Stine Bosse: Der er ikke længere plads til gratister i EU

KOMMENTAR: Briterne har ikke bare stået for en fodslæbende holdning, men de har også troet, at et medlemskab kan være halvhjertet. Den går ikke længere, skriver Stine Bosse.

I denne uge vedtog Europa-Parlamentet at anbefale en tværgående liste med 46 mandater og samtidig reducere antallet af MEP’ere. Endvidere anbefalede de en styrkelse af blandt andet de danske mandater med yderligere ét mandat. Dette skal ses i lyset af, at vi faktisk er repræsenteret forholdsmæssigt stærkere end for eksempel tyskerne.

Det vidner om styrken i EU’s ønske om at beskytte mindre lande og samtidig om ønsket om et stærkere og tydeligere tværgående demokrati.

En del europaparlamentarikere har længe ønsket sig en liste på tværs af landegrænser. Dette både for at styrke demokratiet i det europæiske samarbejde, men også for at synliggøre mængden af politiske emner, der faktisk krydser alle grænser i EU i disse år.

Ideen blev støttet tidligt af Macron på hans vej til at blive Frankrigs præsident, og senere fulgte hans støtte til de i Parlamentet, der nu aktivt har arbejdet for en sådan liste.

Macrons støtte er ikke uvæsentlig, idet der netop nu tegner sig et særdeles stærkt tysk-fransk parløb, der vil arbejde for at udvikle og transformere Unionen. Både hvad angår demokratisk gennemsigtighed og involvering af borgerne, men som også sigter mod at effektivisere og rationalisere beslutningsprocesser med mere.

Der skal tales mere om politik. Altså hvad EU skal løse og hvordan – og i ringere grad om “mere eller mindre EU”. Det bliver en magtfuld trækkraft, som “systemet” også i den grad har brug for.

På et stykke papir, der forlod Downing Street 10 i London, stod der: “Let’s have the cake and eat it.” Det er netop, hvad intet fællesskab kan holde til, og som Merkel og Macron nu kan gøre op med.

Briterne har ikke bare stået for en fodslæbende holdning, men de har også troet, at et medlemskab kan være halvhjertet. At man kan være en del af klubben, sådan lidt gratis. Den går ikke længere.

Parlamentet lægger altså som led i Brexit-tilpasningerne op til, at vi skal kunne stemme på andre end danskere til Europa-Parlamentet. Med lad os nu se, når forslaget når de nationale politiske interesser i Ministerrådet. Men måske har det gang på jord med Macron som fortaler.

Der vil være mange meninger om, hvorvidt det er god ide med en tværgående liste. Ligesom der er mange holdninger til, hvad EU skal og ikke skal. Derfor er det centralt, at vi giver plads til en bred diskussion.

Hvis vi i den danske debat konsekvent reducerer europapolitiske debatter til for eller imod, mere eller mindre, så lades danskerne i stikken. Europa står over for væsentlige politiske valg. Derfor har initiativet Vi vil Europa netop lanceret en kampagne, der strækker sig fra nu, januar 2018, og til parlamentsvalget 2019.

Her er det tanken at invitere til debat om det politiske indhold. For ældre og unge. På arbejdspladsen, biblioteket, i frivilligorganisationen, på uddannelsesstedet og ikke mindst; hjemme hos os alle sammen. Bag initiativet står en lang række organisationer og politiske partier. De første arrangementer er allerede overtegnet, og interessen er stor. 

Forrige artikel Anna Libak: Hellere død end rød Anna Libak: Hellere død end rød Næste artikel Anna Libak: Kunsten at lave en Tyrkiet-aftale med et nordafrikansk land Anna Libak: Kunsten at lave en Tyrkiet-aftale med et nordafrikansk land
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Et solidarisk Europa må skabes

  Stine Bosse - jeg har set på din side "Vi vil Europa". Jeg kan her se at du har etableret et højreorientret sammenrend. Det er mere af den ækle suppe vi har søbet i årtier og for mig er det nok. Den slags vil jeg ikke have med at gøre og sådan får man ikke et Europa i harmoni.

  Også jeg er glad for at England forlader foretagendet. Danmark skulle i 1992 have haft det gule kort og blive nægtet vore giftige undtagelser. Helmuth Kohl omfavnede alt og alle i sin beruselse så det er den egentlige årsag til 20 efterfølgende år i ørkenvandring.

  Men lad os få et Europa på et bæredygtigt økonomisk grundlag og skibe de alt for mange lande af som lever af at udsuge andre, jeg tænker her først og fremmest ikke blot på England men Malta, Cypern, Holland, Belgien, Luxembourg. Det bør ikke toleres at man blot kan holde lav profil og sejle under radaren. Sortlistningen af skattelylande hvor ingen EU-lande er med er en skændsel.

 • Anmeld

  Henrik Dalgaard

  Lallende naivt

  Bosse overrasker ikke!

  En opvisning i jubeloptimisme.
  Vi har hørt rækken af argumenter siden 1992.

  Den bevidstløse snak om unionens frelse, som følge af Tyskland og Frankrigs ædle hensigter, uden antydningen af belæg for sandsynligheden herfor.

  Bosse springer let og elegant over det faktum at se nævnte nationer ikke tilnærmelsesvis har etableret en løsning på migrant-katastrofen i 2015.

  Sikringen af de ydre grænser er et fantasimisfoster, og Merkels forgyldning af Erdogan på forventet efterbevillling, er decideret skrøbelig.

  Bosse begrænser indlægget til at omhandle fromme håb, i en antikvarisk propaganda i hel ukritisk form.

  Hun overbeviser næppe andre end de hardcore-tilhængere, der i forvejen bekender sig til det fromme håb.

 • Anmeld

  Morten Holgersen , Nye Borgerlige, · Entreprenør

  Der er ikke plads til EU

  i Danmark mere. Og medløbere og smiskere og øjentjenere må også hellere begynde at smiske den anden vej i Østeuropa.
  Det er her det nye Europa skal komme fra.
  Nej tak til nassere, nej tak til krigsmagere, nej tak til islam.
  Det er allerede begyndt, toget tager fart lige nu, farvel til gammelEU og hele nassesvampen.. tiderne er ændret..
  mvh

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Ingen gratister i EU - dog allermindst fanatikere!

  Forudsætninger for en god dialog, der skal/kan reetablere et perspektiv for EU! Må være ønsket om saglighed, gerne uden fordækte kort!
  Er ret chokeret over dette indlæg, der er et mesterværk i fordækt/forstillelse i tekst -sammensætning og dermed, manipulation af teksternes indre betydning!
  Trist at sige…….men Selvfølgelig, i dette tilfælde, brugt til en omgang pro-EU halleluja!
  Lotte Mejlhede/Svenning Dalgaard/Ryborg/Marlene Wind o.m.a der med venlig iver promoverer EU's våde drømme om fuldskala union! Kunne ikke have gjort det bedre – det må man give SB!
  Men et eller andet sted kan man jo enten slå sig på låret af grin, eller få sved på panden.
  Da en intelligent kvinde som SB med et pro EU hjerte! Åbenbart ikke evner at løfte dialogen til et niveau hvor der – qua simpel vilje til et ”fungerende” Europa, efterlades mulighed for en dialog i et positivt miljø!
  Som netop i dette tilfælde, qua den konstante agitations profil – altså halve og fordækte sandheder – som nu SB benytter sig af i fx de 27 første linjer i sit indlæg!
  Udover en masse blå luft og kanelboller, berøres enkelte, temmelig afgørende! Politiske forsøg fra kommissionen på at drive gæk med samtlige befolkninger i EU-regi! Således med udspillet til ”tværgående opstillings lister” - altså en forøget ”politisk orienteret” aktivitet! Selvom det er tydelig for enhver at netop denne del af EU arbejdet er kørt ud over kanten og mistet sit tag i befolkningerne!
  Nåe ja og så det pludder med et ekstra mandat til dk samt den udkommenterede sviner mod UK – I øvrigt – hvornår løber du og alle vennerne (tidligere nævnt) tør i jeres bagvaskelse af UK?
  I den forbindelse!
  UKs udtræden af EU er ikke baseret på nationalisme – men en sund (b)kritisk holdning til et EU der konstant var/er ude efter at tilrane sig nationers suverænitet! De våde drømme fra det nuværende EU's indre kammer samt SB med venner!
  Et opgør med den nuværende EU- ledelse samt EUs struktur, er i sidste ende et opgør der fører til ”Maastricht II”
  Hvor de politiske unions planer, burde nedprioriteres og national suverænitet generobres!

 • Anmeld

  L. Jeppesen · selvstændig

  Forfærdelige EU entusiast.

  Stinne Bosse er udelukkende god for EU -
  Bestemt ikke god for Danmark.
  EU er langt fra det befolkningen stemte for i 1972.
  Derfor er vi mange der gerne ser at Danmark følger med England ud, England
  som var grunden til vi stemte os ind.
  EU er gået ALT for vidt.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Den udemokratiske union.

  Der eksisterer ikke en fælles EU-debat, en fælles referenceramme eller en fælles identitet mellem EU`s 500 mio. borgere, derfor heller intet reelt fungerende demokrati. At lave tværnationale mandater i EU-parlamentet er et håbløst forsøg på at fremkalde det ikke-eksisterende. Det reelt eksisterende er et tysk-fransk regime, der styrer EU, symboliseret ved Merkel og Macron. Det er også det, briterne har sagt nej til.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  En upolitisk kommentar.

  Tak for indlægget, Stine Bosse. God idé i højere grad at koncentrere debatten i og om EU til politiske emner og temaer. Har brug for at orientere mig i synspunkter hele vejen rundt i det politiske spektrum for at blive klogere. Men det har været svært, da vi som vælgere ikke er blevet særligt godt orienteret. ....Og desværre er megen debat foregået som i en skolegård, hvor de konfliktende børn råber de grimmeste ord efter hinanden.
  Hvis en holdningsmæssig dialog, debat eller diskussion skal have til hensigt at "gøre hinanden klogere", så betinger det jo, at man forholder sig til temaerne...går efter bolden...og ikke efter personen.
  Nedladende holdninger og udtalelser om enkeltpersoner kan bruges til ingenting. Eksempelvis er det faktuelt vanskeligt i en politisk debat at bruge nedenstående til noget reelt:
  ..højreorienteret sammenrend. Den ækle suppe, vi har søbet i årevis
  ..Lallende naivt
  ..bevidstløs snak
  ..fromme håb i en antikvarisk propaganda i hel ukritisk form
  ..medløbere, smiskere, øjentjenere, nassere, krigsmagere
  ..nassesvampen
  ..Eu´s halleluja
  ..Eu´s våde drømme
  ..blå luft og kanelboller
  ..fordækte sandjeder
  **for argumenterne om emnet og temaerne udebliver jo fuldstændigt**
  Man ibliver kke meget klogere. Desværre.
  Når vi skal til valgurnen, vil jeg i hvert fald kigge hele det politiske spektrum rundt for at finde kompetente personer, der engagerer sig i problemløsningerne og forholder sig åbent til dem.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Briterne har helt overset....

  at de ikke længere er et verdensherredømme, men et ganske almindeligt stort land, der internt har sine store vanskeligheder.
  Hvis man vil deltage respektfuldt i et fællesskab, så må man bidrage på lige fod med de andre i fællesskabet. Ønsker man ændringer, må man aktivt arbejde for det i fællesskabet.
  Man kan da ikke stille sig udenfor de fælles forpligtelser og samtidigt forvente, at man gerne må være med "en gang imellem", og kun, når det passer een selv.
  En mærkværdig curling-mentalitet.

 • Anmeld

  J. Jensen

  EU er næppe en udemokratisk union

  Det er ikke uden undren, man kan følge de faste indlæg om EUs fortrædeligheder og alle de herligheder, der vil komme til den danske befolkning, hvis bare man følger UK, der måske vil forlader EU. Verden vil ligge for fødderne af de lande, der vil fravælge EU, og istedet satse på den lille skare af lande i EFTA, og resten af verden og Rusland vil står med åbne arme og give Danmark de bedste handelsbetingelser.
  Dertil kommer at det sikkert vil blive endnu nemmere og langt billigere for Danmark, at udtræde af EU samarbejdet end det vil være for UK. Derfor er alle dem som intet har at tabe uden tøven parat til at yde alle de nødvendige ofre for sagen
  At UK er ved at gå i politisk opløsning, som følge af deres afstemning, og at deres økonomien er på tilbagetog, mens inflation er ved at udhule købekraften, er jo kun begyndelsen på noget, der endnu ikke er begyndt, at blive rigtig mærkbart.
  Men når man nu - i desperation - begynder at kalde EU samarbejde for en udemokratisk union, så har man vist for alvor tabt sutten. Det er vel trods alt kendetegnet for EU, at det om noget er et fællesskab, der er bygget op af demokratiske lande med direkte valg.

 • Anmeld

  Poul Clausen · Landskabs-entrp.

  Bosse har ikke fattet !

  VI går helhjertet ind for.
  VI skal SKAL UD ... og det hurtigt.

 • Anmeld

  Børge Hansen · Kommunator emiritus

  Forpligtende fællesskaber

  Der er netop vedtaget et nyt forsvarsforlig, der cementerer Danmarks forankring og aktive deltagelse i NATO. Det er et eksempel på det forhold, som Stine Bosse så klart formulerer: der er ikke plads til lande, som ikke bidrager men kun vil nyde fordelene. Denne holdning gælder selvfølgelig også i EU!
  Der er mere brug for EU end nogensinde, og en fremtid uden forpligtende fællesskaber vil være katastrofalt for Dannark.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Gode, forpligtende fællesskaber styrker selvstændigheden.

  Heldigvis er vi med i Natos forpligtende fællesskab.
  Som den lille tut på landkortet, som Danmark er, er vi dybt, dybt afhængige af at deltage i forpligtende samarbejdsfællesskaber på alle leder og kanter.
  Vores kæmpe nabo mod øst viser jævnligt klaustrofobiske reaktioner, fordi de 'er lukket inde' uden umiddelbare. nødvendige forbindelser til verdenshavene.
  Det viste sig i Afgahnistan, på Krim, i , i Syrien og i Tyrkiet.....og nu med den snigende russiske bosættelse og truslerne imod vores Østersøs baltiske lande, Estland. Letland og Litauen.
  Finnerne husker stadigvæk med gru vinterkrigen under 2. Verdenskrig, og det holdt hårdt efter Anden Verdenskrig at få Rusland til at opgive, vores for russerne strategisk velbeliggende Bornholm,.... og for Østeuropa tog freden og friheden årtier.
  Vi må simpelthen ikke være blåøjede og tro, at vi kan klare os alene som et lille, bitte parallelsamfund til verden omkring os.
  Hvis man vil ændre noget i det europæiske fællesskab...for at styrke selvstændigheden....så må man engagere sig i fællesskabet og aktivt deltage i at finde gode løsninger til fælles bedste.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  EU kandidater.

  Det foreslås at vi, som danskere skal kunne stemme på andre EU landes kandidater, men hvad bliver så det næste?. Det ser, for mig, ud som om at det vil være et yderligere skridt imod en egentlig EU statsdannelse, og det kan der, efter min mening, kun være al mulig grund til at advare i mod.

 • Anmeld

  Vagn Ry

  Hvorfor i alverden skulle vi melde os ud af EU

  bare fordi UK er dumme nok til at gøre det?

  Realiteten er, at vi, (og UK) ville være nødt til at indrette al vores produktion efter EU's regler, uden at have indflydelse på udformningen af reglerne?

  Formentlig skulle vi betale told/afgifter for at kunne markedsføre vores produkter i EU, og dermed miste konkurrenceevne = tab af økonomi!

  De der tror at DK kan klare sig uden at eksportere og importere varer til/fra EU er helt galt afmarcherede, vi udgør ca 1% af EUs befolkning, hvor UK trods alt er ca 10% af EUs befolkning.

  Alt tyder på at UK kommer til at miste meget rent økonomisk, det ville formentlig blive endnu værre for Dk! Over 40% af vores eksport går, uden told, til andre EU-lande!
  Med told osv. ville vi ikke være konkurrencedygtige:

  http://www.seomondo.dk/eksport/danmarks-eksport




 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Filisof og debattør

  FOR BOSSE ER EU ALENE ØKONOMI

  Sådan må det selvfølgelig være når man økonimisk har "nasset" på TRYGs tyveri af et helt selskab - tyvstjålet fra de oprindelige ejere.

  Det er de færreste danskere der har noget imod EU som en handelsforening. Det var det vi sagde JA til.

  Det mange danskere er frustreret over er EUs tilragning af suverænitet - det samme som gjaldt for TRYG.

  EUs bureaukrater får ingen modstand fra Statslederene i vest Europa. Man lader bare stå til og glæder sig til det næste møde.

  Nationalstaternes selvstændig er truet. Ikke pga. reglerne for handel mellem landene, men fordi EU udvikler sig til et elitær projekt - primært til gavn for de elitære - uden hensyntagen til de gamle landes kultur og historie.

  Hertil kommer at gamle uopdaterede konventioner, der forhindrer landene i at bestemme hvem der skal bo i deres lande, støttes begejstret af elitære typer som Stine Bosse.

  Det er trist, meget meget trist at vort land og vor kulturelle sammenhængskraft, bliver mishandlet og langsomt ødelagt af EU med ubegrænset støtte af Stine Bosse og Europabevægelsen.

 • Anmeld

  Kirsten Nielsen

  Opfordring til alle, der vil "blive klogere" på EU og deltage i seriøs debat

  Se www.deo.dk., Demokrati i Europa Oplysningsforbundet.
  - som er uafhængigt af politiske partier eller organisationer
  - afholder jævnligt debatmøder i København og Århus, hvor man bliver reelt oplyst af mennesker, der har sat sig grundigt ind i de temaer, der er til debat
  - et forståeligt sprog. Man behøver ikke være cand.økonom/polit.etc.
  - man bliver "glad i låget" af en debat man får noget ud af
  - hvor politikere glimrer ved deres fravær. De bliver jævnligt inviteret, men synes måske det er uinteressant, når det ikke er på tv/radio

Ugens EU-podcast: Ny satsning på socialt Europa og fælles mindsteløn

Ugens EU-podcast: Ny satsning på socialt Europa og fælles mindsteløn

PARLAMENTET LOCKDOWN #11: Coronakrisen har skabt endnu større behov for socialt samarbejde, siger EU-Kommissionen, der trods dansk modvilje nu tror endnu mere på en europæisk mindsteløn. Hør om det i denne uge, hvor vi også taler om, hvordan det bliver dyrere for danskerne at være med i Unionen.