Radikale: Danmark er det mest EU-skeptiske land i EU

DEBAT: Danmark er ude af trit med resten af EU, når et stort flertal af de danske parlamentsmedlemmer stemmer imod en europæisk genopretningsplan, som bliver vedtaget med et lige så stort flertal, mener medlem af Europa-Parlamentet Morten Helveg Petersen (R).

Af Morten Helveg Petersen (R)
Medlem af Europa-Parlamentet

Lektien fra denne uges afstemning, hvor den vigtige resolution om genopretning efter covid-19 blev stemt gennem parlamentet, må være, at Danmark er det mest EU-skeptiske land i EU.

Hele 75 procent af alle medlemmerne stemte for at løfte Europa ud af krisen i fællesskab. Desværre var tallet helt omvendt hos de danske MEP’ere: Her stemte 75 procent imod.

Der var ellers masser at glæde sig over. Resolutionen indeholdt flere penge til genopretning, der er skrevet betingelser om politiske værdier, som landene skal overholde, og ligeså betingelser om at overholde de grønne ambitioner fra EU’s green deal og Paris-målsætningerne. Og ikke mindst den kontroversielle pointe om, at der skal kunne optages lån i fællesskab til at hjælpe de europæiske lande på fode igen.

Resolutionen blev stemt igennem af et sjældent stort flertal på 75 procent af medlemmerne af Europa-Parlamentet. Fra det politiske højre til det politiske venstre. Fra nord til syd, øst til vest. Der var lange debatter og stor uenighed mellem de politiske grupper, der arbejdede hårdt på at finde fælles fodslag og kompromisser helt op til det sidste øjeblik. Der var alt det sædvanlige bøvl med ændringsforslag og natteforhandlinger, der ofte hører til det politiske arbejde. Alt sammen for at sikre at denne vigtige resolution kunne stemmes igennem med så stor tilslutning som muligt.

Alligevel ser vi altså, at 75 procent af danske medlemmer af Europa-Parlamentet stemte imod. Den yderste danske venstrefløj og højrefløj plejer at stemme imod alt, hvad der har med EU at gøre. De har fundet hinanden i et åndsfællesskab, der dybest set går ud på det fælleseuropæiske ikke skal overlades kompetencer og beføjelser. Det skal derimod nationalstaten. Og dette uagtet at nationalstaten ikke kan løse de grænseoverskridende problemer, vi står med.

Et skrigende misforhold
Det nye er, at også danske "mainstreampartier” som Socialdemokratiet, Venstre og Konservative stemmer imod. Partier, som ellers normalt ville bryste sig af at være tilhængere af det europæiske fællesskab og fælles initiativer på europæisk plan. Men ikke denne gang.

Det er bemærkelsesværdigt, at i en situation, hvor resolutionen blev stemt igennem med et stort og bredt flertal i Europa-Parlamentet, er det stik modsat i den danske delegation.

Mens europæiske socialdemokrater, liberale og konservative altså i stort flertal har stemt for, har danske tilsvarende stemt imod. Det må give anledning til eftertanke: Hvordan kan Europa-Parlamentets flertal være stik modsat det danske?

Mange vil sikkert mene, at det er Europa-Parlamentet, der er helt galt afmarcheret. Men hvis vi i et kort sekund antager, at den europæiske stemning – som udtrykt ved og repræsenteret af de folkevalgte medlemmer af Europa-Parlamentet – bare er nogenlunde sammensat i overensstemmelse med vælgernes holdninger, hvordan kan det være, at vi stemmer stik modsat af partifæller i andre lande? Hvorfor er vi så særlige i Danmark?

Vi har i hvert fald en helt unik position i det europæiske i kraft af de danske forbehold, som ikke gavner det europæiske og slet ikke os selv. Og der er et tydeligt misforhold mellem vores opfattelse af, hvad der skal til for at komme gennem krisen, og hvad opfattelsen er i landene omkring os.

Netop derfor er idéen om en konference om fremtidens Europa måske ikke så tosset. For det vil tvinge også Danmark og danske politikere i både Folketinget og Europa-Parlamentet ind i en helt afgørende diskussion om, hvad det er for et Europa, vi gerne vil være i. Hvordan Danmark skal deltage og bidrage. Det er på høje tid. For der er et skrigende misforhold mellem, hvad de andre vil, og så vores selvforståelse.

Forrige artikel Djøf: Jeppe Kofod går uden om kernen i debat om Udenrigsministeriet Djøf: Jeppe Kofod går uden om kernen i debat om Udenrigsministeriet Næste artikel Fødevareminister: Vi skal forhindre afskovning, men importforbud er ikke vejen Fødevareminister: Vi skal forhindre afskovning, men importforbud er ikke vejen
Nu skal Merkels afløser findes – igen

Nu skal Merkels afløser findes – igen

FORMANDSKAMP: Tre mænd kæmper om pladsen som arvtager for Angela Merkel, når der i weekenden er landsmøde i CDU. Yderligere to kommer i spil, når snakken falder på, hvem der skal være kanslerkandidat.