Kommissionen vedtager fødevarestrategi med nye mål for 2030

STRATEGI: Onsdag kom EU-Kommissionen med sin længe ventede jord til bord-strategi med nye mål for blandt andet omfanget af økologisk landbrug og salget af antimikrobielle stoffer.

Kommissionen har præsenteret sin nye fødevarepolitik, der skal sikre et “retfærdigt, sundt og miljøvenligt fødevaresystem”.

Den såkaldte jord til bord-strategi føjer nye mål til EU's fødevarepolitik og kan ifølge Landbrug & Fødevarer “få markant betydning for landbrugets rammevilkår i EU”.

Strategien indeholder blandt andet et nyt mål om, at 25 procent af landbrugsarealerne skal dyrkes økologisk, og at brugen af farlige pesticider skal halveres inden 2030.

Login