Fiskeriorganisationer danner fælles front i EU

ORGANISATION: Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO danner fra årets start en fælles EU-repræsentation i Bruxelles for at styrke dansk fiskeris position i EU's fælles fiskeripolitik. 

Dansk fiskeri skal gøres mere synligt i EU og have en stærkere stemme i den fælles fiskeripolitik.

Med det formål opretter Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO fra 1. januar 2020 en fælles repræsentation i Bruxelles.

"Helt konkret styrker vi den danske fiskerisektors position ved at synliggøre dansk fiskeri i EU og den fælles fiskeripolitik. Vi ønsker, at der fastlægges regler og bestemmelser for fiskeriet, som i større omfang, end tilfældet er i dag, tager hensyn til fiskeriet i de nordlige farvande som Østersøen, Nordsøen og Nordatlanten," siger direktør for Danmarks Fiskeriforening PO Kenn Skau Fischer i en pressemeddelelse.

Login