Løkkegaard: EU-samarbejdet handler om danskernes tryghed

DEBAT: Der er politiske udfordringer, som Danmark ikke kan løse alene, og som løses bedst i EU. Derfor prioriterer Venstre blandt andet kontrol med den ydre grænse og grøn omstilling i det europæiske fællesskab, så danskerne kan leve i en tryg hverdag, skriver Morten Løkkegaard (V).

Af Morten Løkkegaard (V)
Medlem af Europa-Parlamentet

At være tryg er en af de vigtigste forudsætninger for et godt liv. Tryghed i familien, tryghed på arbejdspladsen, tryghed i livet.

Hver især har vi personligt et stort ansvar for vores eget liv, men det ændrer ikke ved, at de beslutninger, som træffes på alle politiske niveauer, har stor betydning for den enkelte. Det gælder uanset om de træffes i kommunerne, i regionerne, i Folketinget eller i Bruxelles. 

Danskerne kærer sig naturligt mest om de nære ting og bekymringer – det siger næsten sig selv. De spørger sig selv: kan jeg sende mine børn trygt i skole? Kan jeg få behandling, hvis jeg bliver syg? Hvad skal der ske, når jeg bliver gammel og ikke kan klare mig selv længere?

Men der er også andre politiske udfordringer, som har stor betydning for danskernes hverdag og tryghed – og det er udfordringer, som ikke kan løses af Danmark alene. Her har vi brug for internationalt samarbejde – særligt det europæiske, som i høj grad er med til at lægge rammerne om danskernes hverdag.

Kontrol med den ydre grænse
International handel og økonomi sikrer vækst og arbejdspladser til danskerne. EU’s indre marked sikrer fælles regler for beskyttelse af forbrugere og miljø. Europæisk politisamarbejde er med til at sikre den enkelte dansker mere tryghed i hjemmet. Fælles regler for at beskytte vores børn og familie, når teknologien har bragt verden hjem i dagligstuen. Internationalt klimasamarbejde, som sikrer, at vi efterlader en beboelig klode til vores børn og børnebørn.

Det er alle områder, hvor Danmark ikke kan stå alene – og derfor ønsker vi i Venstre, at vores europæiske samarbejde skal prioritere netop de opgaver i den kommende periode.

Tryghed og sikkerhed gennem tæt samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse og grænseoverskridende terror. Venstre skal fortsætte presset på EU-Kommissionen og de øvrige lande for at bevare kontrollen med den ydre grænse. Det skal gøre danskerne mere trygge i hjemmet, på gaden, og når vi bevæger os rundt i hele Europa.

EU er tryghed
Venstre vil styrke EU’s indre marked – for at sikre arbejdspladser til vores unge og til de, som midlertidig mister deres job. De skal føle sig trygge i visheden om, at EU-samarbejdet skaber arbejdspladser og vækst.  Og vi skal via det indre markeds harmoniseringer skabe fælles regler for vores produkter og fødevarer til gavn for forbrugerne.

Venstre vil fortsat presse EU i den rigtige retning, når det handler om at være i front på det grønne område og stå i spidsen for den grønne omstilling. Og vi skal have fælles regler i forhold til de miljøudfordringer, som Danmark ikke kan håndtere på egen hånd; forbedring af luftkvalitet, havmiljø og globale udfordringer med plastikforurening i havene. 

Venstre vil sikre fælles regler på områder, hvor danskerne er udsatte – for eksempel, når ny teknologi via internettet inviterer fremmede ind i den mest private del af os, vores hjem. 

For Venstre handler det europæiske samarbejde mest om det nære. Om den enkelte danskers hverdag og tryghed. Når vi presser på for at få kontrol med de ydre grænser eller gang i den grønne omstilling, så er det ikke bare noget abstrakt og verdensfjernt. Så er det fordi, det påvirker hver og en af os, vores familie og vores børn.

For Venstre handler det europæiske samarbejde om Danmark – og om danskernes hverdag og tryghed. Og derfor er det værd at prioritere!

Forrige artikel Danske Universiteter: Dansk forskningssucces i EU straffes i Danmark Danske Universiteter: Dansk forskningssucces i EU straffes i Danmark Næste artikel  Rina Ronja Kari: Respekter, at et nej er et nej Rina Ronja Kari: Respekter, at et nej er et nej