LGBT Komiteen: EU forsømmer transpersoners rettigheder i Ungarn

DEBAT: Viktor Orbán indskrænker uforstyrret transpersoners rettigheder i Ungarn, mens EU-Komissionen tøver med at skride ind. Det er på tide, at EU siger fra, skriver medlemmer af LGBT Komiteen.

Af Tina Thranesen, Martin Iversen Christensen og Søren Laursen
Medlemmer af LGBT Komiteen

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, er på kollisionskurs med de menneskeretlige værdier, som det har taget mange år at få indført i konventioner og traktater.

Europa-Kommissionen har derfor i medfør af artikel syv i traktaten om Den Europæiske Union startet en undersøgelse af, hvorvidt Ungarn overtræder værdierne om blandt andet respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.

I et svar til folketingsmedlem Eva Kjer Hansen (V) om konsekvenserne af indførelsen af en tidsubegrænset nødretstilstand i Ungarn, svarer udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at det er et spørgsmål, som EU-Rådet "bør drøfte indgående, ikke mindst i lyset af de alvorlige bekymringer for situationen i Ungarn, som allerede er rejst som led i den igangværende artikel syv-procedure."

Fjernelse af transrettigheder
Spørgsmålet om den tidsubegrænsede nødretstilstand handler om proportionalitet: Om de forandringer, som nødretstilstanden giver mulighed for, står i et rimeligt forhold til de begrænsninger i rettigheder og demokratiets virkemidler, som den medfører. 

Men vi behøver ikke længere diskutere proportionalitet, for netop nu behandler den ungarske regering et lovforslag, som decideret fratager en gruppe borgere deres menneskerettigheder.

31. marts fremsatte den ungarske regering et lovforslag om blandt andet at ændre den ungarske folkeregistrering, så der i stedet for at registrere en persons "køn" skal registreres "det ved fødslen tildelte køn."

Det betyder, at en person aldrig kan få et juridisk kønsskifte, som jo netop handler om at skifte det registrerede køn i de offentlige dokumenter. Det er en total afvisning af transpersoners ret til anerkendelse.

Der er en klar linje i Menneskerettighedsdomstolens afgørelser, som viser staters pligt til at anerkende transpersoner og tillade juridisk kønsskifte.

Der er stadig forskel på forudsætningerne for juridisk kønsskifte rundt om i Europa, men alle unionens lande tillader juridisk kønsskifte. Men det vil den ungarske regering med det fremsatte lovforslag sætte en stopper for.

Skåltaler nytter ikke noget
Ungarns regering forhindrer med lovforslaget transpersoner i at få juridisk kønsskifte. Men i praksis har det allerede være umuligt siden 2018, og begrundelsen er en hån mod EU's beskyttelse af borgernes rettigheder.

Ungarn argumenterer, at det på grund af kravene i persondataforordningen ikke kan tillades at behandle ansøgninger om juridisk kønsskifte modtaget efter 25. maj 2018, hvor forordningen trådte i kraft.

Det er tragikomisk, at den ungarske regering benytter en forordning, der er skabt for at beskytte borgernes privatliv, som undskyldning for at tilsidesætte transpersoners menneskerettigheder.

Det er en konkret og vidtrækkende indskrænkning af en minoritetsgruppes menneskerettigheder, som vil føre til øget mistrivsel og diskrimination.

Når den slags sker midt i Europa, er det nødvendigt, at andre lande siger fra. Derfor er det afgørende vigtigt, at Danmark bruger sin stemme og de instrumenter, der findes i værktøjskassen, til af få Viktor Orbán til at opgive angrebene på transpersoners menneskerettigheder.

Der er ikke brug for skåltaler, men kraftig og resolut handling i EU. Nedbrydningen af de europæiske liberale menneskerettigheder skal stoppes nu.

Forrige artikel BAT: Nyt EU-budget kan sætte gang i beskæftigelsen og det grønne Europa BAT: Nyt EU-budget kan sætte gang i beskæftigelsen og det grønne Europa Næste artikel R: Pandemien gør det smerteligt klart, at EU skal samarbejde bedre om sundhed R: Pandemien gør det smerteligt klart, at EU skal samarbejde bedre om sundhed