterne sikkerhedspolitik taget flere store skidt fremad de seneste par år – skridt væk fra dens oprindelige altruistiske formål til i stedet at fokusere på EU’s egeninteresser, herunder at gøre EU bedre rustet til at beskytte det europæiske kontinent og dets borgere.

Med lanceringen af det "permanent strukturerede samarbejde på forsvar", også kaldet PESCO, og EU’s nye Forsvarsfond, der begge blev lanceret i 2017, er EU for første gang i sin historie begyndt et egentligt samarbejde om forsvarspolitik.

I forlængelse heraf ses EU's eksterne politik i stigende grad som et instrument, der skal bruges til defensivt at beskytte det europæiske kontinent. Ligeledes er EU-Kommissionen – en af verdens største udviklingsdonorer – begyndt at bruge udviklingsbistand på indsatser, der skal begrænse migration til Europa.

EU’s grænseagentur Frontex er også de seneste år blevet tilført betydeligt øgede ressourcer og beføjelser med opbakning fra alle medlemslande, og i sin seneste årlige tale til det europæiske folk foreslog kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sidste uge at etablere et grænsevagtkorps på 10.000 mand, der skal være operationelt allerede i 2020.

Sidstnævnte initiativ var højt på agendaen, da stats- og regeringslederne diskuterede migration over deres wienerschnitzel i Salzburg onsdag aften, mens emner som Brexit kun ganske kort blev rundet.

Således har EU på meget kort tid – og især som følge af flygtningekrisen – udviklet sig fra et rent fredsprojekt til nu også at være et sikkerhedsprojekt. Et sådant projekt vil kunne vise EU’s fortsatte relevans i en tid, hvor multilateralismen er under massivt pres, og internationale institutioner er blevet noget, man kan melde sig ud af.

Mange – herunder EU selv – ser dette skift som et udtryk for, at EU er begyndt at føre en pragmatisk – fremfor idealistisk og værdibaseret – sikkerhedspolitik.

Men dette paradigmeskift er mere og andet end nødvendighedens politik. Det handler lige så meget om identitet og her om at afgrænse – bogstaveligt talt – hvad der udgør den europæiske identitet og beskytte den mod udefrakommende trusler.

Spørgsmålet fremover er, om et EU som sikkerhedsprojekt, der er villig til at forskanse sig defensivt, kommer i konflikt med de selv samme europæiske kerneværdier, som tiltagene har til hensigt at beskytte.

---------------------

Christine Nissen (født 1986) er forsker på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og associeret forsker ved tænketanken European Council on Foreign Relations (ECFR), hvor hun fokuserer på EU's forsvars- og sikkerhedspolitik.

Forrige artikel Jens Chr. Grøndahl: Hvis politikerne ikke vil tale om Europa, må vi selv gøre det Jens Chr. Grøndahl: Hvis politikerne ikke vil tale om Europa, må vi selv gøre det Næste artikel Stine Bosse: Vis mig din holdning til en flygtning, og jeg skal sige dig, hvem du er Stine Bosse: Vis mig din holdning til en flygtning, og jeg skal sige dig, hvem du er
 • Anmeld

  Christian X

  "Landsbytosserne" havde ret

  De blev udskammet af den "selvudråbte elite", der har påført Danmark (og EU) omkostninger og problemer, der får Danske Bank skandalen til at ligne lidt rod med sogneråds midlerne. Men har det medført bodsgang, afgang eller krav om tilbagebetaling af eftervederlag fra den ansvarlige "elite"?
  Er der noget at sige til, at vi har politikerlede?

 • Anmeld

  Thomas Elbæk-Jørgensen · Lærer

  Værdispørgsål

  Tak for en interessant kommentar. Men jeg er nysgerrig efter at høre: hvordan defineres de grundlæggende værdier egentlig, når det bliver specifikt? EU kan - meget alment og overgribende betegnet - ses som et "projekt" hvis endemål var fred i Europa, ja. Men er en stram, eller delvist stram, migrationspolitik på europæisk plan (i forhold til ikke-europæiske migranter) egentlig i strid med det mål?

