Debat

Nej tak til et lovgivningsmonster

DEBAT: Hvis danskerne afskaffer retsforbeholdet forsvinder vores suverænitet og ret til selv at bestemme over dansk politik, eksempelvis på udlændingeområdet.
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kristoffer Beck
Formand, Konservativ Ungdom 

Idéen om europæisk samarbejde er god - endda nødvendig for Danmarks fortsatte indflydelse på den politiske dagsorden i dagens Europa. 

Man kan næppe argumentere imod, at det væsentligt at have et samarbejde på tværs af de europæiske landegrænser, da dette skaber fundamentet for vækst i Danmark. 

Suverænitet er truet
Dog er der sket et skred i opfattelsen af EU og de kompetenceområder, som Unionen bør varetage. Den Europæiske Union har igennem de seneste mange år udviklet sig i en retning, der ikke er hensigtsmæssig, og som skaber dybe demokratiske problemer, der udgør en trussel for bevarelsen af dansk suverænitet. 

Men det faktum, at et flertal af danskerne igennem 10 år har støttet op omkring VK-regeringens linje på udlændingeområdet, er for mig bevis nok på, at danskerne selv ønsker at bestemme, hvilken politik der skal føres. 

Kristoffer Beck, Formand for Konservativ Ungdom

Derfor må de danske politikere vågne op til den virkelighed og indse at flere og flere beslutninger, som burde være på danske hænder, bliver uddelegeret til teknokrater i Bruxelles. 

Min klare opfordring er derfor, at som nation skal vi kæmpe for den suverænitet, vi trods alt stadig har tilbage. Og derfor bør danskerne opretholde retsforbeholdet.

Dansk udlændingepolitik
Retsforbeholdet vedrører fælles regler for indvandring, civilret og asyl, områder der alle har været en væsentlig del af den danske politiske dagsorden igennem adskillige år. Med andre ord værner danskerne om deres ret til fx selv at tage stilling til, hvilken udlændinge- og familiesammenføringspolitik, der skal føres i Danmark. 

Man kan mene sit om de tiltag, der er foretaget på udlændingeområdet siden 2001 - og jeg hører bestemt ikke til blandt de ubetingede tilhængere. 

Men det faktum, at et flertal af danskerne igennem 10 år har støttet op omkring VK-regeringens linje på udlændingeområdet, er for mig bevis nok på, at danskerne selv ønsker at bestemme hvilken politik, der skal føres.

Nærhedsprincippet forsvinder
I EU-apparatet går røsterne ofte højt omkring traktaternes værnen om det såkaldte nærhedsprincip. Et princip der skal sikre, at beslutninger tages så tæt på borgerne som overhovedet muligt. 

Men hvordan vil dette hænge sammen med en afskaffelse af retsforbeholdet? Ved at tage magten væk fra dem, som er tættest på borgerne? Eller er Bruxelles således placeret så mirakuløst, at borgenes interesser altid vil være bedst repræsenteret dér? 

Det er i direkte modstrid med det daværende EF's visioner om at skabe et samarbejde for fred, frihed og samhandel at trække flere og flere beslutninger mod Bruxelles. 

Lovgivningsmonster
I Danmark skal vi være stolte over vores forbehold og udnytte, at vi stadig har mulighed for at være selvbestemmende på bare en række områder. 

Danmark kan sagtens indgå parallelaftaler på alle de retslige områder, hvor vi ønsker at deltage, og vi har udnyttet dette tidligere. 

Men lad os værne om den frihed, vi har tilbage, og kæmpe for, at EU ikke bliver et altomfavnende lovgivningsmonster. Alle veje fører ikke til Bruxelles...  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Bødskov

Erhvervsminister, MF (S)
BA i samfundsfag (Aalborg Uni. 1994)

0:000:00