Hegelund og Mose: Nu kører treparts-toget

MANDAGSTRÆNEREN: Kommissoriet for trepartsforhandlingerne blev fredag vendt med LO og DA, før lyn-forhandlinger går i gang næste uge. Forinden har parterne hygge-opvarmet i udlandet. Beskæftigelsesministeren får Inger Støjberg ved sin side.  

Hverken beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen eller LO-formand Lizette Risgaard kendte ham særligt godt. Men på en fire dages januar-sviptur til Bangladesh fik de forud for trepartsforhandlingerne taget Dansk Arbejdsgiverforenings nye direktør, Jacob Holbraad, i nærmere øjesyn, mens de studerede miserable arbejdsmiljøforhold.

Dermed fik de tre topfigurer skabt vigtige personlige relationer, en af forudsætningerne for at de svære forhandlinger kan lykkes, når de primo næste uge efter planen går i gang.

Lizette Risgaard og Jacob Holbraad, der med sin Slotsholm-baggrund ikke er vokset op i organisationsverdenens fætter-kusine-miljø, så i fredags udkastet til treparts-kommissoriet fra deres rejsekammerat – i papirudgave, ikke elektronisk.* Belært af dårlige erfaringer fra dagpengekommissionen skal trepartsforhandlingerne køre uden lækager, hvis det står til ministeren.

De allersidste detaljer mangler fortsat, men kickstarts-mødet finder efter planen sted under ledelse af statsminister Lars Løkke Rasmussen. Temaet er integration og arbejdsmarked – et haste-emne, der har overhalet alle de andre presserende treparts-temaer.

Løkke havde muligvis håbet, da han i valgkampen lancerede treparts-ideen, at han kunne lave en ny ”Schlüter”, herunder væve en ny pensionsreform ind i et treparts-kludetæppe, men den ambition har foreløbig måttet vige til eventuelle senere forhandlinger.

Lynforhandlinger
Det var håbet, at parterne kunne indlede arbejdet allerede i denne uge, men så rask går det ikke. Lars Løkke Rasmussen viser igen en mere tøvende ledelsesstil end Anders Fogh Rasmussen, der nøje koreograferede processen ved trepartsforhandlingerne i 2007.

Til gengæld er det forhåbningen, at parterne – ud over sættemødet hos statsministeren – også kan nå at holde det første substansmøde allerede i næste uge, før vinterferien sætter Beslutningsdanmark i stå. Rask skal det nemlig gå: En aftale skal være i stand, inden badebukserne kommer på, ja, måske inden påske, og der er ikke lagt op til flere end en håndfuld møder.

Jørn Neergaard Larsen forventes at lede forhandlingerne på regeringens vegne. Men – hvad ingen havde set for sig, da statsministeren i sommer bebudede trepartsforhandlinger – får også integrationsminister Inger Støjberg en fremtrædende rolle. Treparts-bunkebryllupper er traditionelt arbejdsmarkedsstof, men Støjberg sidder pludselig med netop den hovedudfordring, der skal løses i første del af forhandlingerne, nemlig hvordan flygtninge og andre nydanskere effektivt integreres.

Ny disciplin: partiologi
Støjberg er som tidligere beskæftigelsesminister ikke uvant med parternes særlige stammesprog og interne dilemmaer; en disciplin, der i slotsholms-kredse går under den drilske betegnelse ”partiologi”. Ydermere har hun tidligere beskæftigelsesministerielle embedsmænd blandt egne tropper.

Det gælder blandt andre styrelsesdirektør Kasper Kyed, der er i spil som integrationsministerens højre hånd under forhandlingerne. Kyeds styrelse for internationale forhold blev i forbindelse med ressort-omlægningerne på Slotsholmen i sommer flyttet fra Beskæftigelsesministeriet til Integrationsministeriet  – uden at nogen dengang anede, at der kunne blive ekstra hårdt brug for netop denne kombi-kompetence i de kommende forhandlinger.

Skønt Jørn Neergaard Larsen med tung arbejdsmarkeds-baggrund er en naturlig tovholder, har der frem til det sidste været spekulationer i regeringskredse, om hvorvidt Finansministeriet skulle sidde for bordenden. Claus Hjort Frederiksen selv forventes i stedet – i et parallelspor – at lande en integrationsaftale med kommunerne, mens et hold af hans overvågningsbisser placeres i trepartsforhandlingerne som økonomiske co-pilots.

