23. november 202310:00 - 12:00
Salen: Aktiesparekontoloven med videre (3. beh.)

3. behandling af forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love (L 6).

0:000:00