Koordinerede redningsaktioner og hurtig tilbagesendelse: Sådan vil EU-Kommissionen håndtere tilstrømningen fra Middelhavet

EU-Kommissionen har præsenteret en handlingsplan for, hvordan man i den Europæiske Union skal håndtere udfordringen med tilstrømningen fra Middelhavet.

For at sikre bedre
håndtering af migranter fra Middelhavet vil Kommissionen blandt andet styrke koordinationen af rednings- og eftersøgningsaktioner.
For at sikre bedre håndtering af migranter fra Middelhavet vil Kommissionen blandt andet styrke koordinationen af rednings- og eftersøgningsaktioner.Foto: Tt News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix
Cindy Shummontien Green

På fredag mødes ministrene fra medlemslandene med ansvar for asyl til et hastemøde.

Her skal de diskutere en handlingsplan for, hvordan man fremover skal håndtere den stigende tilstrømning til Europa fra den centrale middelhavsrute, som Kommissionen fremlagde 21. november. 

Planen indeholder 20 tiltag, som blandt andet skal reducere irregulær migration og komme med løsninger til udfordringerne i området med eftersøgning og undsætning af nødstedte migranter til søs. 

Tiltagene er opdelt i tre søjler, hvor tiltag 1-13 dækker over EU's fokus på et styrket samarbejde mellem partnerskabslande og internationale organisationer, tiltag 14-17 dækker over ønsket om bedre koordineret indsats i forbindelse med eftersøgnings- og redningsaktioner, og tiltag 18-20 dækker over den frivillige solidaritetsmekanisme.

Få et overblik over handlingsplanen her:

 • Iværksætte 'Team Europe'-initiativet om den centrale Middelhavsrute inden udgangen af året. Det indebærer en kombinering af medlemsstaternes samarbejds- og koordineringsaktiviteter, som skal skabe nye muligheder for at koordinere med FN-agenturer og partnerskabslande.
 • Styrke den operationelle koordinering af eksterne foranstaltninger om migration. I den forbindelse skal der sikres sammenhæng mellem EU og national opbakning til centrale tredjelande på den ene side og EU's migrationsmål på tværs af politikområder på den anden side.
 • Styrke Tunesien, Egypten og Libyens kapacitet til at udvikle fælles målrettede foranstaltninger til at forebygge irregulær udrejse, støtte effektiv grænse- og migrationsstyring og styrke eftersøgnings- og redningskapacitet, der stemmer overens med de grundlæggende rettigheder og internationale forpligtelser.
 • Udvikle og implementere et nyt regionalt program til at bekæmpe migrantsmugling og menneskehandel i Nordafrika. Programmet skal implementeres i tæt samarbejde med medlemsstaterne og relevante EU-agenturer samt koordineres gennem de bilaterale operationelle partnerskaber om bekæmpelse af smugling.
 • Styrke den trilaterale arbejdsgruppe mellem EU, Den Afrikanske Union og FN, som arbejder med at håndtere migrantsituationen i Libyen. Det skal gøres ved hurtigt at afslutte det igangværende arbejde og sætte ambitiøse mål for 2023. Målene inkluderer øget brug af humanitære korridorer fra Libyen til EU gennem brug af nødtransitmekanismer, optrapning af frivillig humanitær tilbagevenden fra Libyen til oprindelseslande eller sikre lande med støtte fra relevante FN-agenturer. EU ønsker også at støtte internationale organisationer og ngo'er, der yder støtte til dem, der er i Libyen.
 • Forhandle og hurtigt konkludere på samarbejdsordningerne mellem Frontex og EU's grænsebistandsmission (EUBAM) i Libyen for at støtte europæiske standarder for integreret grænsestyring, situationsforståelse og risikoanalyse.
 • Intensivere samarbejde mellem Frontex og EU's kapacitetsopbygningsmission i Niger (EUCAP Sahel Niger) for at fremskynde implementeringen af samarbejdsaftalen. Derudover skal samarbejdet mellem aktører i Retlige- og Indre Anliggender og EUBAM i Libyen og EUCAP Sahl Niger styrkes gennem deltagelse i den såkaldte europæiske multidisciplinære platform for bekæmpelse af kriminelle trusler (EMPACT), som skal håndtere bekæmpelsen af migrantsmugling og menneskehandel,
 • Konsolidere samarbejdet med Niger gennem hurtig implementering af det operationelle partnerskab om bekæmpelse af smugling, støtte af EU's asylagentur gennem Niger-pilotkøreplanen og implementering af nødtransitmekanismen.
 • Fremskynde implementeringen af køreplanen mellem EU's asylagentur og Egypten om støtte i forbindelse med international beskyttelse i løbet af 2023
 • Koordinere fælles diplomatiske demarcher over for tredjelande, hvor irregulære migranter skal returneres. Det skal særligt gøres med henblik på at opnå bedre praktisk samarbejde om tilbagetagelse af migranter.
 • Etablere hurtigt målrettede tilbagesendelsesordninger støttet af Frontex samt foranstaltninger målrettet reintegrationsstøtte.
 • Prioritere implementeringen af det regionale udviklings- og beskyttelsesprogram i Nordafrika og Niger for at styrke beskyttelseskapaciteten af nationale institutioner, der arbejder med registrering af flygtninge, bestemmelse af flygtningestatus, modtagelse, varige løsninger og henvisningsmekanismer.
 • Accelerere aktiveringen af talentpartnerskaber med Tunesien, Egypten og Bangladesh for at promovere international mobilitet og cirkulær migration baseret på bedre matchning af arbejdsmarkedets behov og migranternes færdigheder.
 • Styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne ved at dele information og viden på tværs af lande samt promovere tættere samarbejde og koordinering mellem kyst- og flagstater.
 • Foretage en målrettet vurdering af situationen i det centrale Middelhavsområde. Vurderingen skal foretages af Frontex i samarbejde med de berørte medlemsstater for at identificere behovet for øget støtte gennem fælles foranstaltninger, overvågning og kapacitetsopbygning.
 • Promovere dialog mellem kyststaterne i Middelhavet om regionale tilgange til eftersøgning og redning baseret på solidaritet, internationalt samarbejde og partnerskaber. Dette skal gøres i tæt samarbejde med FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og Den International Organisation for Migration (IOM).
 • Fremme drøftelser i Den Internationale Søfartsorganisation om behovet for retningslinjer for fartøjer, som har særligt fokus på eftersøgnings- og redningsaktiviteter.
 • Solidaritetsplatformen skal revidere de operative standardprocedurer for omfordelingen af migranter. Det skal sikre effektive og hurtigere procedurer, herunder yde hurtig støtte til medlemsstater, der modtager ankomster ad søveje.
 • Solidaritetsplatformen skal matche foreslåede projekter og finansielle bidrag, som skal påbegynde implementeringen af alternative solidaritetsforanstaltninger gennem projekter, der stemmer overens med identificerede behov. Forbindelserne mellem den frivillige solidaritetsmekanisme og foranstaltninger i den eksterne dimension af migration vil også blive styrket.
 • EU's asylagentur skal prioritere at støtte medlemsstater i den hurtige implementering af den frivillige solidaritetsmekanisme. 

Kommissionen forelægger handlingsplanen for Rådet i forbindelse med det ekstraordinære rådsmøde om retlige og indre anliggender i Bruxelles fredag 25. november.

Læs hele handlingsplanen på Kommissionens hjemmeside her.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024