Radikale lemper finanslovskrav om udenlandsk arbejdskraft

FINANSLOV: Radikale opgiver foreløbig sit krav om at sænke den såkaldte beløbsgrænse for at få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. De foreslår i stedet at lade virksomheder ansætte faglærte arbejdere fra lande uden for EU på danske løn- og arbejdsvilkår. "Umiddelbart positivt," siger S.

Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix
Daniel Bue LauritzenKristine Korsgaard

Det har længe stået på Radikales ønskeliste at få åbnet for mere udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU. 

Nu forsøger Radikale derfor at komme regeringen og de to andre støttepartier i møde ved at lempe et centralt krav.

Hidtil har partiet i sit finanslovsudspil foreslået en simpel sænkning af beløbsgrænsen, det vil sige grænsen for, hvad man skal tjene, for at få lov at komme til Danmark og arbejde, fra de i dag gældende 427.000 kroner til 325.000 kroner.

Dokumentation

Opholdstilladelser på erhvervsområdet

Statsborgere fra de nordiske lande, EU/EØS-lande og Schweiz er fritaget for krav om arbejdstilladelse i Danmark. Personer fra lande uden for EU er omfattet af udlændingelovens krav om opholds- og arbejdstilladelse, når de ønsker at arbejde i Danmark.

Her er de mest almindelige ordninger:

Beløbsordningen: Personer, som er tilbudt arbejde med årlig indkomst på mindst 427.000 kr. inkl. pension. Det svarer til en månedsløn på 35.600 kr.

Positivlisten: Positivlisten er en liste over job, hvor der er mangel på højt kvalificeret arbejdskraft i Danmark. For at internationale medarbejdere kan få adgang til Danmark efter positivlisten, skal medarbejderen være tilbudt ansættelse i en virksomhed i Danmark og have en uddannelse, som kvalificerer til jobbet. Positivlisten bliver opdateret to gange årligt. Her kan du se, hvilke job der er på listen.

Fast-track-ordningen: Personer, der er tilbudt ansættelse i en certificeret virksomhed, har mulighed for hurtig og fleksibel jobstart samt mulighed for at arbejde skiftevis i Danmark og udlandet. Her kan du se listen over samtlige virksomheder, som er certificeret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) til at ansætte udenlandsk arbejdskraft under fast-track-ordningen.

Forskere og undervisere: Omfatter personer, der er tilbudt ansættelse som forsker på et universitet eller i en virksomhed.

Greencard: Personer, der på baggrund af et pointsystem vurderes at kunne finde kvalificeret arbejde i Danmark. Ordningen blev strammet i 2014 og nedlagt i 2016. 

Landbrug: Omfatter personer, der er ansat i landbruget som driftsledere eller fodermestre.

Medfølgende familie: Hvis man er ægtefælle, registreret partner, fast samlever eller barn til en person med arbejdstilladelse i Danmark, kan man opnå opholdstilladelse. Det er et krav, at man er selvforsørgende. Medfølgende familie kan dermed ikke modtage danske ydelser under opholdet.

Så mange opnår opholdstilladelse på de forskellige ordninger: 

Kategori 2016 2017 2018
Beløbsordningen 3.118 2.586 2.571
Fast-track-ordningen 1.735 2.249 2.783
Positivlisten 145 243 412
Forskere og undervisere 572 558 529
Greencard 811 145 6
Landbrug 860 861 899
Medfølgende familie 4.345 4.640 5.191

Kilde: Nyidanmark.dk


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024