Debat

Ekspert i biodiversitet: Kaskader af ulykker risikerer at ramme Europa, hvis EU's grønne planer forbliver planer

Stærkere økosystemer kan forbedre samfundets robusthed over for klimaets rasen. Et nyt Europa-Parlament bør realisere EU's grønne planer, så vi får konkrete løsninger på de to kriser, der truer Europas borgere og biodiversitet, skriver Amanda Fehler Vallgårda.

Når vi giver mere plads til naturen, får vi samtidigt gavn af naturens evne til at forsinke vand, svække bølger fra stormfloder og reducere temperaturen ved varmebølger, skriver Amanda Fehler Vallgårda.
Når vi giver mere plads til naturen, får vi samtidigt gavn af naturens evne til at forsinke vand, svække bølger fra stormfloder og reducere temperaturen ved varmebølger, skriver Amanda Fehler Vallgårda.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Amanda Fehler Vallgårda
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Ekstremt vejr mærker vi allerede. I fremtiden får vi endnu mere af det. Mange danskere oplevede i vinteren og efteråret de voldsomme effekter af ekstreme vejrhændelser, blandt andet forårsaget af stormen Pia.

Vi har lige haft den nedbørsrigeste april i 150 år, mens vi i sommeren 2023 aflyste sankthansbålet på grund af udbredt tørke. Det Europæiske Miljøagentur konkluderer i dens nye klimarisikoanalyse, at det haster med at forbedre samfundets robusthed over for oversvømmelser, varmebølger, nye sygdomme og det mentale pres, der opstår som følge af frygt og usikkerhed om klimaets rasen. 

Et af de vigtigste tiltag for at forbedre vores robusthed er at styrke økosystemerne og biodiversiteten.

Når vi giver mere plads til naturen, får vi samtidigt gavn af naturens evne til at forsinke vand, svække bølger fra stormfloder og reducere temperaturen ved varmebølger. EU har taget et første vigtigt skridt i den retning med vedtagelsen af EU's biodiversitetsstrategi 2030. Men vi mangler at komme fra ord til handling.

EU har planen klar

Vedtagelsen af EU's grønne pagt har været en af de største bedrifter i EU under mandatperioden fra 2019 til 2024. EU's biodiversitetsstrategi 2030 er en af hjørnestenene i EU's grønne pagt og skitserer en plan for, hvordan biodiversiteten i EU kan styrkes.

Mens EU er lykkedes med at vedtage en række direktiver, som sætter politisk retning for dele af klimaområdet mange år frem, ser det dog anderledes ud for EU's biodiversitetsstrategi 2030. Her halter det med den konkrete lovgivning. 

Læs også

Når man dykker ned i biodiversitetsstrategien, er det imponerende, hvor gennemtænkt den er på papiret. Den forbinder klimatilpasning, forsyningssikkerhed, sundhed og klimareduktion. 

EU's biodiversitetsstrategi bygger på fire søjler: Beskyt naturen, genopret naturen, muliggør transformativ forandring og globale biodiversitetstiltag. 

De fire søjler understøtter hinanden, og det er derfor vigtigt, at der sker konkrete tiltag på alle fire områder. Men der er lang vej til en fuld implementering.

Fordelingen af de 30 procent beskyttet natur mellem EU's medlemslande (søjle et) er eksempelvis ikke engang gået i gang, og naturgenopretningsforordningen (søjle to) er skudt til hjørne. 

Biodiversitet skal være en topprioritet

Implementeringen af EU's biodiversitetsstrategi 2030 kræver lovgivning, som kan omsætte strategien til konkrete tiltag. Her har Europa-Parlamentarikerne en vigtig rolle i at både opfordre Kommissionen til at fremlægge ny lovgivning og forhandle lovgivningen på plads sammen med Ministerrådet.

Der mangler rammer for, at den private sektor kan bidrage effektivt til biodiversitetsindsatsen.

Amanda Fehler Vallgårda
Analytiker, Concito

Medlemmer af Europa-Parlamentet bør kræve, at en ny miljøkommissær fremlægger konkret EU-lovgivning, der leverer på vigtige problemer — som fordelingen af 30 procent beskyttet natur, sætte rammer for private investeringer i biodiversitet og undersøge sammenspillet mellem disse og den nye EU-certificeringsramme for optag og lagring af CO2. 

Målet om 30 procent beskyttet natur fremgår både af EU's biodiversitetsstrategi og den globale biodiversitetsaftale.

Fordelingen af EU's 30 procent mellem medlemslandene bliver svære forhandlinger, men lykkes det ikke, vil det svække EU’s internationale troværdighed gevaldigt.

For at finansiere beskyttelse og naturgenopretning på så store arealer er det afgørende at få private investeringer i spil. Den private sektor er interesseret, men der mangler rammer for, at den private sektor kan bidrage effektivt til biodiversitetsindsatsen.

Læs også

For at de private investeringer skal ses som troværdige, ville det være en god idé med en tredjepartscertificering.

Det ville være oplagt at undersøge muligheden at lave en certificeringsramme for biodiversitet ud fra samme logik som EU's nye certificeringsramme for optag og lagring af CO2. 

Økosystemer påvirker hele samfundet

EU's biodiversitetsstrategi 2030 er ikke kun et vigtigt værktøj for styrket biodiversitet, men også for at øge EU-landenes klimarobusthed.

Foruden at gøre status på stigende temperaturer og havniveauer, understreger den europæiske klimarisikoanalyse faren for kaskaderisici.

I lyset af tiltagende klimaforandringer og økosystemer på kanten af kollaps er vores EU-samarbejde om klima og biodiversitet vigtigere end nogensinde.

Amanda Fehler Vallgårda
Analytiker, Concito

Kaskaderisici opstår, når et system bliver presset og derved øger presset på andre systemer i samfundet.

Klimaforandringerne forstærker mange af de eksisterende risici.

Det gælder eksempelvis fødevaresikkerhed, når høsten slår fejl på grund af tørke eller oversvømmelse, og vores sundhed, når vi oplever flere dage med ekstrem varme.

Det gælder også borgernes regninger, når tørke i Europa reducerer produktionen af strøm fra vandkraft og atomkraft og forværrer den energikrise, som vi oplevede i 2022.

Størst sandsynlighed for kaskaderisici er der dog, når klimaforandringerne øger presset på de allerede udfordrede økosystemer.

Hvis vi omvendt styrker økosystemerne, bliver de mere modstandsdygtige over for klimaforandringer, hvilket både kan mindske risikoen for kollapsende økosystemer og gøre samfundet bedre rustet til at håndtere alt fra oversvømmelser og varmebølger til mental pres og nye sygdomme. 

I lyset af tiltagende klimaforandringer og økosystemer på kanten af kollaps er vores EU-samarbejde om klima og biodiversitet vigtigere end nogensinde.

Det nye Europa-Parlament bør derfor skubbe på for at føre EU's grønne pagt og biodiversitetsstrategi ud i livet. På den måde kan vi få konkrete løsninger på de to parallelle kriser, der truer borgere og biodiversitet i Europa.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Amanda Fehler Vallgårda

Analytiker, Concitos klimalaboratorium
Cand.scient.oecon. (Københavns Uni. 2020)

0:000:00