Radikale lemper finanslovskrav om udenlandsk arbejdskraft

FINANSLOV: Radikale opgiver foreløbig sit krav om at sænke den såkaldte beløbsgrænse for at få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. De foreslår i stedet at lade virksomheder ansætte faglærte arbejdere fra lande uden for EU på danske løn- og arbejdsvilkår. "Umiddelbart positivt," siger S.

Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Daniel Bue Lauritzen Kristine Korsgaard

Det har længe stået på Radikales ønskeliste at få åbnet for mere udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU. 

Nu forsøger Radikale derfor at komme regeringen og de to andre støttepartier i møde ved at lempe et centralt krav.