Nyt projekt skal udbrede grøn strøm i fødevareindustrien

OMSTILLING: En række organisationer vil med et nyt partnerskab hjælpe 20 fødevarevirksomheder med at nedbringe CO2-udledningen ved at erstatte fossile brændsler med grøn strøm.

Klimaaftrykket på forarbejdning af fødevarer skal sættes markant ned.

Det er tanken bag et nyt projekt, der vil elektrificere produktionsprocesser i 20 danske fødevarevirksomheder, der endnu ikke er udvalgt. 

Det er ikke tilfældigt, at projektet zoomer ind på netop den branche. Fødevareindustrien tegner sig for 30 procent af industriens samlede energiforbrug i Danmark.

Heraf stammer over halvdelen fra olie, gas og kul, skriver partnerskabet bag projektet, der består af DI Energi, DI Fødevarer, Landbrug & Fødevarer, Dansk Energi, DTU og rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe A/S, i en pressemeddelelse.

"Vi kan forhindre markante udledninger af CO2 ved at omstille fødevareindustrien fra fossile brændsler til grøn strøm. Det er et vigtigt skridt i forhold til at fjerne klimapåvirkningen fra forarbejdning af fødevarer, og det er en fordel for virksomhederne, der gerne vil imødekomme forbrugernes stigende ønske om at få fødevarer med et lavt klimaaftryk", siger branchedirektør i DI Fødevarer, Leif Nielsen, der er formand for projektets styregruppe.

Markant reduktion af CO2
Håbet er, at projektets erfaringer og metoder kan komme flere brancher og virksomheder til gavn og blive et udstillingsvindue for den grønne omstilling af dansk industri. Og dermed bidrage til at nå regeringens målsætning om at nedsætte CO2-udledningen med 70 procent i 2030. 

Perspektiverne er store. Partnerskabet skriver, at man vil kunne barbere en million tons CO2 – eller to procent af det samlede danske CO2-aftryk – hvis fødevarebranchen bliver helt elektrificeret.

"Det næste store skridt i den grønne omstilling er, at vi skal få vores samfund til at køre på strøm fra vedvarende energikilder. Det her projekt er med til at vise vejen," siger branchedirektør i DI Energi, Troels Ranis, i pressemeddelelsen.

Industriens Fond støtter projektet med seks millioner kroner, men også de øvrige projektparter spæder i kassen med "væsentlig egenfinansiering".

Projektet er netop sat i søen og løber til udgangen af 2022.

Forrige artikel Aktører med hård kritik af planloven: Rul tilladelser til store butikker tilbage, før det er for sent Aktører med hård kritik af planloven: Rul tilladelser til store butikker tilbage, før det er for sent Næste artikel Skatteminister fremsætter forslag til lavere afgifter på plantebaserede kakaodrikke Skatteminister fremsætter forslag til lavere afgifter på plantebaserede kakaodrikke