Notat afslører regeringens planer for den kommende klimalov

KLIMALOV: Regeringen lægger i et lækket forhandlingsnotat op til at forpligte den siddende klimaminister til enten at føre en politik, der følger klimalovens mål, eller at forklare, hvorfor det ikke sker. Udspillet skuffer Radikale Venstre og SF.

Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Daniel Bue Lauritzen

Regeringen vil kræve, at den siddende klimaminister årligt rapporterer på Danmarks udledning af drivhusgasser og deres udvikling i forhold til klimalovens mål frem mod 2030. 

Hvis afrapporteringen er utilfredsstillende, og der ikke er udsigt til at nå målene, vil klimaministeren have en "handlepligt", der "i yderste konsekvens vil kunne udløse ministeransvar efter ministeransvarlighedsloven". 

Det skriver Politiken, der er kommet i besiddelse af et forhandlingsnotat fra Finansministeriet, Justitsministeriet og Klimaministeriet, efter at det er blevet omdelt til samtlige Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige, som ikke har tilsluttet sig 70-procents reduktionsmålet.

Klimaministerens nye handlepligt skal baseres på et såkaldt 'følg eller forklar'-princip.

"Det vil i praksis betyde, at klima-, energi- og forsyningsministeren forpligtes til enten at fremlægge sin tilgang til, at klimalovens mål nås, eller alternativt redegøre for, hvorfor denne undlader at igangsætte relevante tiltag," står der ifølge avisen i notatet. 

Skuffelse i støttepartierne
I Radikale Venstre undrer man sig over 'følg eller forklar'-princippet, der ifølge klimaordfører Ida Auken ikke er forpligtende nok.

"'Følg eller forklar’-princippet er for slapt. Vi vil have en handlepligt, altså at man som minister sikrer, at hvis ikke der er nok initiativer i gang til at nå klimamålene, så skal de laves inden for det samme år. Det vil sige, at man kan ikke forklare sig ud af, at man ikke når målene. Det må være ’følg-eller-gør-noget-andet’, vi kommer til at gå efter," siger hun til Politiken. 

Også SF ærgrer sig over, at regeringen ikke lægger op til en mere forpligtende klimalov.

"De klimamål, vi aftaler, skal selvfølgelig holdes. Hvis det undervejs viser sig, at det bliver svært at nå klimamålene med den politik, der er sat i værk, så skal regeringen forpligtes til at sætte nye handlinger i værk, hvor der tages nogle skrappere metoder i brug. Målene skal nås," skriver klimaordfører Signe Munk i en pressemeddelelse.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Ida Auken

MF (S), fhv. miljøminister (SF)
cand.theol. (Københavns Uni. 2006)

0:000:00