Fødevarebanken til ny minister: Mindre madspild kræver drastisk indsats

DEBAT: Når en tredjedel af produceret mad ender i skraldespanden, lider klimaet under det. Der er al mulig grund til at gå drastisk til værks, mener Fødevarebanken.

Af Jens Ditlev Lauritzen og Karen-Inger Thorsen
Hhv. bestyrelsesformand og direktør, Fødevarebanken

Kære Mogens Jensen.

Velkommen til et nyt liv som minister for et ministerium, der har potentiale til at være med til at løse en af de helt store udfordringer i Danmark, nemlig madspild.

Hvert år spildes cirka 720.000 tons mad i Danmark, og på trods af massivt fokus på det i en del år er det desværre ikke blevet væsentlig mindre.

Vi er på vej forbi dit ministerium med en velkomstkasse. Kassen er fyldt med gode eksempler på helt perfekte fødevarer, som intet fejler, men som alligevel ikke kan sælges.

Heldigvis sørger vi i Fødevarebanken for, at væresteder, kvindecentre, herberger og skoler over hele landet får glæde af maden.

Natur og klima lider
Bekæmpelse af madspild ligger allerhøjest på agendaen, når det kommer til konkrete handlinger i forhold til FN's verdensmål.

Det siger sig selv, når man tænker på, at en tredjedel af al produceret mad ender sine dage i skraldespanden. Det siger sig selv, at naturen, klimaet og miljøet lider under det. Der er altså al mulig grund til at gå drastisk til værks.

Sådan er det desværre i Danmark på nuværende tidspunkt.

Vi har en masse overskudsmad, der intet fejler, men som alligevel ikke kan sælges, og desværre en del mennesker, der har brug for mad.

Fødevarebanken er broen mellem industrien og de sociale organisationer, og hver dag fordeler vi 3,5 tons overskudsmad i hele Danmark fra vores afdelinger i København, Aarhus og Kolding.

I det nye politiske oplæg 'Retfærdig retning for Danmark' lancerer den nye regering og støttepartierne initiativer, der mindsker madspild, ligesom landets nye statsminister Mette Frederiksen kom med et vigtigt udspil om madspild under valgkampen.

Det tyder på ambitiøse planer, som vi hilser meget velkomne, og som en erfaren spiller på madspildsområdet og med kontakter i alle led af kæden vil vi meget gerne komme med vores input.

Flere skal offentliggøre tal for madspild
Det, som man måler, fokuserer man på, så vi hilser helt konkrete målinger for hele værdikæden meget velkommen.

En del virksomheder gør det allerede. For eksempel har Salling Group sat et mål om en halvering af gruppens madspild frem mod 2030 helt i tråd med FN's verdensmål 12.3.

Som den første i dansk detailhandel har gruppen tillige besluttet at offentliggøre tallene. Vi ser gerne, at det eksempel efterfølges.

Vi har oplevet flere barrierer igennem årene og løst mange af dem undervejs i samarbejde med de relevante myndigheder.

Vi hilser velkomment, at der fremadrettet fortsat vil være fokus på at løse de problemer, der måtte opstå.

Gavner producenter og modtagere
Vi er også glade for at se, at I vil sætte fokus på at styrke de professionelle organisationer, der arbejder med madspild.

Vi mener, at det er en kæmpe styrke, at frivillighed er en del af løsningen, og i Fødevarebanken har vi cirka 250 frivillige.

Men da der er tale om fødevarer, skal vi som samfund være sikre på, at fødevaresikkerhed og professionalisme omkring maden er helt i top.

Hvor sympatisk det end er, kan vi ikke kun overlade distributionen af madoverskud til frivillige.

Hertil kommer, at vi i Fødevarebanken faktisk har et en driftssikker model, der virker, og som alle er glade for.

Producenterne, der er blandt de største i Danmark, kommer på en fødevaresikker måde af med varerne, der af mange forskellige årsager ikke kan sælges.

Modtagerne, der kan tilbyde deres brugere på mad, der er bedre, billigere eller mere end det, som de ellers ville få.

Også samfundet nyder glæde af indsatsen. I Fødevarebanken sparer vi ifølge uafhængige beregninger udledning af, hvad der svarer til 1.700 CO2-ækvivalenter.

Hertil kommer, at det også er en god investering. Samlet set får samfundet mindst 1,60 kroner igen for hver krone, der investeres i Fødevarebanken.

Ikke begejstret for forbud
I udspillet taler I tillige om at indføre et decideret forbud i 2021, hvis ikke detailbranchen leverer på de aftalte mål.

Vi anerkender den alvor, hvormed der bliver set på problemet, men vi er ikke ubetinget begejstret for den foreslåede løsning.

Udfordringen med det madspild, der findes i supermarkederne, er, at det er så tæt på sidste salgsdato/-time, at der er store udfordringer med få maden videredistribueret og spist eller forarbejdet på en fødevaresikker måde.

Derfor opfordrer vi til, at supermarkederne for eksempel indfører en happy hour i den sidste time, hvor en butik har åbent.

Her sættes al den mad, der i dag smides ud i containere, fordi det ikke kan nå at blive solgt, drastisk ned. Til for eksempel en krone eller endnu mindre.

I Fødevarebanken har vi tillige succes med projekter, hvor supermarkeder forbindes med lokale skoler, væresteder og herberger, som henter overskudsvarer, når dagen går på hæld.

Vi må kunne blive enige om, at mad, der er produceret til mennesker, skal spises af mennesker.

Vi ønsker dig held og lykke med dit nye job og vil gerne invitere dig på et besøg i Fødevarebanken – du skal være så hjertelig velkommen.

Forrige artikel Havforskningscenter: Danmark risikerer at sakke bagud i havforskningen Havforskningscenter: Danmark risikerer at sakke bagud i havforskningen Næste artikel Selina Juul til nye ministre: Styrk vedvarende indsats mod madspild Selina Juul til nye ministre: Styrk vedvarende indsats mod madspild