Kommentar af 
Henrik Bertelsen

Henrik Bertelsen: EU dyrker mangfoldigheden i landbruget, hvorfor gør Danmark ikke?

I Danmark forskelsbehandler vi mellem små og store landbrug med diverse støtteordninger. Det er i direkte strid med EU's ønsker og intensioner. Dansk landbrug bør i stedet hylde mangfoldigheden, som kan bidrage med forskellige produkter og innovation, skriver Henrik Bertelsen.

EU sætter fokus på de små landbrug i reformen af den fælles landbrugspolitik, der er under implementering. Desværre er der intet, der tyder på, at man har et tilsvarende politisk ønske i Danmark, skriver Henrik Bertelsen.
EU sætter fokus på de små landbrug i reformen af den fælles landbrugspolitik, der er under implementering. Desværre er der intet, der tyder på, at man har et tilsvarende politisk ønske i Danmark, skriver Henrik Bertelsen.Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix
Henrik Bertelsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Mangfoldighed er for mig en stor glæde. Det gælder på rigtig mange områder: blandt mennesker, dyr, planter, fødevarer, god rødvin og blandt landbrug. 

Det sidste nævnte ser det bare desværre ikke så godt ud med. 

Selvfølgelig har vi stadig et forholdsvis mangfoldigt landbrug i Danmark med en stor variation i produkter og produktionsformer. Og vi har også stadig store og små landbrug. Men der er en voldsom strukturudvikling i gang, og de små landbrug forsvinder med foruroligende hast.

Det synes jeg er en skam, for de mindre landbrug er en berigelse på mange områder. De skaber en større variation og nytænkning på fødevareområdet. De skaber liv og omsætning i landdistrikterne. De holder liv i de små samfund, skolerne og de skaber variation i landskabet . Og - ikke mindst - giver de et godt og indholdsrigt liv for mange familier.

I den nye reform af landbrugspolitikken er omfordelingsstøtte gjort obligatorisk. Det anser jeg som et stort fremskridt. Desværre giver man landene mulighed for alligevel at fravælge den, hvis man laver tiltag, der giver samme effekt

Henrik Bertelsen
Formand for Familielandbruget Sydvest

Heldigvis har EU også fokus på dette, hvilket afspejles i reformen af den fælles landbrugspolitik, der er under implementering. Desværre er der intet, der tyder på, at man har et tilsvarende politisk ønske i Danmark . 

Fra EU's side er man klar over at bureaukrati, regler, krav med mere vejer forholdsvist tungt hos de mindre landbrug.

Derfor har man i en årrække givet landene mulighed for at indføre den såkaldte omfordelingsstøtte. Det betyder at man giver et højere arealtilskud til de første hektarer på alle landbrug. Derved får de mindre landbrug en økonomisk kompensation for noget af “ bøvlet” . 

Det har en lang række lande allerede indført ganske frivilligt - men desværre ikke Danmark. 

I den nye reform af landbrugspolitikken er omfordelingsstøtte gjort obligatorisk. Det anser jeg som et stort fremskridt.

Desværre giver man landene mulighed for alligevel at fravælge den, hvis man laver tiltag, der giver samme effekt. Og det har Danmark benyttet sig af, som et af ganske få lande lande. Indtil videre er det kun Danmark, Sverige og Malta , der ikke indfører omfordelingsstøtten.

Hvordan er det så lykkedes Danmark at fravælge omfordelingsstøtten? Jo, man har blandt andet forklaret, at de helt frivillige ordninger, der indføres - de såkaldte bio-ordninger - særligt vil blive søgt af de mindre landbrug.

Så forklaringen er at dem, der frivilligt laver de indsatser, som efterspørges, skal straffes ved at omfordelingsstøtten ikke indføres. Det finder jeg er en besynderlig tankegang.

Desuden er ordningerne helt frivillige, så der er absolut intet, der hindrer de store landbrug i at søge dem. Endda typisk med meget større beløb.

Ordningerne er heller ikke skruet sammen på en måde, så de særligt er målrettet de mindre landbrug. Og det skulle de vel være, for at Danmarks argumenter holder vand. Men indtil videre har EU godkendt den danske implementering af ordningerne.

Faktisk kunne jeg fortsætte i noget nær en uendelighed med eksempler på, hvordan vi i Danmark forskelsbehandler mellem små og store landbrug med støtteordninger til store maskiner, bygninger og meget andet

Henrik Bertelsen
Formand for Familielandbruget Sydvest

Men forhåbentlig - og sandsynligvis - vil der komme fornyet fokus på tingene.

Desværre er der desuden en lang række ordninger og tiltag, der i Danmark netop favoriserer de store landbrug.

For nylig skulle der udbetales såkaldt krisestøtte til landbruget i EU. Årsagen fortaber sig lidt i dunkelheden.

I Danmark valgte man at udbetale støtten som et ensartet beløb til alle hektarer. Eller “alle hektarer” er faktisk ikke rigtigt. Man besluttede nemlig at det kun er landbrug med over 55 hektar, der skulle have støtten. De mindre landbrug under 55 hektar kunne få en lang næse! 

Et andet eksempel er, at der i Danmark indføres en såkaldt “kohalepræmie”, som en midlertidig ordning i forbindelse med landbrugsreformen. Her er beslutningen, at den kun gives til landbrug med over 20 køer. Dette inkluderer alle malkekvæg besætninger.

Men på ammekoområdet ser det helt anderledes ud. Der er cirka 6700 ammekobesætninger i Danmark. Heraf er det kun et par hundrede, der har over 20 ammekøer.

Så her vælger man altså at cirka 97% af besætningerne med ammekøer ikke skal have del i de penge. De får igen en lang næse. 

Et tredje og sidste eksempel er, at der netop er indført en ordning med tilskud til overdækning af gyllebeholdere. Det synes jeg er rigtig fint, og det er der mange gode effekter af. Men igen har man lavet en ordning, der kun kan søges af de større landbrug.

De økonomiske krav i ordningen betyder nemlig, at man skal have mindst to gyllebeholdere for at kunne søge. Igen finder jeg dette som en urimelig forskelsbehandling.

Læs også

Hvorfor skal dem med én gyllebeholder ikke kunne søge? Hvorfor får de bare yderligere en lang næse til samlingen? 

Faktisk kunne jeg fortsætte i noget nær en uendelighed med eksempler på, hvordan vi i Danmark forskelsbehandler mellem små og store landbrug med støtteordninger til store maskiner, bygninger og meget andet. Og det er direkte i strid med EUs ønsker og intensioner.

Men mærkværdigvis nok lykkes det Danmark at forklare, at vi da sørme også tager hensyn til de mindre landbrug. Virkeligheden viser bare noget helt andet.

Så lad os hylde mangfoldigheden. Den giver en masse glæder og gavnlige effekter. Og lad os også hylde mangfoldigheden på landbrugsområdet med en masse forskellige produkter - fra både store og små landbrug.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henrik Bertelsen

Formand, Familielandbruget Sydvest, bestyrelsesmedlem, Landbrug & Fødevarer
Landmand

0:000:00