Grøn kritik af Esben Lundes pesticid-kurs

PROTEST: Danmark bør ikke modarbejde EU-kommissionens forslag om at forbyde sprøjtemidler i miljøfokusområder, mener DN og Det Økologiske Råd. Landbruget glæder sig over regeringens kurs.

”Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening står uforstående over for den danske protest og opfordrer til, at Danmark i stedet bakker op om disse tiltag.”

Sådan lyder det i et brev, som netop er sendt til Miljø- og Fødevareudvalget.

I brevet kritiseres det, at Danmark sammen med 17 andre EU-medlemslande går imod kommissionens forslag om at forbyde brug af pesticider på miljøfokusområder, som landmændene skal udlægge på fem procent af deres dyrkningsareal for at modtage landbrugsstøtte gennem landdistriksprogrammet.

Kommissæren lytter til landene
Foruden et forbud mod sprøjtning på miljøfokusområder, der skal give en grønnere EU-landbrugspolitik, har landene sat sig imod forslaget om, at minimumsbrakperioden forlænges fra seks til ni måneder, og at der indføres en obligatorisk ti-ugers periode for efterafgrøder. Det fremgår dog af brevet, at kommissæren har lyttet til landene på dette område, og han vil nu ændre forslaget, så det ikke omfatter disse ændringer. Et sprøjteforbud opretholdes dog stadig.

”Et forbud mod pesticider på miljøfokusområderne vil i høj grad fremme hele formålet med miljøfokusområderne i landdistriktsprogrammet om mere biodiversitet og forbedret jord- og vandkvalitet i landbrugslandet,” skriver organisationerne i brevet.

DN og Det Økologiske Råd peger på, at forslaget er nødvendigt for at sikre bedre natur og et sundere miljø i både dansk og europæisk landbrug. Man er tidligt i processen, og ændringerne vil først træde i kraft i 2018. Alligevel mener DN, det er vigtigt at reagere nu.

”Vi gør udvalget opmærksom på, at der er en række lande, der stritter imod en ’grønning’. Man arbejder på at få en forbedring af naturen i den fælles landbrugspolitik, og det arbejder Danmark åbenbart imod. Vi håber, udvalget vil drøfte det med ministeren, og at ministeren gentænker sit synspunkt,” siger Lisbet Ogstrup, landbrugspolitisk seniorrådgiver ved DN.

Økonomisk tab for landmændene
Landbruget bakker op om regeringens indvending mod forslaget. Ifølge Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, vil et sprøjteforbud berøre mange danske landmænd, der har udlagt deres miljøfokusområde med græs.

”Det vil have store økonomiske konsekvenser for de landmænd, der har sået græs i en almindelig kornafgrøde i miljøfokusarealerne. Hvis de ikke må sprøjte, vil der være et meget stort tab på kornmarken, fordi ukrudt og svampesygdomme ikke kan bekæmpes,” siger Martin Merrild og fortsætter:

”Vi har i forvejen et landbrug i Europa, der er ekstremt presset på deres indkomster, og derfor er vi nødt til at reagere imod et krav, der giver yderligere økonomiske tab for landmændene.”

Ifølge Martin Merrild er danske landmænd i forvejen dårligere stillet end mange andre landmænd i Europa, da den danske liste over, hvad der er godkendt som miljøfokusområde, er kortere end kravene i andre EU-lande. For at give danske landmænd samme vilkår som eksempelvis tyske landmænd, bør levende hegn også tælle med som miljøfokusområde, mener han.

Landbrug & Fødevarer glæder sig over dog over, at de foreslåede stramninger for brak- og efterafgrøder-perioden formentlig ikke gennemføres, men ifølge Martin Merrild er det ikke nok:

”Det er ændringer i den rigtige retning, og jeg vil anerkende kommissæren for, at man foreslår lempelserne. Men forbuddet mod pesticidanvendelsen er problematisk. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at kommissæren lytter til landene. Han har netop sagt, at han er enig med landbruget i, at vi skal gøre tingene mere simple. Det her er det modsatte af forenkling.”

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser til Altinget, at ministeren ikke ønsker at gå i pressen, før han har svaret organisationerne på kritikken i et brev.

Forrige artikel Europæiske pressenævn retter kritik mod Facebook Europæiske pressenævn retter kritik mod Facebook Næste artikel EU-kommissær undskylder nedladende ”skævøje”-bemærkning EU-kommissær undskylder nedladende ”skævøje”-bemærkning