 • Anmeld

  Preben bille brahe · Cand polit

  Sikkerhedspolitisk nødvendighed

  Hvis ikke EU får udviklet en effektiv sikkerhedspolitik, som kan beskytte Europa mod folkevandringer, så kommer kontinentet til at gå ned i kaos præcis som det skete for Rom i år476 e. kr.
  Det liberale projekt, som lovede os at frihandelen ville gøre os alle rige, glemte at fortælle os at kriminelle, narko, løntrykkere, invasive horder af fremmede, utryghed og ufred ville følge med. Det har været ren hasard med vores folks fremtid.
  Demokrati og menneskerettigheder er fine europæiske værdier, men det giver ikke EU ret til at blande sig i andre staters interne anliggender. Man må respektere staternes suverænitet.

 • Anmeld

  Anne Albinus

  2015

  Christine Nissen skriver: “Derimod synes verdens problemer at være rykket nærmere som følge af globaliseringen, hvilket kom mest dramatisk til udtryk, da migranter i hundredtusindvis i 2015 stod ved Europas dør og ville ind.”

  — Det var konflikterne i Irak, Syrien, Libyen og også Eritrea, der skubbede hundredtusinder af mennesker i eksil i 2015.

 • Anmeld

  Margit Johansen · selvstændig

  Der er fred i Europa, det kan vi også takke EU for ikke kun nationalstaterne

  Et land med fred i århundreder, en verdensdel med fred i mere end et halvt århundrede. Tak til nationalstaterne og alle gode EU kræfter for det. Nu må vi samarbejde fra bunden igen og løse udfordringerne med den iskolde kapital i globaliseringen, der sender millioner på flugt.

 • Anmeld

  Marianne mørk Mathiesen · Læge

  Europa bliver invaderet af en ikke våbenføret hær.

  Det er formentlig første gang i historien at landes territorium ikke er blevet forsvaret. Vi tillader hære af afrikanere og mellemøstlige muslimer at invaderer vores lande. De medfører ikke engang våben, men invaderer os bare stille og roligt uden tværslag.
  Vi har på intet tidpunkt forsvaret os, vi ser blot til uden handling.
  EU er handlingslammet medlemskabet er invaliderende for Europa.

 • Anmeld

  Torben Vegener Hansen · Fhv. socialrådgiver nu folkepensionist

  Svær nød at knække

  Enig med Margit Johansen. Vi må til at tage samarbejdshandskerne på igen. Men det svære bliver at finde den rigtige samarbejdsstrategi nu, hvor der også kommer sikkerhedsmæssige spørgsmål ind over. Bliver det en for stor mundfuld for EU - og i fald skal vi så have Storbritanien med i det sikkerhedsmæssige samarbejde? Det bliver en utrolig svær nød at knække. Men samarbejdes det skal der, ellers bliver EU alt for svagt både i forhold til Rusland, USA og Kina.

 • Anmeld

  Ib Heinisch

  Selvskabte problemer

  USA og NATO's invasioner og diverse forsøg på, at omstyrte forskellige styrer i mellemøsten har skabt den nuværende migrantkrise, plus selvfølgelig den stadig større økonomiske ulighed forårsaget af markedskrafterne i Vesten. Men som altid har hyklerne i Vesten svært ved ,at se sig selv i spejlet og leve op til deres ansvar for problemerne.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Glem ikke Danmarks rolle

  Ib Heinrich
  For ikke at glemme at de patier i Danmark der gik varmt ind for en aktivistik udenrigspolitik der medførte at landet gik i krig i med Irak i strid med FN's regler.
  Jeg deler dine synspunkter
  Derimod finder jeg det betænkeligt at ønske at EU skal være en militærmagt på lige fod med Kina, Rusland og USA
  Det er kun med til at optrappe konflikter og ikke det modsatte.
  Derfor kommer en naiv tro på, at det er EU som kan løse folkevandringen det skyldes at medlemslandene har forskelligeartede interesser både hvad de vil med EU - og hvad de kan eller ikke kan få ud at deltage i EU

