Løngabet vokser: Østarbejdere har større gevinst ved at drage mod vest

EUROPÆISK ULIGHED: Løngabet mellem øst- og vestlande i EU er vokset siden finanskrisen. Forskel er ok, så længe der er vækst, mener Venstre, som afviser tanker om en europæisk mindsteløn.

Det er ikke bare i Danmark, at uligheden vokser. På europæisk plan bliver den økonomiske kløft mellem øst og vest stadig dybere.

I 10 af de østeuropæiske EU-lande ligger lønniveauet på mellem 42 og 18 procent af gennemsnittet i de 15 vestlige EU-lande (EU15). Kun i Slovenien kan lønmodtagerne glæde sig over, at de i det mindste tjener over halvt så meget som gennemsnitlønnen i vest.

I 6 ud af de 11 østeuropæiske EU-lande må lønmodtagerne samtidig konstatere, at løngabet er vokset fra 2008 til 2016. Det fremgår af en ny analyse foretaget af sammenslutningen af europæiske fagbevægelser, ETUC.

Login