EU-konsulent: Suverænitet skal afgives på forhånd

RETSFORBEHOLD: Med den kommende afstemning om det danske retsforbehold vil vælgerne skulle afgive suverænitet på alle områder, som retsforbeholdet dækker. Det konkluderer Folketingets EU-konsulent i et notat.

Stemmer danskerne ja til en tilvalgsordning på EU's område for retlige og indre anliggender, afgiver man suverænitet på alle de områder, det europæiske samarbejde dækker. Herunder de områder, som ikke i første omgang er en del af den såkaldte tilvalgsmodel.

Det vil herefter være op til det til enhver tid siddende fleral i Folketinget at afgøre, om og hvornår suveræniteten på konkrete områder skal afgives i praksis.

Det er konklusionen i et notat, Folketingets EU-konsulent har sendt til Folketingets Europa- og Retsudvalg.

Login