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  EU og freden

  Det er vrøvl, at EU sikrer freden i Europa. Det er de europæiske folks vilje til ikke at gå i krig med hinanden, der har gjort EU mulig. Det er karakteristisk for EU, at man ved udviklingsbistand vil forsøge at begrænse migrationen til Europa, men at man ikke drømmer om at bruge det bedste middel til samme formål, nemlig at føre frihandelspolitik over for Afrika. Når afrikanerne rammes af EU´s toldmure, kommer de selv. Den problematik kunne man godt forvente, at DIIS ville beskæftige sig med, men her er luttter tavshed.

 • Anmeld

  Peter Beck Christiansen · Ex-EU Ambassadør

  Toldmure?

  Ib Christensen din viden om EUs handelspolitik er lig nul. Siden den første Lome Konvention 1975-80 har der været fri eksport af næsten alle produkter produceret i Afrika medens de afrikanske lande kunne fortolde EUs produkter. Der har ikke været toldmure.
  Dette system fortsatte og blev forbedret i hver Lome Konvention indtil 2000 hvor Cotonou Konventionen (2000-2020) tog over og hvor EPA (European Partnership Agreement) er blevet forhandlet med forskellige regioner, som alle giver endnu flere fordele for afrikanske lande.
  Det er ikke EU der har været tilbageholdende - tværtimod, det afrikanske lande, der vil bevare toldmure og beholde toldindkomster i st f at åbne op for regional handel (Afrikas regional handel er mindre end 10% af deres totale handel) og handel med resten af Verden.
  Jeg har siddet som EU ambassadør i 90’erne og 00’erne i fire afrikanske lande og til stadighed oplevet de styrendes ulyst til at risikere at handle. EU har givet dem langt bedre muligheder for at forbedre deres indkomster på samme måde som Asiens lande har gjort der., men kun med begrænset resultat.
  Afrikansk lederskab er stort set inkompetent og korrupt- trist konklusion efter knapt 40 år med Afrika.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  "Folkets vilje til ikke at gå i krig"

  Kan Ib Christensen referere til noget tidspunkt i verdenshistorien hvor "folket" - ikke mere eller mindre feudale, diktatoriske og/eller korrupte magthavere - har haft besluttende myndighed til ikke at gå i krig?

  Suez-krisen i 1956 var et skræmmende eksempel på at 2 påstået demokratiske lande: England og Frankrig, var mere end villige til at starte en krig, der kunne have sat Mellemøsten i brand for at opretholde "ejerskabet" til Suezkanalens indtægter. USA sagde stop - det var i den rolige Eisenhower´s præsidentepoke. 35 år senere i 1991 startede USA den 1.ste Golfkrig og siden er Mellemøsten blevet ét stort menneskeligt, politisk og økonmisk morads.

  I ingen af tilfældene var det "folket" men magthaverne der ville krigen.


 • Anmeld

  Christian X

  Venstreorienteredes nye dogme

  Efter at Vesten har ydet eksorbitant bistand i generationer, der har muliggjort både et historisk velstandsløft i Asien, Afrika og Sydamerika - og en befolknings-eksplosion af bibelske dimensioner, der har resulteret i de katastrofer, der altid kommer i kølvandet, når populationer bliver for store:
  Sult
  Tørst
  Sygdomme
  Krig og flygtninge.

  Vesten har endda gjort unge afrikanere rige nok til at betale formuer til menneskesmuglere for at søge lykken i EU. I 9 ud af 10 interview svarer de selv, at de kommer for at få uddannelse og arbejde (som da europæere emigrerede til USA og Australien).

