Aktører er skuffede: Regeringen afsætter ingen nye midler til jordreform

FL20: Regeringen prioriterer ikke midler til jordudtagning i sit forslag til en ny finanslov. I lyset af klimaudfordringen vækker det undren og ærgrelse hos blandt andre Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.

Regeringen har ingen planer om at afsætte beløb til opkøb og omlægning af jord på finansloven 2020.

Det, selv om Socialdemokratiet gentagne gange har peget på en jordreform som et af de vigtigste virkemidler til at reducere landbrugets klimabelastning.

Og det skuffer flere aktører, heriblandt Landbrug & Fødevarer. 

Login