Landbruget kritiserer sprøjteforbud: Det er dyrt og er ikke målrettet god natur

NATUR: Regeringens forbud mod at sprøjte og bruge gødning i naturområder rammer arealer med meget lav naturværdi, viser analyse fra landbruget, der vil have forslaget taget af bordet. Det er et vigtigt forslag, der vil forbedre biodiversiteten, fastholder DN.

Foto: Colourbox
Hjalte T. H. Kragesteen

Naturkvaliteten bliver bedre, når man holder op med at gødske og sprøjte.

Tine Skafte
Naturpolitisk medarbejder, DN
Fakta
§ 3-beskyttet natur og landbrugsdrift
  • I 1992 blev naturbeskyttelsesloven vedtaget. 
  • Her bliver omkring 10 procent af Danmarks areal beskyttet gennem § 3. Det gælder søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. Som udgangspunkt er arealerne beskyttet mod tilstandsændringer, hvilket blandt andet betyder, at man ikke må påbegynde sprøjtning, gødning eller anden aktivitet, der kan forringe arealernes naturværdi. 
  • I 1992 besluttede man, at gødskning og sprøjtning godt kunne fortsætte på de arealer, hvor det  i forvejen foregik. Derfor vurderer Miljø- og Fødevareministeriet, at det fortsat er lovligt at gødske og sprøjte på 37.000 hektar engarealer. 
  • En opgørelse fra Miljøstyrelsen i 2016 viser, at der er i alt 444.071 hektar § 3-beskyttet natur i Danmark

Kilde: Miljøstyrelsen

Der er ikke meget natur på de arealer, som regeringen og resten af rød blok vil beskytte mod landbrugets brug af pesticider og gødninger fremover.

Det viser en analyse, som Seges har lavet for Landbrug & Fødevarer. Dermed er der tale om et dårligt og ikke målrettet naturtiltag, som samtidig vil koste dyrt på bundlinjen for landbruget, lyder det fra viceområdedirektør i Landbrug & Fødevarer Anders Panum Jensen.

”Den her analyse sætter lys på, at forslaget ikke er målrettet vores største naturværdier. Der er ellers bred politisk enighed om, at vi skal have fokus på, hvor potentialet er størst,” siger han.

Altinget logoFødevarer
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget fødevarer kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00