  Men hver gang venstrefløjens verdensbillede splintrer bygger de blot en ny "bibelsk" fortælling op over samme tema:

  Det er stadig de kristne selvpiskeres skyld; stakkels unge mænd flygter til Vesten pga. Vestens overgreb og ikke pga. ovenstående, som videnskaben igen og igen har påvist i biologien og historien.
  Venstrefløjen har altid levet af fake news.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Christian x

  Det er lidt tankevækkende at nogle borgerlige
  beskylder dem der ikke bekræftet deres fordomme eller bias for at sprede fake News eller trolle virksomhed
  Det er er forsøg på at lukke enhver demokratisk diskussion af og det er måske også meningen når man kan ikke kan argumentere for sine holdninger eller ville nægte fakta

 • Anmeld

  Torben Vegener Hansen · Fhv. socialrådgiver nu folkepensionist

  Kim Nielsen

  Jeg fuldstændig enig med dig. Men pas på med at sige Kongen (læs Christian X) imod. Du får bare at vide, at du skal tie, ligesom jeg fik at vide i en tidligere debat, hvor jeg sagde Kongen imod.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  EU igen.

  Havde EU ikke i 1995 underskrevet Barcelona erklæringen, samt andre erklæringer, som giver Mellemøsten og Afrika ret til at eksportere deres befolknings overskud, primært muhammedanere, herop var vi nok blevet sparet for de lidelser og problemer, som vi slås med nu.
  Det "grænseløse Europa" (Schengen) har også altid været en pestilens for os og problemet bliver ikke løst før den dag at EU indser nødvendigheden af genoprettelse af faste, nationale grænser. EU burde aldrig have været oprettet. Større hjemsendelses programmer er også en nødvendighed, hvis harmonien i Europa skal genoprettes. Hvis migranternes hjemlande nægter at tage i mod egne borgere må tvang nødvendigvis tages i anvendelse.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Højrekultural populisme og indvandrervenlighed..

  Er en velkendt cocktail i Dansk politik.

  DF´s mandater har stået bag en massiv indvandrer masse siden 2oo1, modsat Nyrup regeringens skarpe indvandrerpolitik. Naturligivs fuldt ud støttet af Dansk industri og resten af blå blok, uanset deres manipulering på området her om...

  "blå bloks stramme indvandringspolitik" ...Årtusinders største løgn ! Nobel pris til blå for denne i løgn!!

  Faktisk kom der dobbelt så mange indvandrer, eller velfærdserodere og løndumpere, som de normalt kaldes til DK, under DF støtte til blå regeringer end før..

  Meget få DFere er klar over dette, andre borgerlige er, og ønsker at vildlede DFeren der ikke forstår for meget af noget. Hvis noget af selv noget.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Indvandring.

  Nu skal vi lige skelne i mellem indvandring fra vestlige, industrialiserede lande og indvandring fra den tredje verden.
  De fleste fra I landene har som regel noget at byde på, i form af en, eller anden uddannelse, som kan indgå i produktionen her hos os eller i professorraterne. Universiteter mm.

  Hvor i mod er de fleste fra U landene uden uddannelse, ja, i de fleste tilfælde an alfabeter, som er u hyre svære at placere i de moderne processer. Thorning regeringen åbnede yderligere adgang for disse da den kom til.

  Ydermere er det problematisk at disse ofte er hæmmet af deres kultur og religion, i det dette sjældent harmonerer med vores moderne livsførelse. Derfor er det mange gange relevant at holde disse ting adskilt.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Christian x

  Der er svær at dig alvorligt når du beskylder andre for fake news
  Det absurd at skrive paroler i det det må formodes at være den enkeltes mening der tilkendegives

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Slettet indlæg? Igen?

  "Pensionist
  Indvandring.
  Nu skal vi lige skelne i mellem indvandring fra vestlige, industrialiserede lande og indvandring fra den tredje verden. "

  Nej. Samme. som beskrevet i to lange og slettet indlæg..Gider ikke forklare hvorfor igen.