Klimaaktivister til Løkke: Støt Macron, og vis vejen mod et grønt EU

DEBAT: Mødet med Macron tirsdag er Løkkes chance for at træde i karakter som en ambitiøs leder i klimakampen, skriver klimaaktivisterne Lars N. Jensen og Majken Bilslev-Jensen.

Af Lars N. Jensen og Majken Bilslev-Jensen
Hhv. medlem af landsudvalget i 350 Klimabevægelsen og initiativtager til borgerforslaget Klimaopråb

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) står tirsdag med en enestående mulighed for tage et vigtigt skridt i retning af et stærkere og grønnere EU.

Her mødes han nemlig med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i Statsministeriet, hvor de blandt andet skal tale om klimaet.

Vi opfordrer til, at den danske statsminister på mødet giver sin officielle støtte til den franske præsidents forslag om at indføre en kulstof-skat i form af en minimumspris på CO2-udledning inden for kvotesystemet (ETS). Systemet omfatter mere end 11.000 europæiske virksomheder og kraftværker, som står for cirka 45 procent af CO2-udledningen i Europa.

Vi opfordrer samtidig til, at statsministeren støtter Macrons forslag om at indføre en klimatold ved EU's grænser på importerede varer, så det bliver sværere at afsætte varer produceret med en høj udledning af CO2.

Både minimumsprisen og tolden er utrolig vigtige politiske tiltag i kampen mod en forværring af klimaforandringerne, der mere end nogensinde før truer vores eksistensgrundlag med kraftigere storme og langvarige tørker, som den vi netop har oplevet denne sommer.

Sidste chance for at forhindre de værste konsekvenser
Tørken viser, at klimaforandringerne nu også er i fuld gang med at ramme Danmark og det meste af Europa.

Og det varme vejr har nu senest også fået verdens mest solide havis nord for Grønland til at gå i stykker og til at drive fra land. Det er endnu et ildevarslende tegn på, at det på alle måder bør være et fælles mål at bekæmpe klimaforandringerne.

Vi er ved at nå det, der ligner sidste chance for at forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne.

Minimumsprisen på CO2 skal være høj nok (27-30 euro per ton CO2) til, at virksomhederne omlægger deres produktion fra kul til mindre udledende energi. EU indførte tilbage i 2005 kvotesystemet, men da prisen har været for lav på grund af for mange kvoter i omløb, har det reelt ikke haft nogen klimagavnlig effekt.

Selvom den seneste ændring af systemet har fået prisen på kvoter til at stige, vil Macrons foreslåede minimumspris sikre virksomhederne et langsigtet incitament til at omlægge til grøn energi. Det er et bydende nødvendigt tiltag i den omstilling til bæredygtige energikilder, som vi i EU og resten af verden må og skal have gennemført inden for de næste årtier.

Folkelig opbakning
Så kære Lars Løkke Rasmussen: Vi ønsker reelle, helhedsorienterede løsninger, ikke symptombehandling og lappeløsninger, men en ambitiøs langsigtet løsning, der har effekt med det samme og tager alle aspekter med i betragtning.

Her er en kulstof-skat et stærkt skridt på vejen.

Og der er opbakning til den lige her i Danmark. Her har borgerforslaget ’Klimaopråb’ om at lægge en generel afgift på CO2-udledning indtil videre samlet over 7.000 underskrifter. Der er vilje, og du kan skabe vejen.

Den franske ambassadør i Danmark, François Zimeray, har for nylig udtalt, at vi i Danmark må holde op med at opfatte os selv som en lille nation. Målt i antal er vi ikke mange, men verden kigger ofte på os for klimalederskab.

I stedet for at lukke øjnene og lade stå til, mens skibet synker, kan vi vælge at tage ansvar og gå forrest med de store for en ambitiøs og ansvarlig klimapolitik i EU.

Forrige artikel Dansk Industri: S-kritik skævvrider debat om transportbranchen Dansk Industri: S-kritik skævvrider debat om transportbranchen Næste artikel Lave K. Broch: Vi skal ud af EU-dødvandet med en afstemning om alt eller intet Lave K. Broch: Vi skal ud af EU-dødvandet med en afstemning om alt eller intet