Von der Leyen: Vi vil investere i et mere bæredygtigt og barmhjertigt Europa

DEBAT: Ved fælles europæiske og medmenneskelige løsninger for migration og store investeringer i bæredygtighed, skal Europa stå stærkere for eftertiden. Vi har visionen, planen og midlerne til det, skriver Ursula von der Leyen.

Af Ursula von der Leyen
Formand for EU-Kommissionen

Gennem hele historien har pandemier ændret befolkningers skæbne. De får os til at se verden i et andet lys og minder os om værdien af mange af de mest enkle ting i livet — fra vores daglige rutiner til at give vores familier et kram og værdsætte naturen omkring os.

De får os også til at sætte spørgsmålstegn ved vores måde at gøre tingene på og spørge, om der findes bedre måder. Og de giver os en mulighed for at gentænke vores fremtid.  

Denne pandemi er ikke anderledes. Det har selvfølgelig været en smertefuld og urolig periode for millioner af mennesker — og med et smittetal, der på ny er i stigning nogle steder i Europa, er vi nødt til fortsat at være på vagt.

Men de sidste seks måneder har også vist os værdien af eksempelvis at være med i en union, hvor 27 nationer har hinanden at falde tilbage på i bestræbelserne på at komme på fode igen. Og det giver os mulighed for at komme styrket ud på den anden side.

En fælles løsning for migration
Den historiske aftale om Next Generation EU — vores genopretningsplan for fremtiden til 750 milliarder euro — viser, at det kan lade sig gøre. Aldrig før har Europa været bragt sammen på denne måde. Så nu skal vi holde fast i denne ånd og bruge den til at komme videre med andre spørgsmål. 

For eksempel migration. Det har været et spørgsmål, der har delt Europa i for lang tid, og som jeg er overbevist om, at vi kan og skal løse sammen. Men man skal bare følge med i nyhederne for at se, i hvor høj grad det haster med at finde en holdbar løsning for alle.

Som jeg bebudede i min tale om Unionens tilstand tidligere på ugen, vil EU-Kommissionen i de kommende dage foreslå en ny europæisk pagt om migration. Den vil have en menneskeværdig og medmenneskelig tilgang og sikre, at det ikke kun er en europæisk pagt af navn, men en fælles europæisk løsning af gavn.

Den vil være baseret på solidaritet, både mellem europæere og med flygtninge, og på de nationale regeringers fælles ansvar. Migration er kommet for at blive. Vi skal håndtere den godt med dens udfordringer og muligheder.

Grønne ambitioner for unionen 
Tiden er nu inde til at få Europa på fode igen og skabe denne bedre levevis. Under nedlukningen kom vi til at sætte pris på renere luft og grønnere byer.

Digitale teknologier gjorde det muligt for studerende fortsat at modtage undervisning og at holde virksomhederne i gang, men for mange europæere — i landdistrikter eller dårligt stillede familier — er blevet ladt i stikken. Verden efter pandemien skal være bedre end som så, og vi har nu alt, hvad der skal til, for at den kan blive det.

Med Next Generation EU har vi de finansielle midler, der skal til for at iværksætte hurtige og strategiske tiltag, lige fra en forbedring af internethastigheder til industristøtte. Vi har mulighed for at gøre mere end blot at lappe på økonomien: Vi kan skabe en bedre levevis for eftertiden.

Allervigtigst er det, når det gælder forholdet til vores planet. Med den europæiske grønne pagt har vi sat os det mål at blive klimaneutrale senest i 2050. For at sikre, at vi når vores mål, vil vi nu foreslå at forhøje vores 2030-mål for reduktion af emissioner fra det nuværende de 40 procent til mindst 55 procent. 

Dette er et stort, ambitiøst spring, men det er både realistisk og gavnligt for vores økonomi og industri. I de seneste uger har jeg modtaget hundredvis af breve fra borgere, virksomhedsledere og NGO'er, der alle tilskynder til, at Europa baner vejen. Og det er vi rede til.

Det handler ikke kun om at reducere emissionerne — det handler om at skabe en bedre verden at leve i, fra bygninger til renere transport.

En kulturel forandring
At ændre vores verden til det bedre betyder også, at vi skal ændre vores mentalitet til det bedre. Den europæiske grønne pagt drejer sig ikke kun om miljø og økonomi: Den skal være et nyt kulturprojekt for Europa.

Kultur fødes, når store tænkere mødes. Derfor vil jeg have EU til at oprette et nyt "europæisk Bauhaus", inspireret af den kunstskole, der blev oprettet for hundrede år siden, og som blandede form og funktion. Det skal være fælles rum, hvor arkitekter, kunstnere, ingeniører og designere kan mødes for at kombinere stil og bæredygtighed.

Dette er blot en lille del af det arbejde, der ligger forude. Vi må vise beslutsomhed, både i indsatsen for at opbygge en stærkere europæisk sundhedsunion og for at sikre, at det kan betale sig for alle at arbejde.

Men jeg er overbevist om, at Europa har alt, hvad der skal til for at få det til at ske. Vi har visionen, vi har planen, vi har investeringerne. Og vi har også fået en ny forståelse af, hvad der bringer os sammen. Så lad os tage fat og sørge for, at denne pandemi ændrer vores skæbne til det bedre.

Forrige artikel DI: Epokegørende EU-budget er en sejr for det, Danmark har kæmpet for DI: Epokegørende EU-budget er en sejr for det, Danmark har kæmpet for Næste artikel Transparency International: Glem alt om verdensmål, hvis vi ikke gør noget ved korruption Transparency International: Glem alt om verdensmål, hvis vi ikke gør noget ved korruption