Fadbamser i Bayern
Arbejdsmarkedets parter hører til de fremmeste, når det gælder ”relationsopbygning” – den tætte forståelse og respekt, der gør det muligt at komme ud med et resultat, også når det spidser til. Det gik grueligt galt i 2012, hvor daværende LO-formand Harald Børsting fik savet benene væk af Dansk Metal, inden man overhovedet kom reelt i gang med trepartsforhandlingerne med den socialdemokratisk ledede regering.

Parterne kan denne gang principielt se det samfundsmæssige behov for, at forhandlingerne skal munde ud i en løsning, hvor flygtninge betydeligt mere effektivt end i dag sluses ind på arbejdsmarkedet. Nok ikke på en indslusningsløn – men muligvis på noget, der ligner – og som til næste år måske kan blive en del af overenskomstforhandlingerne.

Parterne har varmet op under sydligere himmelstrøg for at skabe et godt forhandlingsklima: I München studerede Beskæftigelsesrådet – regeringens rådgivende udvalg – i den forgangne uge tyske arbejdsmarkedsforhold. Den slags sammenkomster udgør kittet i den danske model: Lønmodtagere, arbejdsgivere og regeringsrepræsentanter forenes i fælles oplevelser og historik – og bagefter får vi nok en lille én.

I Bayern var Jørn Neergaard Larsen i godt selskab med blandt andre FTF's formand, Bente Sorgenfrey, som han møder igen til trepartsforhandlingerne. Med på turen var også Ejner Holst – LO-næstformand – foruden Metals arbejdsmarkedschef, Jens Frank, og Akademikernes nye formand, Lars Qvistgaard.  

Arbejdsgiversiden blev tegnet af blandt andre underdirektør Tina Voldby, Tekniq, afdelingschef Louise Pihl fra Dansk Byggeri og underdirektør Stine Pilegaard Jespersen fra Dansk Erhverv. Måske ikke førsteforhandlere – men kanske kuglestøbere, der kan levere fakta og skyts til topforhandlerne, når det går løs i næste uge.

Slotsholms-komet med i Asien
Endnu vigtigere forud for de svære forhandlinger var en get-together ”arbejdsmiljøtur” til Bangladesh tidligere på måneden, hvor kun den allerinderste treparts-cirkel deltog. Jørn Neergaard Larsen og Lizette Risgaard fik her Holbraad på tættere hold; en relationsopbygning, der gerne er lettere, når man er ubundet af hjemlandets formelle kodeks.

Ministeren bragte tre centrale embedsfolk med sydøst-over: Ud over en ministersekretær deltog departementschef Peter Steensgård Mørch samt afdelingschef Jakob Jensen, Slotsholm-kometen, der bliver ”the man” under trepartsforhandlingerne. Fra DA hastede sekretariatschef Steffen Egebjerg med som DA-direktørens ledsager på afbud fra direktør Pernille Knudsen.

De sværeste sløjfer i trepartsforhandlingerne bindes sammen i andre uformelle fora end på de officielle møder, hvor mange mennesker vil sidde bænket i høfligt lag – og hvor pressen står klar til et standardsvar om, hvordan det skrider frem.

Skal forhandlingerne lykkes endegyldigt, må de tre hovedforhandlere kunne sætte sig tillidsfuldt sammen alene – uden tweetende mødedeltagere og kameraer inden for rækkevidde. I den sammenhæng er en bayersk øl i Oktoberfest-land eller en G&T i en tidligere britisk koloni med til at etablere den fornødne tillid.

*) Altinget har præciseret, at det var et udkast til kommissoriet, som LO og DA har set.

Rådgiver-og forfatterparret Susanne Hegelund og Peter Mose er partnere i HEGELUND & MOSE, der rådgiver om strategisk kommunikation og indflydelse. De er forfattere til bøgerne ”Håndbog for Statsministre, ”Javel, hr. minister” og ”Lobbyistens Lommebog”. Se www.hegelundmose.dk

Forrige artikel Hegelund og Mose: Data er den nye valuta Hegelund og Mose: Data er den nye valuta Næste artikel Hegelund og Mose: Finansministeriets filialer Hegelund og Mose: Finansministeriets filialer
Danmark får nye ambassadører i Kina og Italien

Danmark får nye ambassadører i Kina og Italien

Udenrigsministeriet foretager en ambassadørrokade, der blandt andet betyder, at Danmark får nye ambassadører i Kina, Thailand og Tyrkiet. Få overblikket over ambassadørrokaden her.