Det sker i EU: Så kommer den europæiske mindsteløn

OVERBLIK: Det med frygt ventede forslag til europæisk mindsteløn er på trapperne, Brexit-diskussionerne fortsætter, og Mette Frederiksen skal diskutere den eksploderende coronasituation i Europa med sine EU-kolleger i denne uge.

Mandag 26. oktober
Forhandlingerne om fremtidens handels- og samarbejdsvilkår mellem EU og briterne er gået ind i en hektisk slutfase, hvor de to sider vil mødes hver eneste ugedag. Det sker i håbet om at nå en aftale, der helst skal falde på plads inden for ganske få uger, hvis den skal kunne træde i kraft inden nytår, hvor den overgangsordning, som briterne p.t. er dækket af, udløber.

Endnu en runde af forhandlingerne om EU’s langtidsbudget for 2021-2027 og den tilknyttede coronagenopretningsfond finder sted mellem EU-ministre og parlamentarikere. På tredje måned slås de om, hvorvidt der skal flere penge til 15 fokusområder og bedre kontrol af, at EU-midler ikke går til lande, der ikke overholder retsstatsprincipperne.

Tirsdag 27. oktober
Et specialudvalg om kræft nedsat af Europa-Parlamentet holder sit første møde og diskuterer brystkræft. Samme dag vil Parlamentets Borgerrettighedsudvalg stemme om en rapport, der vurderer betydningen for de europæiske borgeres retsstilling af nogle af de nødtiltag, som de europæiske regeringer har indført for at bekæmpe coronaen. Samme udvalg ser også på den alvorlige flygtningesituation på de græske øer.

Login