Bæredygtigt Landbrug til Maria Gjerding: Stop hetzen mod dansk landbrug

DEBAT: Bæredygtigt Landbrugs formand, Flemming Fuglede, opfordrer Maria Reumert Gjerding til at anerkende dansk landbrugs præstationer og internationale succes.

Af Flemming Fuglede Jørgensen
Formand for Bæredygtigt Landbrug

Tillykke, Maria Reumert Gjerding, med præsidentposten i Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Præsidentposter er de færreste forundt – og nu slipper du endda for at betale partiskat til politbureauet.

DN’s sigte var oprindeligt at passe på naturen – et formål, vi alle sammen kan sætte vores underskrift på.

De seneste mange år er kampen for naturen desværre blevet afløst af en offensiv mod moderne, vidensbaseret landbrug – en krig, der udelukkende skyldes den hidtidige præsidents personlige og naive kæphest om 100 procent økologi, der vil betyde, at vi vil kunne mætte langt færre munde i denne verden.

Stop hetzen mod dansk landbrug
Drop dommedagsscenarierne i forhold til de planteværnsmidler, I kalder ”sprøjtegifte”.

For vi landmænd er kemi et hjælpemiddel, der giver en faglig mulighed for at fremstille gode madvarer. Vi producerer de sundeste og sikreste fødevarer i verden og udgør i forvejen klodens mest miljø- og klimarigtige landbrug – lad være med at bilde befolkningen det modsatte ind.

Via kemi (vaccination) fjerner vi eksempelvis svampe-giftstoffer fra madvarerne, og vi redder afgrøder fra at gå til i insektangreb eller ukrudt. Vi benytter plantebeskyttelse målrettet og i langt mindre målestok end tidligere.

Hverken nitrat eller moderne pesticider udgør nogen trussel mod grundvandet. Derfor accepterer Bæredygtigt Landbrug heller ikke, at landmændenes ejendomsret trin for trin udhules af kommuner, når de – med DN som spydspids – etablerer såkaldte gødnings- og sprøjtefri zoner.

Også økologiske landmænd bruger i øvrigt kemi – begge produktionsformer kan være stolte af deres produkter.

Produktionen bør anerkendes
Dansk landbrug er en enorm international succes – hvilket en samlet årlig eksport på 166 milliarder kroner fra den danske fødevareklynge i dén grad vidner om!

Og tænk, Maria: Dansk landbrug har mangedoblet produktionen siden begyndelsen af 1900-tallet – uden at øge udledningen af kvælstof.

Derfor bør vores erhverv også måles på præstationer og målbare konsekvenser, ikke på føleri. Dét håber jeg, at du er enig med mig i.

Du vil vel ikke argumentere mod at måle i virkeligheden – så vi kan spore en eventuel forurening? 

Som ny præsident bør du tage en intern kamp i DN for at få seriøsiteten tilbage i den gamle organisation.

For hvor seriøst er det i foråret 2017 at forlange en genforhandling af landbrugspakken – med henvisning til, at der er blevet udledt mere kvælstof til kystområderne – for så ét år senere at konstatere, at kvælstofudledningen faktisk faldt efter det første år med landbrugspakken? 

Hvor seriøst er det igen og igen at skyde på selv bittesmå udledninger fra landbruget – og så er DN samtidig tavs, når kommuner forurener naturen med spildevand?

Sidste sommer blev der ved bare ét tilfælde på Fyn lukket mere end 12.000 kubikmeter urenset spildevand, eller hvad der svarer til 500 fyldte gyllevogne, direkte ud i et vandløb, og ”naturfrederne” sagde ikke ét kvæk om skandalen.

Held og lykke med dit nye job. Vi to kommer nok til at krydse klinger adskillige gange – jeg kan eksempelvis garantere, at jeg ikke er færdig med at argumentere for, at DN skal fratages sin mangeårige ret til at rejse fredningssager.

Vores medlemmer finder sig ikke i, at en privat forening uden demokratisk legitimitet skal kunne fratage dem deres levebrød.

I første omgang ses vi to jo her i slutningen af maj ved naturfolkemødet i Hirtshals, når vi som aftalt skal debattere ”Skal vi have 100 % økologi i dansk landbrug?”. Hvis du skulle være i tvivl: Mit svar på dét spørgsmål er nej.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Nyt fødevareforlig skal kigge ud i verden Dansk Erhverv: Nyt fødevareforlig skal kigge ud i verden Næste artikel FødevareDanmark: Erfaringer fra USA kan lære os om fødevareadvarsler FødevareDanmark: Erfaringer fra USA kan lære os om fødevareadvarsler
 • Anmeld

  Anna Dorthe Bertelsen · Naturbeskytter, debattør og klimaaktør

  At smide barnet ud med badevandet

  Vi er mange, der finder det ubærligt, at en privat forening uden demokratisk legitimitet som Bæredygtigt Landbrug arbejder for, at et magtfuldt erhverv støtter en befolkningsminoritet 1) i at forurene vores grundvand, luft, daglige brød, natur, vandløb, omkringliggende have, de indre danske farvande. 2) i at overskride grænserne for vores ejendomme med luftbåren ammoniak og sprøjtegifte, som udfordrer vores økonomi & frihedsrettigheder ved indvirker på vores økologiske haver, bedrifter & frugtplantager. Ved alle disse påvirkninger kan folkesundheden også influeres, hvilket vises ved eksemplerne på svine MRSA og professor på SDU Phillipe Grandjeans internationalt anerkendte arbejde om pesticiders påvirkning af hjerner og dermed menneskehedens intelligens.

  Flemming Fuglede, du der ellers i din debatform forfriskende kalder en skovl for en skovl betjener dig af Nysprog, når du kalder dét for plantebeskyttelsesmidler og vaccine, som i opslagsværker benævnes sprøjtegifte, sprøjtemidler, bekæmpelsesmidler, pesticider, plantegifte, gifte, væksthæmmere, væksthormoner og mange andre ord, som benævner, hvad stofferne er. Ord som minder alle om, at det er midler, som skal bruges med yderste varsomhed & omhu, fordi de påvirker eller dræber liv. Derfor dødningehovedet på emballagen og ikke et symbol for livsfremme & beskyttelse.

  Danmarks Naturfredningsforening er en velrenommeret forening med 130.000 medlemmer og et hav af frivillige, som med lokalforeninger over hele landet i 107 år har kæmpet en ulige kamp mod stærke pengeinteresser, tilfældige ejeres forgodtbefindende, sendrægtige myndigheder og tidens politiske vinde med ét mål for øje at bevare og beskytte den danske natur. Vi kan dog godt løbende diskutere problematikken, om sikringen af retten til menneskers adgang til naturen tager overhånd ift. målet om at beskytte naturen.

  Selv hvis alle satte deres underskrift på, at de ønsker at passe på naturen, er det et mindretal, som viser det i handling. Det tjener dig ikke til ære, når du uden at tænke dig grundigt om snapt allierer dig med debattens vrede politiske stemmer, der ikke er kendt som naturbeskyttende. Det vil jeg kalde føleri. Ved jeres destruktive forslag om at fjerne DN's ret til at FORESLÅ fredninger, smider I barnet ud med badevandet UDEN konstruktivt at komme med alternativer. Vil du nøjes med de meget få forslag til fredninger, som kommer fra stat og kommuner?

  Skulle det stå til troende, at du oprigtigt ønsker at sikre flere danskeres demokratiske indflydelse på fredninger, ville du komme med et ÆNDRINGSforslag om fx FLERE foreninger. I stedet kommer du med et FRATAGELSESforslag, som kunne afsløre, at dit egentlige ærinde er at fjerne en lobby, som du synes truer din lobbys og dine personlige interesser.

  Som du ved fra dit travle liv, er det nemt for folk at kritisere, sværere at få arbejdet gjort.
  Jeg glæder mig derfor til, at du på Naturmødet i Hirtshals senere i maj fremsætter konkret forslag om oprettelse af mindst én anden naturfredningsforening. Kunne foreningen hedde Bæredygtigt Landbrug & Naturfredninger?

 • Anmeld

  Jesper Edvardsen · Direktør

  Att. landbruget

  Stop det massive pres på Danmarks miljø og natur.

 • Anmeld

  Henrik Seider · Ingeniør

  Løgnagtig populist

  Hvis din produktion er så miljørigtig, hvorfor har vi så mistet en stor del af vores fugle, insekter og biodiversitet ? Hvorfor er der pesticider og nitrater i vores drikkevand, det var der ikke for 100 år siden ? Det er et falsum at landbruget bidrager med 166 mia kr. idet valutaindtjeningen kun er 1/3. Fradrages nødvendig indkøb af foderstoffer etc. ender landbrugets primære produktion og dets afledte beskæftigelse (LIK) kun på sølle 3,4% af Danmarks samlede samfundsøkomi (bruttofaktorindkomst). Desuden er landbrugets gældbyrde 400 mia kr. og landbrugets overskud svarer til EU's tilførte kontanthjælp. Så samlet set er dansk landbrug en fiasko og bidrager forsvindende lidt !

 • Anmeld

  Jørn Kolbeck · Elektriker

  Hetz mod landbruget.

  Regnvejr, tørke, blæst og frost er også en hetz mod landbruget.
  Hvornår stopper landets stolteste tiggere med at hetze skatteyderne og være bæredygtige. Jeg formoder at bæredygtigt skal forstås som økonomisk bæredygtigt.