Studerende: Den danske model er en synkende skude uden EU

DEBAT: Danmark spænder ben for sig selv ved ikke at være med i EU's sociale søjle. En fælles europæisk social politik er nemlig nødvendig for at bevare og styrke den danske model, skriver Jonathan H. E. Truelsen, studerende og deltager i Tænketanken Europas 'Europa Akademi'.

Af Jonathan H. E. Truelsen
Studerende og deltager i Tænketanken Europas 'Europa Akademi'

Det undrer mig, at beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), i Altinget 24. oktober udtaler, at “Danmark er ikke blandt de lande, der har efterspurgt Den europæiske søjle for sociale rettigheder”.

Han og et stort flertal af Folketingets partier overser, at de, under påskud af at beskytte den danske model, egentlig langsomt er med til at sætte Danmark skatmat.

Et af de politiske spørgsmål, som optager danskerne mest, er velfærd, og kigger man udover det europæiske kontinent, fremgår det af Eurobarometeret, at velfærdsområdet ligger på en trejdeplads over, hvad europæere mener, er de vigtigste udfordringer. Og det giver mening.

For vi lever i en tid, hvor borgerne i langt højere grad arbejder på tværs af grænserne takket være det europæiske samarbejde. Men der er også negative effekter af et ureguleret arbejdsmarked såsom social dumping, unfair konkurrence og mangel på ligestilling. Det gælder for danskere såvel som for grækere.

Denne virkelighed illustrerer, at der eksisterer et lovmæssigt vakuum på det europæiske plan, hvor mangel på fælles spilleregler presser den danske velfærdsmodel. Med andre ord så ville en fælles europæisk socialpolitik styrke den danske velfærd. 

Vi skal sikre europæiske rammevilkår i tråd med den danske model
Den danske model, som vi ofte fremhæver i udlandet, kunne være værktøjet, som blev udgangspunktet for EUs sociale sølje. Vi er så stolte af den, så det giver ikke mening, at man fra dansk side vælger ikke at udnytte den som platform til at sikre fælles sociale rettigheder på tværs af EU.

Det er let at overse, men den danske model kan ikke blive opretholdt på den lange bane, hvis ikke der sikres ordentlige rammevilkår på europæisk niveau.

I stedet for at holde sig for selv og prøve at beskytte en langsomt, synkende skude, kunne en stærk dansk deltagelse netop gøre brug af vores ekspertise på området. Danmark står altså med et trumfkort uden at sætte det i spil.

Det er min klare opfattelse, at Danmark, ved at placere sig som en uinteresseret tilskuer i udformningen af den sociale søjle, i høj grad mister en kæmpe mulighed for at have medindflydelse og sætte dagsorden for, hvilke spilleregler der bør gælde på tværs af Europa.

Det er klart, at der med snart 27 arbejdsmarkeder findes store forskelle og finansielle muligheder, der kan skabe knaster i forhandlingerne. Dog bør det opfordre danske politikere og embedsmænd til på nogle spørgsmål at arbejde for, at der implementeres EU-lovgivning, mens der på andre bør findes enighed blandt medlemslandene om minimumsbestemmelser.

Sker det, vil der være udbytte på flere niveauer.

For det første kan man med dansk medinflydelse på den sociale søjle være med til at sikre den danske models overlevelse og deraf danske arbejdsplader.

Derudover vil sådan en indsats vise de andre medlemslande, at Danmark tilhører EUs indercirkel og er med til at sætte retningen for udviklingen af EU. Men det, som ligger mig allermest på sinde, er, at danske MF’ere og MEP’ere konkret vil kunne vise, at de tager vælgernes bekymringer alvorligt ved rent faktisk at skabe resultater, som danskerne kan mærke i deres hverdag.

Forrige artikel Tænketanken Europa: Macrons mission lykkedes Tænketanken Europa: Macrons mission lykkedes Næste artikel Menneskeretsdirektør til regeringen: Lyt til Emmanuel Macron Menneskeretsdirektør til regeringen: Lyt til Emmanuel Macron