ITRE
I den seneste valgperiode har Danmark været repræsenteret i Europa-Parlamentets industriudvalg med Britta Thomsen (S), Jens Rohde (V) og Bendt Bendtsen (K). (Foto: Europa-Parlamentet)

Danske spidskandidater vil præge EU's industripolitik

15. maj 2014 kl. 2:00
EP2014: En plads i Europa-Parlamentets industriudvalg er i høj kurs blandt de danske spidskandidater, viser rundspørge. Venstre vil have Danmark tilbage i landbrugsudvalget.
| Flere
BRUXELLES: Industri- og energipolitikken er det område, som flest danske spidskandidater til Europa-Parlamentet ønsker at præge, hvis de får succes ved valget den 25. maj.

Altinget.dk har spurgt de otte spidskandidater, hvilke udvalg de gerne vil prioritere i arbejdet i Bruxelles, og her peger repræsentanterne fra Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale på Udvalget for Industri, forskning og Energi.

For Morten Helveg (R) handler det blandt andet om at kunne præge diskussionen om energi-uafhængighed.

”Efter EU-Kommissionens udspil fra januar og med Ukraine som en meget dyster baggrund bliver klima- og energipolitik en kæmpe ting både principielt og indholdsmæssigt. Her kombinerer man en dagsorden, som er sindssyg vigtig geopolitisk, men også praktisk teknisk og økonomisk i forhold til de muligheder, der ligger for dansk job og arbejdspladser i den grønne industri,” siger han.

I den forgangne parlamentsperiode har der siddet tre danske parlamentarikere i industriudvalget.

Nok at tage fat på
Industri- og energiområdet er også et felt, hvor der er lagt op til store politiske slagsmål i den kommende parlamentsperiode. 

EU skal blandt andet vedtage sin næste store klima- og energipakke, der tæller 2030-mål for CO2-udledning, udbygningen af vedvarende energi og forbedret energieffektivitet. Samtidig har krisen mellem Rusland og Ukraine genoplivet diskussionen om EU-landenes afhængighed af importeret energi særlig i form af russisk gas. 

Ud over industri- og energiområdet spænder de danske spidskandidaters prioriteringer bredt og dækker i alt 13 udvalg. 

Områderne miljø, beskæftigelse, handelspolitik og retspolitik er alle på mindst to spidskandidaters ønskeseddel. Til gengæld er der ingen, der nævner områder som kultur, transport, turisme eller udenrigspolitik, og kun enkelte kandidater har appetit på økonomiudvalget og udvalget for det indre marked.

Se alle spidskandidaternes prioriteringer nederst i artiklen.

V vil tilbage i landbrugsudvalget
Et udvalg, som Danmark ikke har været repræsenteret i siden 2009, er landbrugsudvalget. Det ærgrer Venstres spidskandidat, Ulla Tørnæs, der peger på netop det udvalg som en prioritet i det nye Parlament.

”Det bliver ikke nødvendigvis mig personligt, men vi går efter en plads i landbrugsudvalget. Her var Venstre ikke repræsenteret i denne periode (2009-2014, red), og det synes jeg var en fejl. Når det kommer til vækst og beskæftigelse, så ved vi, at der er et potentiale i landbruget, og det vil vi gerne understøtte,” siger hun.

Venstre var tidligere repræsenteret i Europa-Parlamentets Udvalg for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter gennem ti år ved Niels Busk, der forlod arbejdet i Bruxelles i 2009.

Fordelingen af udvalgsposter er et større puslespil, som skal lægges på den anden side af valget til Europa-Parlamentet den 25. maj. 
Dokumentaion

Altinget.dk har spurgte de otte spidskandidater, hvilke udvalg de gerne vil sidde i, hvis de bliver valgt til Europa-Parlamentet. Her er, hvad de svarede:

Rina Ronja Kari (N)
"Jeg vil meget gerne i arbejdsmarkedsudvalget. Det er der, hvor nogle af de store slag skal stå. Desuden interesserer jeg mig meget for handelspolitik, og det kan man gå til fra flere udvalg. Mit sidste ønske er AFCO (Udvalget for Konstitutionelle Anliggender), fordi vi kommer til at se ændringer af traktaterne. Men jeg må ikke sidde i tre udvalg, så der må jeg prioritere."

Margrete Auken (SF)
"Jeg vil meget gerne forsætte i miljøudvalget, ENVI. Jeg har også stadig et ideal, om at mit borgernære borgerklageudvalg (Udvalget for Andragender, red) kan blive kendt i Danmark, for det er enormt skægt, at vi har sådan et udvalg, hvor borgerne kan komme og få deres klager og sager taget op. Desuden vil også gerne fortsætte i Palæstina-delegationen (der varetager Parlamentets kontakt til myndighederne i de besatte områder, red), hvor jeg er næstformand."

Jeppe Kofod (S)
"Det har jeg ikke taget stilling til endnu. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan vores gruppe bliver sammensat, men vi vil gå efter at være med i nogle af de tunge klassiske udvalg: altså økonomiudvalget, beskæftigelsesudvalget, miljøudvalget, industriudvalget og Udvalget for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

Morten Helveg (R)
"ITRE (Udvalget for industri, transport, forskning og energi) eller LIBE (Udvalget for borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender)."

Ulla Tørnæs (V)
"Det bliver ikke nødvendigvis mig personligt, men vi går efter en plads i Landbrugsudvalget. Venstre var ikke repræsenteret i Landbrugsudvalget i denne periode, og det synes jeg var en fejl. Når det kommer til vækst og beskæftigelse, så ved vi, at der er et potentiale i landbruget, og det vil vi gerne understøtte. Det er et vigtigt erhverv for dansk beskæftigelse, og det har stor indflydelse på dansk landbrug, hvad der vedtages i det udvalg."

Bendt Bendtsen (K)
"ITRE (Udvalget for industri, transport, forskning og energi). Og så vil jeg søge International Handel som andet udvalg."

Morten Messerschmidt (DF)
"Jeg overvejer LIBE, JURI, ITRE (Udvalget for grundlæggende rettigheder, retsudvalget og industriudvalget, red.). Det er der, mange af de store politiske sager ligger om indre marked og industrispørgsmål, om fri bevægelighed og retsanliggender og andre væsentlige sager. Det synes jeg både er politisk spændende, og at jeg har de faglige forudsætninger for at arbejde med."

Christina Egelund (LA)
"Det ved jeg ikke noget om endnu, så det kan jeg ikke give et meningsfuldt svar på før efter valget."

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK