Stine Bosse: Ingen løsninger på politiske kriser uden forståelse for EU

DEBAT: Danske politikere bør have respekt for EU og dets institutioner. Det kræver en sund og saglig debat at løse de store problemer, som EU og Danmark står over for, og som løses bedst i EU-fællesskabet, skriver Stine Bosse.

Det er et sundhedstegn for et samfund at kunne tale om alt.

Vende hver en sten og undersøge, hvor vi synes udviklingen skal gå hen. Det er væsentlige værdier i et demokrati, at vi debatterer.

Vi ser verden gennem forskellige linser og finder nye veje på komplekse spørgsmål. Det gør vi naturligvis i respekt for de erfaringer, vi kollektivt kan tilvejebringe, og i respekt for de grundregler, vi nu engang har udviklet sammen. 

Debat om migration og velfærd nødvendig
Selvfølgelig skal vi drøfte, hvordan vi i de næste årtier undgår at opleve en migration til Europa, som vi ikke kan bære.

Selvfølgelig skal vi drøfte, hvordan vi skaffer arbejdskraft til alle typer job og får råd til vores velfærd - som for eksempel at kunne se ind i en alderdom uden at skulle arbejde til sidste åndedrag.

Vi skal naturligvis debattere, hvordan vi udvikler velfærd til at rumme mere på nogle områder og måske mindre på andre. 

I tillæg er det efterspurgt i alle dele af befolkningen at drøfte, hvordan vi dæmmer op for en klimakatastrofe, der vil sætte kommende generationer på prøve af bibelske dimensioner og drøfte, hvordan vi kan sikre menneskers tryghed i en tid med betydelige og mere diffuse trusselsbilleder - alt fra udefra kommende klassiske trusler, til terror, cybersikkerhed og sikkerhed for vore egen data.  

Europæiske institutioner skal bevares
Ingen af disse spørgsmål lader sig løse af vores land alene. Medmindre vi vil gå i retning af nordkoreanske tilstande.

Derfor er det evident og helt centralt, at disse spørgsmål ses i en sammenhæng med vores europæiske nabolande og bearbejdes gennem de institutioner, vi allerede har bygget op. Dermed ikke sagt, at disse ikke kan og bør fornys. 

Derfor er det så hélt centralt, at vores danske politikere, som efterstræber magten, gør det i en respekt og grundlæggende forståelse for det europæiske system, vi har bygget op efter anden verdenskrig.

Inden for dette system kan vi nemlig skabe løsninger og udvikle vore samfund til fælles glæde for kommende generationer. 

Undlad skræmmemetoder
Lad dette være en simpel appel: Lad os drøfte de udfordringer, vi står over for. Lad os undlade den stigma, som vi alle ved fører til de mørkeste hjørner af menneskehedens historie.

Alle regnestykker kan gøres angstprovokerende, eller de kan gøres løsningsorienterede. 

Lad os fejre de succeser af menneskelig og økonomisk karakter, som de seneste års inklusion på arbejdsmarkedet (i bredeste forstand) betyder, og lad os undlade “metoder”, som paralyserer og skræmmer.

Vi skal undgå politisk fallit
Det, der lige nu foregår i Storbritannien, er et historisk eksempel på fejlfokus og politisk fallit.

Uanset om en aftale kan være på vej. De britiske politikere løste aldrig de egentlige problemer, men flyttede fokus til en Europæisk Union, der i stigende grad alene har kunnet se måbende til.

De fleste europæere ved, at det er i fællesskab, de store problemer skal løses.

Dette er særligt udtalt i Danmark med 75 procent af befolkningen, der bakker op omkring det forpligtende fællesskab, hvor vi kan og skal gøre vores stemme gældende. 

----------

Stine Bosse har siden 2015 været formand for Europabevægelsen. Hun har siden 1999 bestridt adskillige bestyrelsesposter, blandt andet som bestyrelsesformand for Børnefonden og som bestyrelsesmedlem i tyske Allianz. Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Martin Lidegaard: Hvorfor skelner regeringen mellem Irans og Saudi-Arabiens forbrydelser? Martin Lidegaard: Hvorfor skelner regeringen mellem Irans og Saudi-Arabiens forbrydelser? Næste artikel Stine Bosse om forfejlet Brexit: Den farligste virus er løs – alles kamp mod alle Stine Bosse om forfejlet Brexit: Den farligste virus er løs – alles kamp mod alle
 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Der er intet håb om fornuft.

  Og slet ikke her.
  Skal S. Bosse ikke stille op for socialdemokratiet i Ærøkredsen?
  Der mangler et tågehorn på sydspidsen af øen.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborgere

  Noget ensidigt indlæg

  Det er ikke noget underligt at Formsnden For EU - bevægelsen er noget ensidigt
  Det er påfalde at folkevandringen i verdenen kan både bruges som for og i mod EU
  Der er mange Pro EU der mener at folkevandringen kun kan løses i EU - som det udtrykkes så smukt i fællesskab og soliaritet, men det som om at realiteterne er lidt fraværende.
  Det er ikke lykkedes EU- landene at finde en løsning på fordeling af de mennesker der enten flygter fra ubehagelige eller ønsker et bedre liv, i det der i de enkelte medlemslande og i befolkningerne ikke er enighed om løsninger som en folkevandring giver
  Det glemmes hvis det er EU som får det sidste ord, så er det gjort fuldstændig op med det princip at den enkelte land ikke mere surverænt bestemmer, hvem der kan tage ophold i deres land.
  Formanden for Europa bevægelsen taler om mere eller mindre velfærd i EU
  Det er tiltrods for at velfærd ikke er et kerne område for EU
  I øjeblikket på grund af den super liberalistisk økonomisk politik som EU fører og som et raktstetfæstrde - samt den lyse bå regerings tilslutning til finanspakken har medført og ville fortsætte med at føre til nedskærringer af velfærden og det sociale sikkerhedsnet bl.a. i Danmark
  Historien har vist at øge ulighed og en stigning af at mennesker ender i fatttigdom eller frygter samtidig med en folkevandring ikke har medført noget positiv
  Folkevandringen og bedre fordeling af jordens rigdom sker ikke ved et EU, men er en fælles og solidarisk holdning i verdenen
  Men som verdenen ser ud i dag er det utopiske, men det er det også - når det gælder EU - hvilket fremmarchen af de højreorientede bevæglser i EUs medlemslande er et tegn på • Anmeld

  Anders Nielsen · Ekspert i afbrændning af diesel på fast underlag

  Godt Stine Bosse ikke er

  Håndværker for så skulle hun side udenfor skurvognen, og spise hende madpakke. På de byggepladser jeg har været på, er folk der konstant har det svært med sandheden altid haft det svært. Jeg mindes en verdensmand der havde arbejdet i Egypten, da en kollega spurgte om han havde set pyramiderne. Sagde verdensmanden, jeg det er nogle flinke mennesker. Den efterfølgende pause sad han udenfor skurvognen, med hans madpakke. Jeg tror Stine Bosse ville ende samme det, kun grundet hendes forbindelser til mediecheferne, får hun uhindret taletid, selv om hun gang på gang afsløres i at have talt med pyramiderne.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Suk, Stine...

  Om du så hopper på tungen, så vil du blive fulgt af kommentarer som ovenstående, hvis afsendere ikke kan eller vil diskutere dine synspunkter, uanset om de er fornuftige eller ej. Det er forstemmende, at dette råbekor altid får held af at ødelægge enhver diskussion, inden den kommer igang.

 • Anmeld

  Anders Nielsen · Ekspert i afbrændning af diesel på fast underlag

  Kurt Wissendorf Møller

  Om det er mig du hentyder til, ved jeg selvsagt ikke, men jeg står over dig, så måske? Men jeg ville tilenhver tid tage den diskussion med Fru.Bosse og alle andre der måtte ønske det. Det kan desværre ikke blive til et fysisk møde.
  Jeg mener hvert et bogstav jeg skriver om Fru. Bosse og har forsøgt utalligegange at få hende i tale bla. på P1 Debat og andre programmer, men jeg har indtryk af at værterne på disse programmer ikke ønsker, at der stilles kritiske spørgsmål til Fru. Bosse

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborgere

  Kurt Wisendorf Møller

  Det var en besynderlig kommentator.
  Jeg har aldig opleve et valg, debat eller kommentar hvor en del af dem, DDR deltagere ikke har fremført argumenter der ikke er saglig og objektiv - og det kan man ikke forvente når det er politik
  At beskydle andre for at ødelægge debatten, fordi de ikke deler forfatterens og formentlig pro EU holdning er på samme niveau at når man beskriver fakta om EU - som f.eks. at EU er overstatsligt og EU har forrang for dansk lovgivning, for man af vide at nogle EU - tilhængere at det er FAKE NEWs.
  Jeg forholdt mig til forfatterens påstand om folkevandringer og velfærd og står naturligvis til ansvar for min bias
  Jeg kan godt forstå, at hvis man ikke kan argumdntere for sine holdninger, så,er det andres skyld man ikke deltager debatten eller det er fake news, hvis de ikke deler ens synspunkter.
  Det er et forsøg på at lukke ned for demokratiet - noget tankevækkende

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Hvor er respekten for folkestyret i det overstatslige projekt?

  Adenauer og de Gaulle, var meget fremsynede i arbejdet med tilvejebringelsen af Elysée-traktaten i 1963. Tyskland og Frankrig forpligtede sig her til intet mindre end; så vidt muligt, at nå til enslydende standpunkter omkring samtlige vigtige økonomiske, politiske og kulturelle anliggender.

  Dét var stort tænkt og så langt man som nationalstat kan strække sig i en mellemstatslig aftale, uden at begrænse fremtidige nationale folkevalgtes ret til selvbestemmelse over egen lovgivning. For folkestyret bliver jo aldeles meningsløst, når nutidens folkevalgte er bundet af lovgivning som deres forgængere har indført og som ikke uden videre kan ændres.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Når man slår ned i en flok hunde hyler de.

  Tak for ovenstående kommentarer til mit indlæg. Min pointe er, at de indlæg, de herrer leverer ikke er debatskabende men bare råb i et ekkorum. Det er muligt, at de er et forsøg på at råbe en debat igang, men man sætter nu engang ikke en debat igang ved at spytte efter den anden.
  At debattere består hovedsagelig i at respektere den andens udgangspunkt og starte derfra, ikke med nedgørende udtalelser om den andens person.
  Respekt for den anden, der repræsenterer et legitimt synspunkt, er en nødvendighed, hvis man vil tages alvorligt, og hvis man ligefrem vil i tv, så vil det kun ske, hvis man er i stand til at holde sig til sagen, og ikke personen.
  Så begynd hos jer selv, hvis I har brug for andre menneskers respekt.

 • Anmeld

  Erik Mørk

  Hvornår har hun haft ret?

  Det gode ved Stine Bosse er, har hun aldrig har haft ret, i det, hun påstår.
  Og når man huske hendes udtales om de syrisk flygtninge,der alle var højuddannet personer, må man indse, at der er tale om en person, der leve i sin egne verden, uden respekt for virkeligheden.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Kristensen indlæg...

  ...er forbilledligt. Det giver væsentlig information og pointerer (er mit gæt) at Krister fremhæver synspunktet, at mellemstatsligt samarbejde bør være grundlæggende for samarbejdet mellem nationer.
  Det er et synspunkt, der kan drøftes rationelt og ordentligt, og det er relevant i forhold til Stine Bosses oplæg.
  Jeg er ikke enig i synspunktet, fordi det ikke løser forholdet mellem nationale konflikter idag, fordi statsstørrelserne ikke er tilstrækkeligt balancerede til at der er tale om lige muligheder. Et lille land som Danmark er i den grad nødt til at ligge i læ af et større system, for ikke at blive løbet over ende i disse globaliserede tider. EU er en sådan organisation, der kan skabe den fornødne beskyttelse af vores livsstil og velfærd.
  NATO er en anden, som vi er afhængig af.
  Der har bredt sig den forestilling hos nogle, at Danmark kan klare sig ved at påstå, at det at være dansk er så specielt, at alle automatisk vil indordne sig under den livsformer vi holder af. Det er en form for selvovervurdering, der er farlig. Så selv om nogle synes vi skal gå den vej, så er der al mulig grund til at tænke sig rigtig godt om og forsøge at indstille sig på, at vi er kun specielle i vores egne hoveder.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Krister Meiersheim

  Var mit indlæg en kommentar til .
  Selvfølgelig osse til Kristensen, hvis han dukker op på siden 🐵

 • Anmeld

  Kim Nieslsenn · Verdensborger

  Kurt Wissendorf Møller om din besynderlig opfattelse af at der er respekt at kalde folk for hunde

  Du bekræftede min formodning om at du er Pro EU og det har du lov til
  Men dine synspunkter ligner meget den der lå bagssamarbejdspolittiken med nazisterne under anden verdenskrig - og hvor af nogle af dem, der førte den politik ligefrem beundrede Adolf Hitler og endda ville have været en del,af det tredje rige.
  Din påstand om EU sikre velfærd er noget sludder den økonomisk politik som er traktatfæstede smadder vores velfærd.
  Det er lidt besynderlig, du skriver meget om respekt om andre og for deres synspunkter og alligevel kalder du bl.a. mig for en hund, fordi jeg påpege at det er en besynderlig demokratisk opfattelse - det er næppe udtryk for andres menneskers holdning at kalde dem for hunde
  Jeg har kun forholdt sig til forfatterens udsagn og deler hverken din eller europabevægelsen holdninger håb om at svække demokratiet og solidariteten

 • Anmeld

  J. Jensen

  Når man er færdig med at læse de indlærte paroler

  Så er det befriende, at læse hvad en mand med juridisk forstand mener om demokratiet i EU.

  Lic. jur. Peter L. Vesterdorf, senior rådgiver i advokatfirmaet Publicure
  Nogle påstår, at EU er et udemokratisk, centraliseret eliteprojekt uden folkelig opbakning. Men det er ikke rigtigt. EU hviler på EU-landenes overdragelse af lovgivningsbeføjelser til EUs institutioner, der alle hviler på et demokratisk grundlag. Kommissionen er indsat af de demokratisk valgte regeringer i EU. Minister­rådet består af ministre fra EU-landene. Europa-Parlamentet vælges ved direkte valg, hvor alle vælgere kan deltage, og kandidater kan stille op uanset deres ideologiske holdninger og holdning til EU. EU-Domstolen består af to dommere indsat af hvert af de 28 EU-landes demokratisk valgte regeringer, og den er nøjagtig lige så demokratisk som danske domstole.
  Så EU er altså ikke et udemokratisk eliteprojekt, og EU er ikke uden folkelig opbakning.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  J.Jensen, jeg er ikke enig.

  Det har naturligvis aldrig været meningen, at EF/EU-samarbejdet skulle være overstatsligt men derimod, alene, et mellemstatsligt samarbejde. Det er på dette punkt Europas politikere har svigtet og ladet EU vokse til en uregerlig og farlig størrelse. Man har helt enkelt forrådt det nationale folkestyre.

  Man kan for Danmarks vedkommende desuden konstatere, at det slet ikke er en legal mulighed for os, at deltage i et overstatsligt samarbejde. Dette fremgår af forarbejderne til 1953-års Grundloven. Grundlovskommissionen slog her fast, i forbindelse med behandlingen af § 20 at; "der i kommissionen har været enighed om, at såfremt en suverænitetsbeføjelse, som rigsdagen tidligere har overdraget til en mellemfolkelig myndighed, ønskes taget tilbage, vil et lovforslag herom kunne vedtages efter den almindelige regel ved simpelt flertal".

  Ovenstående garanti er om noget beviset for, at Danmark ikke kan deltage i overstatsligt samarbejde - man kan ikke binde Folketinget.

  Desuden er det utænkeligt, at danskerne i 1953 - 8 år efter besættelsesmagtens kapitulation ville stemme for en grundlovsændring der gav, af alle, tyskerne ret til at bestemme om danske forhold. Danskerne stemte for grundlovsændringen men ikke for, at folket ikke længere gennem deres sammensætning af Folketinget kunne ændre i bestående lovgivning og aftaler. Vi må tilbage til det mellemstatslige samarbejde for det overstatslige er en tikkende bombe, der udløses når nationalbefolkningerne, så at sige, har fået nok.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Meyersahm

  Alle 28 lande har blandt andet på demokratisk vis tilsluttet sig Lissabontraktaten, og argumenter om grundloven er af forskellige retsligt forfuldt flere gange og tabt hver gang

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  En upolitisk kommentar

  Som den lille tut på landkortet, som Danmark er både befolkningsmæssigt og i geografisk henseende, så er vi dybt, dybt afhængige af et tillidsfuldt samvær og arbejdsfællesskab med vores naboer.
  At forestille sig, at Danmark kan klare sig helt alene tangerer storhedsvanvid.
  Er man medlem af et fællesskab / en forening, må man tage et medansvar. Synes man, at forretningsordenen skal ændres, så må man ændre den via drøftelser og samarbejde. Nægter man samarbejdet, bliver man ikke respekteret. Prøver man at omgå aftaler og at lave egne spilleregler, kan man risikere at blive udelukket. Melder man sig ud, står man alene og uden fællesskabets opbakning. Sådan er det i ganske almindelige fællesskaber, familier og foreninger.

  Det er pinligt og foruroligende, hvis Danmark opfører sig som et lille barn, der ønsker sig en særposition. Et barn, der forventer familiens opbakning, men som nægter at tage et medansvar for at rydde op efter sig selv eller at tage sin egen tallerken med fra bordet.
  Vi skal opføre os voksent, ærligt, medansvarligt og ordentligt. Ellers risikerer vi at blive frosset ud i Østersøen eller vestpå ud over Vesterhavet.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborgere

  J.Jensen min uhæderlig ven har en Lux jur mere ret en dr. Jur

  Nu er er Peter Vesterdorf er kendt for at være ultra EU tilhængere og jeg kan og har tidligere citeret her inaltinget fra juridisk profossorer der beskriver om demokratiske underskud
  Det bemærkes at P,V dog ikke efter dit citat ( hvis du ikke har fusket med det) påstår EU kommissionen er demokratisk
  Desuden kan jeg anbefale dig at læse kampen om demokratiet - måske er det farligt for du har en vis evne til ikke at forstå det du selv skriver
  Hyg dig på hjemmet

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborgere

  I.Bertelsen

  Der er intet som upolitisk - heller ikke din kommentar
  Jeg forstår ikke at Du nedgør Danmark og danskere
  Det er uforståeligt at du kobler samarbejde med respekt.
  Det kan godt være respektfuld at sige nej til samarbejde hvis det medfører man påføre andre lidelser eller ubehageligheder
  Det kan være fornuftigt og naturligt og samarbejde med andre men det går EU jo ikke ud på - EU er overstatsligt og betyder at den vedtager lovgivningen som reguler livsvilkår for borgerne uden at de har indflydelse på det

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kommissionen føre de folkevalgtes love og regler ud i livet

  Det er vel noget der kan forstås af ethvert lille barn

  Kommissionen fungerer som den udøvende magt blandt EU’s institutioner, ligesom den danske regering gør i Danmark. Det betyder, at det er Kommissionen, der skal sørge for at føre de love og regler ud i livet, som Europa-Parlamentet og Ministerrådet har vedtaget.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborgere

  J.jensen min uhæderlig ven

  Du fortsætter med at demonstrere du ikke forstår dig på jura.
  Højesteret fastslog selvom at sagsøgerne ikke fik medhold i at det den procedure grundlovens § 88 angiver for ændringen af grundloven og ikke Grdl s § 20 at der er grænser for EU s kompetence i Danmark
  Håber du hygger dig oåpå hjemmet

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborgere

  J. Jensen min uhæderlige ven -

  Det er ikke mange måneder siden du påstod at de var demokratiske valg fordi. Regeringen havde udpeget fortrinsvis deres parti venner
  EU - kommissionen har både lovgivningsintiativet og påtaleretten
  Dvs. en uskik i et demkrati at den lovgivende og udøvende magt er blandet sammen .
  Detvtror jeg godt en baby kan forstå men jeg er lidt i tvivl om en meget lav IQ kan
  Godt at se det fungerer tilsyneladende godt for dig på hjemmet

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Jeg har ikke tal på alle de gange, hvor jeg har måtte oplyse dig om, at kommissærerne er udpeget af de folkevalgte regeringer, så mon ikke at dit seneste indlæg blot bekræfter, hvordan du forsøger at sprede dine utallige løgnehistorier i alle debatterne.
  Jeg kan forstå, at vi er enige om alle de førte retsager er blevet tabt

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborgere

  J. Jensen min uhæderlig ven

  Partier i Folketinget er folkevalgte, men det er regeringen ikke, hvis det var tilfældet så havde venstre ikke regeringsmagten.
  Højesteret har sat grænser for EU s kompentence med desto flere områder og næsten alle områder bestemmes af EU, så bliver det svære at fastholde at det ikke er grdl.§ 88 som skal iagttages
  Der er reelt set tale om en opløsning af den danske strat der overtages af en anden - iøjeblikket nøjes man med kalde det oversttsligt -statsdannelse
  Der pudsigt nok bruger de samme symboler og retorik som det man beskylder nationalstaten for

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Hvis du skal være så nøjeregnende, så er partierne ikke folkevalgte. Der er medlemmerne af folketinget som er det

 • Anmeld

  Kim Nieksen · Verdensborger

  J, Jensen min uhæderlig ven

  Det er både rigtig og forkert kan enten partit eller det folketingskandidat partiet

 • Anmeld

  Claus Reumert · Cand. scient.

  Almindeligheder

  Ja, det er et sundhedstegn, hvis samfundet kan diskutere alt. Og derfor:

  Det er på tide, Stine Bosse, du, i din egenskab af formand for Europabevægelsen, begynder at tage dig sammen og begynder at komme med nogle originale tanker om EU, i stedet for de sædvanlige almindeligheder, ingen i og for sig kan være uenig med dig i. Det er bare for let!

 • Anmeld

  Kim Nelsen · Verdensborger

  Om debat

  Der er sandelig sket et ryk fra SF mod højre fra at være modstandere af nato er man for
  Efter folkeafstemningen i 1992 fortalte SF, at de havde stoppede unionens toget - nu kan det ikke gå hurtigt nok med at få afskaffe forbeholdene
  En gang var SF på fredsfløjens side, nu vil det ophæve forsvarsforbeholdet og med den storm skridt ender det nok pro for en europæiske hær.
  Frem til begyndelsen 1990 erne klantrede SF Socialdemokratiet og kommunister for at være centralister og det skal bestemt ikke opfattes som en ros, så er SF for en centalistisk styrer, det ligger langt fra borgernes hverdag.
  SF har talt en del om socialistik økonomi er med til at føre at praktisere dennmest rabiate liberalistisk økonomisk politik baserede på Milton Freidmans økonomisk politik - og han var ikke kendt for at have et hjerte der bankede for et socialtsikkerhedsnet og endnu mindre for en velfærdsstat.
  Det er forståeligt at selv liberalister kan føle sig hjemme i SF, for formålet om at indføre demokratisk socialisme har vist sig at være indholdsløst.
  Karl Max havde ret i, at den, der vil administrere katialisme ender med at tænke som en.
  Jeg havde dog ikke forventede at tidligere byrådsmedlem i Aarhus for SF prøver at mistænkeliggør dem der ikke er enig med forfatteren, at før person angreb og ikke forholder sig til budskabet - dermed kan man forsøg lægge kritiske røster ned og når krydders med belæring om respekt så forekommer det mærkeligt at samme forfatte i næste åndedrag kalder andre for hunde.
  Jeg synes at man skal respektere, hvis en føler og mener, at pågælende er socialister, selv om dennes argumenter og holdninger ligner i uhygyggelig grad Ventres
  Jeg kan godt se, at det er irritterende, at der ikke deler ens meget Pro holdning til kapitalen og EU
  Jeg lagde mærke til at du som SF ere argumenter for det borgerlige slogan lige muligheder og ikke om uligheder

 • Anmeld

  Henrik Gøtke

  Diskussion af synspunkter

  "Vende hver en sten og undersøge, hvor vi synes udviklingen skal gå hen. Det er væsentlige værdier i et demokrati, at vi debatterer".

  Jovel, men samtidig uddeler vi priser til folk for at være i besiddelse af et "menneskesyn".

  "Vi ser verden gennem forskellige linser og finder nye veje på komplekse spørgsmål. Det gør vi naturligvis i respekt for de erfaringer, vi kollektivt kan tilvejebringe, og i respekt for de grundregler, vi nu engang har udviklet sammen".

  Måske skulle vi mere se på de erfaringer vi har individuelt og lidt mindre på de åbenbart fasttømrede "grundregler vi nu engang har udviklet sammen".

  "Ingen af disse spørgsmål lader sig løse af vores land alene. Medmindre vi vil gå i retning af nordkoreanske tilstande".

  Typisk socialistisk hjernedød skræmmekampagne uden det fjerneste hold i virkeligheden. I hele artiklen har Bosse kun ét argument for at blive i EU: at vi ikke skal ende som Nord Korea!

  Hvad klima angår har klimaaftalen i Paris allerede vist, at samarbejde om dette er en dødssejler.

  "Alle regnestykker kan gøres angstprovokerende, eller de kan gøres løsningsorienterede".

  Ikke desto mindre kaster hun sig selv frådende ud i hysteriske anfald om Nord Korea.

  "Lad os fejre de succeser af menneskelig og økonomisk karakter, som de seneste års inklusion på arbejdsmarkedet (i bredeste forstand) betyder, og lad os undlade “metoder”, som paralyserer og skræmmer".

  Det ved jeg ikke engang, hvad hun mener med. Det ligner mest en omgang socialistisk retorisk ørepis.

  "Dette er særligt udtalt i Danmark med 75 procent af befolkningen, der bakker op omkring det forpligtende fællesskab, hvor vi kan og skal gøre vores stemme gældende".

  Det er nok her, at det store problem befinder sig. Hvis tallet 75% skal stå til troende, så er danskerne åbenbart så socialistisk hjernevaskede, at Bosse slet ikke behøver ulejlige sig med dette retoriske føleri af en ligegyldig artikel. Talentløst makværk af en person, der siden 2015 har været formand for Europabevægelsen. Med denne artikel cementerer Bosse, at hun er lige så talentløs som EU er.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Verdensborger Nielsen

  Efter at du har fået en ny titel, såskal jeg ellers love for at du har højnet dit normale lave debatniveau. og rose den som roses bør nu hvor du har indledt din kamp mod personangreb. Så er det jo bare om det holder ved. Det bliver iøvrigt intersant at følge kampen på de to yderste fløje, som udstilles i dit seneste indlæg, og det efterfølgende, hvor du mener at EU ikke er venstreorienterede nok og derfor ødelægger velfærdssamfundet, og din meddebattør mener at EU er alt for venstreorienteret og derfor ødelægger velfærdssamfundet. Jeg følger slaget

 • Anmeld

  Henrik Gøtke

  Verdensborger Nielsen

  Jeg takker for din forbeholdne tillid.

  Jeg skal dog i den forbindelse gøre opmærksom på, at jeg har alle argumenter til at besejre alle politiske modstandere, og føler fra naturens hånd intet behov for personlige angreb, men eftersom Karl Marx opdagede fordelene ved udelukkende at anvende personlige angreb og aldrig svare på kritik af hverken teori eller ideologi, har socialisterne institutionaliseret denne tilgang til deres politiske modstandere, og eftersom jeg mener, at man skal bekæmpe ild med ild, har jeg perfektioneret denne disciplin, og finder den stadig værende dette eneste nyttige redskab i mødet med et segment i samfundet, der er uden for enhver form for pædagogisk rækkevidde, og som i deres voldelige, totalitære, hadende og intolerante nature kun finder deres ligestillede hos muslimerne.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Kære verdensborger

  Jeg forsøger at forstå, hvad det egentlig er du vil diskutere med mig.
  Du har jo påpeget, hvad din holdning er til EU og Stine Bosse.
  Jeg har tilsvarende givet udtryk for mine holdninger.
  Derefter er der vel ikke mere at snakke om, med mindre vi skal forsøge at uddybe de bagvedliggende tanker og ideer med vores forskellige ståsteder.
  Jeg tror nu nok, at jeg vil nøjes med at konstatere, at vi har forskellige ståsteder, og jeg har ingen lyst til at bruge tid på at forsvare mine, ligesom jeg ikke har nogen tiltro, til at jeg kan præstere nogle,der kan overbevise dig til at ændre dine.
  Du synes at være meget optaget af, at jeg har kaldt dig en hund. Det var nu ikke rettet specifikt mod dig, men mere en generel kommentar, til afsendere af de tilsyneladende nødvendige kommentarer, der fremkommer hver gang Stine Bosse fremfører et synspunkt om EU.
  Det gør hun jo fordi hun faktisk er valgt til at udtrykke en organisations forståelse af betydningen af EU for Danmark.
  Dem kan man være uenige i, men det giver ikke nødvendigvis retten til at udføre karaktermord på Stine Bosse som person, hver gang hun udtaler sig.
  Hun passer bare sit arbejde.
  Så det vil klæde alle, der har travlt med at nedgøre hende, og andre, der kunne have de samme overvejelser, at dem har man ret til at spytte på, alene fordi de tillader at mene noget andet end én selv, at nøjes med at kommentere de fremførte påstande og ikke personen.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborgere

  Til de ovennævnte tak for anderkeldelsen af at være verdensborger

  J Jensen
  Jeg kan ikke drages til ansvar for at andre der er kritisk over for EU har en anden politisk holdning eller opfattelse
  Mht. personangreb holder du dig ikke selv tilbage

  Henrik Gøtke
  Det er noget uforståeligt at Karl Max aldrig svarede på kriktik og kom med person angreb - på en måde er det jo et person angeb men en der af naturlig grunde ikke kan svare sig.
  Din sammenblanding af kommunister med muslimer vidner bestemt ikke om et særligt stort videnniveau

  Kurt Wissendorf Müller

  Jeg har hverken skrevet noget eller negativt om Stine Bose, jeg har forholdt mig til de påstande hun fremfører om EU - og emnerne om velfærd og folkevandring.
  Jeg deler ikke Europabevægelsens, SF og andre pro europæiske holdning, og når der skrives noget jeg enten ikke er enig i eller ikke er juridisk holdbar eller der ikke er samfundsvidenskabelig belæg for det - så imødegår jeg det.
  Og igen hvad andre debattør skriver og hvad deres bevægegrunde til det, er deres ansvar, ligesom jeg ikke tager andre mennesker til indtægt for min bias.

  Jeg vil dog takke svarende for at have bemærkede, at jeg er en verdenensborger, og ikke en der bekender sig til noget overstatsligt, som ikke har ret meget demokrati at gøre

 • Anmeld

  Henrik Gøtke

  Kim Nielsen

  Og du bør blive bedre til at formulere dig, hvis jeg skal kunne forstå, hvad du mener, med det du siger.

 • Anmeld

  J. Jensen

  gøtke

  lider du af et dårligt selvværd siden du selv må fremhæve dine egenskaber. du er snare en pestilens i den offentlige debat, som er lykkes med at blive udelukket fra selv de mest højreorienterede og rabiate kredse.

 • Anmeld

  Henrik Gøtke

  J. Jensen

  Var det forkæmperen for afståelse fra persolige angreb, der gylpede noget op? Nå ikke, så var det sikkert bare en af de sædvalige fladpandede, bredrøvede, bedrevidende, smådebile socialistiske skidesprællere, der som sædvalig ikke har andet at tage sig til end at blamere sig selv. Hils Marx ...

 • Anmeld

  J. Jensen

  Gøtke

  Det er da til at forstå, hvorfor ingen rigtig kan lide dig

 • Anmeld

  Henrik Gøtke

  J. Jensen

  Det er en æressag ....

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Stine, Stine, Stine...

  ....om EU:
  Ville du turde køre i Europas dyreste bil, hvorpå der mangler et' af hjulene¿

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  Henrik Gøtke

  Det siger alt, at du ikke kun forstå bare en simpelt sætning
  Du er nok en af dem fra hjemmet

 • Anmeld

  J. Jensen

  Verdensborger Nielsen

  Du holdte i det mindste næste et døgn denne gang

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Gad vide...

  ...gad vide, om det kun er mig, der kan se, at det at kaste smuds på andre, er det eneste, der foregår i denne streng?

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  J.Jensen min uhæderlig ven

  Jeg forstår ikke at du og din ven på hjemmet ikke holder jeres gensidige antiparti og forkvalede syn samfundet og jeres medmennesker på hjemmet.
  Jeg medfølelse med pædagogerne og personalet
  Det er dårlige fugle der skider i eget rede

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og forælder

  Noget om ----ismer

  Rigtigt mange "ismer" skal man vare sig for. De starter i det små og kan udvikle sig voldsomt til noget ekstremt.
  "Nationalisme" kan forstås som glæden ved sit hjemland,...Denne fædrelandskærlighed kan udvikle sig til en nationalistisk egoisme / en egocentri, der i sin yderligste forståelse indebærer, at man er overbevist om, at alt andet end det, der befinder sig udenfor egen næsetips synsvinkel er forfærdeligt, uretfærdigt, værdiløst, …. måske oven i købet farligt?
  Hvad var det nu. Storm P lod den ene vagabond sige til den anden? Vist noget i retning af: "Hvad synes du om verdenssituationen" Den anden vagabond svarer promte: "Det ved jeg ikke, Jeg har fået noget i øjet"
  Tja. Ham Storm P var nu god,...også selv om han tillod sig at posere piberygende på Strøget i en efter datidens opfattelse helt forkert beklædning.....incl stor, bredskygget hat.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger, vælger og forælder

  Gad vide, Kurt Wissendorf

  Den tanke faldt også mig ind.
  Men i det moderne Danmark kan man jo bygge glashuse af armeret glas, hvis man absolut vil kaste med sten.
  Tja....

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger

  I R Bertelsen

  Jeg og nok mange andre som ikke synes at EU er løsningen for verdenen eller et ønske det, som EU står for, er det bestem ikke ud af frygt eller ikke kan de ud over ens egne næsetip.
  EU er ikke solidarisk med de millioner af mennesker , der af den ene eller anden årsag befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked.
  Det er ikke EU der har skabt vores velfærdsstat - det er generationerne før dig og mig der med hårdt og slidesomt arbejde har opbygget.
  Velfærd tilhører ikke et af EU kerneværdier.
  Det er ikke et folkekrav EU er opbygget på, men rent skær et fåtal kapitalisere der ønskede det
  Den påstand om isme et årsagen til noget ekstrem nationalisme er direkte uholdbart - så vidt jeg husker er DF ikke baserede på en isme

  Jeg har tit undrede mig - især som verdensborger - at hvis man er meget kritisk over for EU, så er man pludselig ekstrem nationalist
  Jeg har svært ved at se forskellen mellem den eksteme nationalist og dem, ddt tilhænger af EU som overnationalisme.
  Det er den samme retorik og symbolik - selv fjende billedet er den samme og stræben eftet at pålægge andre lande uden for EU, de kerne værdier EU mener, at de også skulle have og hvis ikke så kan få de bøllebank og pudsigt nok er det liberalister og ikke ismer der fører an med ikke alenei Danmark at få afskaffet forsvarsforbeholdet men også Frnkrigs nye leder der ønsker at EU bliver en militærmagt i verden - og jeg kan betro dig, at der er noget vi verdensborgere Set særligt mild


  Du og din famile må have det godt fremover

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Verdensborgerens sidste indlæg til I.R. Bertelsen.

  Jeg synes, at det sidste indlæg fra vores verdensborger har en stærkt forbedret kvalitet, da det indeholder beskrivelser af, hvorfor EU i hans optik er en uheldig løsning. Konklusionerne kan man diskutere.
  Her står ihvertfald to synspunkter over for hinanden.
  Måske er de begge to rigtige.
  Jeg er glad for EU som et fredsprojekt. Jeg var utilfreds med EF, som jeg oplevede som det, Kim Nielsen beskriver som et kapitalistisk projekt. Derfor stemte jeg imod Danmarks indtræden i EF.
  Jeg blev glad, da EU begyndte at tegne en udvikling, hvor demokratiet langsomt fandt indpas. Det skete ikke mindst, da EU-parlamentet blev formeret, og kommissionens enevældige magt blev indskrænket. Der er stadig plads til forbedringer, bevares, og ser man udover Europa, er der stærke bevægelser igang for yderligere demokratisering gennem tværnationale lister (DiEM25 fx) og krav om, at kommissionen afløses af en “regering”, der sammensættes efter valgresultatet af parlamentet.
  Vi ser osse krav om, at flere og flere dimensioner skal inddrages. Således arbejdes der med udviklingen af en social dimension, der bl.a. skal være med til at sikre borgerne rettigheder, som retten til arbejde og støtte ved sociale ulykker mv.
  Derfor er en del af den kritik, Kim Nielsen retter mod EU systemet, noget af det, der skal være med til at tæmme kapitalismen.
  EU er i sin grundform ved at udvikle sig i socialdemokratisk retning, interessant nok iøvrigt, at det sker mens vælgerne rundt om i Europa nærmest nedlægger de socialdemokratiske partier.
  Man kan jo så spørge, og det er et spørgsmål rettet direkte til Kim Nielsen, der præsenterer sig som verdensborger: “Kan du se andre måder, vi kan organisere os på, så vi kan opnå beskyttelse mod krig og udbytning, end en stærk international organisation, der er folkelig forankret i et regionalt område fx som Europa, der kan afbalancere magtpolitiske krav mellem de ulige livsvilkår, der er gældende i verden?”
  Vi har et vakkelvornt FN, der i et vist omfang medvirker hertil, men FN er ikke et demokratisk organ. FN bygger på en fælles vilje blandt verdens lande, der er blind for alle ismer andre end humanisme. FN er ikke en kamporganisation, men en organisation, der kun lever så længe, der er tilstrækkelig mange, der anser den for en nødvendighed.
  Derfor kan FN ikke agere på anden måde end ved at opfordre os til at være fredelige og give plads til hinanden.
  Skulle vi være sande verdensborgere, så ville kravet vel være, at der blev dannet en verdensregering, valgt af og blandt verdensbefolkningen, et EU i verdensformat, når EU engang har udviklet sig til et demokrati, der bygger på mindst de værdier, vi forlanger af et demokrati i dag - repræsentation og frie og lige valg.
  Hvis det ikke er muligt at se potentialerne i EU, så må der opfindes noget andet. Det er det andet, jeg udfordrer verdensborger Kim Nielsen til at præsentere. Som verdensborger må man se på verdens øjeblikkelige tilstand, og hvilke muligheder der findes her, når man ikke vil acceptere den måde, vi forsøger at bygge Europa op på, forekommer tilstrækkelig.
  Så lad os så mødes som verdensborgere da, når vi ikke kan nøjes med Europa.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Verdensborger der synger med på John Lennons imaginen

  Forskellen på EU og verdensborger

  Tak for dit svar
  Der er ikke stor forskel på min kommentar til Sine Bosse , som jeg ikke har nogen antiparti, jeg ser ikke på.EU.
  Det er lidt underligt at hvidbman ud fra sin grundholdning, og viden, samt følelser ( jeg ikke endtil nu stødt på indlæg, der ikke også har et følelsesmæssigt udsagn) skal jeg straks give et alternativ.
  Jeg menes ikke at ved folkeafstemningen i 1972 at der stod på stemmesedlen, at hvis de stemmer nej, så skal de angive et alternativt.
  Jeg er meget kritistik over for de supermagts drømme og ønsker der eksisterer og argumenter for i EU
  Historisk har supermagter en tendens at skabe fjendebilleder - der er påfaldende, når nogle politkere ville længere ind i kernen af EU, så nævnes Putin, Trump, Kina og folkevandringen i samme åndedrag.
  Det høres også at EU skal udbrede deres kernværdier og det kan bl.a. ske ved bøllebank - nogle steder i verdenen lider en almindelig befolkninger for den politik der leder tankerne til imperialismen eller korstogene.
  Jeg er modstandere af systemer der unkure dens befolkning, men helt ærligt jeg ser ikke folk fra andre lande som mine fjender.
  Jeg tror heller ikke på supermagter er garant for demokrati og respekt for menneskers værdighed, velfærd og mulighed for at få indflydelse på de retsregler der regulere deres levevilkår.
  Der må være mange mennesker i medlemslandene der føler at deres indflydelse på tilværelsen og sociale sikkerhed elller mangle på samme der giver højreorinterede bevægelser og det sker på samme tid med en folkevandring, hvor mange kan se det bliver svære at konkurrere om arbejde og til væsentlig ringere løn og anzættelsesvilkår - og hvis det ikke er nok til at få et liv, så er det som i dag et liv med fattigdom og ydemygele og tvangsmæssige foranstaltninger over for dem - og skridt er næsten opnået i dag, hvor man mener at andelen af fx førtidspensionister i almenbolig afdeling tæller med i om bolig området betragtes som et gettoområde.
  Det glemmes også tit, at hvor der i de katolske lande er den holdning, at det er familiens eget problem om de har fanilemedlemmer der f.eks. er ledige, handicappede osv.- hvorimod i de nordiske lande har haft den holdning, at samfundet trådte til, når folk var ledige, handicappede osv. ud fra en solidaritetsfølelse og en frygt for den russiske revolution ville give inspiration til at gøre op med et undertrykkende system.
  Jeg ville foretrække at Norden var et alternativt - hvis det var muligt - men jeg ser helst et samarbejde med alle lande i verdenen om løsning af bl.a. klima, kriminalitet, terror, og fordeling af jordens ressourcer og rigdom.
  Det ved jeg godt er utopi - men jeg kan se EU trækker i den modsatte retning.
  Den velstandsstigning der er sket de sidste 30 år er hovedparten af den endt hos den rigeste del af befokningen og meget mindre tilfælleskabet
  Det er ikke en hemmelig den danske velfærd er under et stort pres de sidste 30 år og det er ikke globaliseringen der er årsagen til det - det er også at EU har valgt at føre Milton Friedmans økonomisk teori ud i livet, og han var just ikke en varmfortare for en velfærdssamfund
  Lige fra SF ud til de rabiate højreorienterede partier har skrottet John F. kenyes.
  Når nogle taler om at EU er garanti for socialsikkerhed, så har de ikke læst godt nok på lektien, fordi det er knyttet til arbejdstagere og vandrende arbejdstagere og er ikke beregnet til de millioner af mennesker, der befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked af den ene eller anden.
  Jeg ser ikke parlementet for en erstatning af demokrati i f.eks. i Danmark - denne opfattelse deles formentlig af mange af de over 50 % som ikke stemmer til parlementsvalg
  SF gik meget ind for decentralt demokrati og kritiserede andre på venstrefløjen for centralister.
  Jeg kan forstå på de få der har tilkendegivet, at de er SF ere, at det gør de ikke mere og dem, der går ind for decentralisme har stået i stampe de sidste 40 år.
  Det glemmes at EU - parlements medlemmer vælges ikke for at repræsenterer en politisk bias i deres vælgergrundlag.
  Hvor det f.eks. er tydeligt i Danmark hvis et partie afviger meget fra det deres vælger stemte på dem - er det meget svært at finde om det parlementsmedlem har valgt en anden gruppe, der afviger fra det DDR’s vælgere stemte på.
  I 1992 blev subsidiærprincippet det forsvandt næsten lige så hurigt som der blev reklamerede med det - og pudsigt især op til folkeafstemningen var der en meget insensiv fokus.
  Hvis ikke EU husker på at de fleste mennesker ville føle, at de har indflydelse på de retsregler der regulerer deres levevilkår og de oplever det ikke er tilfældet ville krisen og modstanden vokse.
  Jeg kan ikke søtte en unionen der ikke kan beskyldes for at fremme demokrati, velfærd og ville være en militære magt i form af at skabe fjende billeder og udbrede deres værdinormer bl.a. i form af bøllebank og så over tidligere kolonier.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Tak for den mere detaljerede forklaring om dit forhold til EU, Kim Nielsen

  Jeg ved ikke om det kan glæde dig, at jeg ikke er medlem af SF i dag, alene af den grund, at det SF jeg repræsenterede engang, ikke længere eksisterer. Deri er vi enige. Vores uenighed består i, at du ikke mener EU har nogen plads i verden af i dag, fordi EU ikke opfylder alle de krav du stiller til organisationen, og at du heller ikke har nogen forventning om, at det nogensinde vil komme til at ske.
  Her er vi uenige. Når jeg følger udviklingen i EU, så oplever jeg, at flere og flere området af det, der betyder noget for os mennesker inddrages i og udvikles inden for rammerne af EU, men det er helt åbenlyst, det kan blive bedre endnu, og det arbejdes der på hele tiden.
  Et af de vigtigste områder er en yderligere udvikling af de demokratiske rammer for arbejdet i EU. Jeg har nævnt ovenfor, hvordan det bør ske efter min bedømmelse. Jeg er osse i den sammenhæng, at det vil betyde en endnu tættere integration mellem medlemslandene og en yderligere afgivelse af suverænitet for medlemsstaterne. Når jeg anerkender, at det må ske, er det ikke fordi jeg elsker store centrale systemer, men fordi verden udvikler sig væk fra nationalstaterne, hvilket især udsætter de små, som fx Danmark, for at blive løbet over ende både fysisk og økonomisk. Danmark har siden 1864 måttet erkende og leve med, at vi som nation ikke kan stå på egne ben uden støtte fra større og stærkere nationer. Det er det vilkår, vi lever under idag. Man kunne have ønsket sig, at det ikke var sådan, men sådan er det altså.
  Tanken om en nordisk Union døde endegyldigt, da den nordiske forsvarsunion ikke kunne realiseres i 1949, men selv i en sådan, ville vi have skullet afgive suverænitet til et overnationalt parlament. Med den almindelige holdning til Sverige, som vi ikke sætter højere end at de er nogle konfliktsky drankere, der kommer til københavn for at drikke sig fulde, så kunne det være blevet noget af en opgave at forene Norden for ikke at nævne Finlands udsatte position, der ville have bragt alle de nordiske lande direkte i sovjetisk interessesfære - uden vestlig støtte. Den drøm ville have endt i et mareridt, på samme måde som idéen om et Danmark, der ville stå helt alene i verden, som nogle tilsyneladende foretrækker. Vi ville være døde af sult efter kort tid og være endt som Albanien eller det, der var værre.
  Disse overvejelser, og mange flere iøvrigt, er årsagen til, at jeg idag kun ser EU som en mulighed for Danmark for at opnå international respekt og dermed forblive en særskilt nationalstat.
  Det er så mine påstande om, hvad der er nødvendigt. Jeg tror, at det herfra er muligt at forbedre verden og bevare Danmark, sådan som verden ser ud i dag.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Tak for svar

  Tak for dit svar
  Jeg deler som tidligere omtalt ikke din optimse og tillid til EU er løsningen både på Danske og verdenens problemer
  Jeg ved ikke hvor godt argument at bruge Danmarks placering og størrelse som begrundelse for at Danmark skal i EU og unddrlægge dem, der har magten i EU, nemlig Tyskland
  Set i dette lys var det uklogt at bekæmpe besættelsesmagten
  Jeg kan forstå på det, du skriver, at du er socialdemokrat
  Socialdemokratiet bebudede efter folkeafstemning om at udskifte retsforbeholdet med en tilvalgsordning, at partiet ikke ville forfølge det oprindelige mål, at komme så tæt på EU -kernen, er det i overenstemmelse med din EU - holdning eller mener S ikke det, som de sagde efter valget

  Du må have en god dag