Rod i Landbrugsstyrelsen: Esben Lunde kræver haste-redegørelse

KVÆLSTOF: Landbrugsstyrelsen har gennem en lang periode fulgt for dårligt op på landmænds manglende gødningsregnskaber. Det er stærkt utilfredsstillende, mener miljø- og fødevareministeren.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) kritiserer sin egen styrelse for at have dårligt styr på landmændenes gødningsregnskaber.

Det fremgår af en orientering til Folketinget onsdag.

Her lyder det, at Landbrugsstyrelsen gennem en længere periode har været for dårlig til at følge op, hvis en landmand ikke har sendt sit årlige regnskab om gødningsforbrug.

Ministeren kræver hasteredegørelse om sagen:

”Jeg finder det af Landbrugsstyrelsen oplyste forløb stærkt utilfredsstillende, og jeg har bedt styrelsen om inden for syv dage at redegøre for forløbet,” skriver Esben Lunde Larsen til Folketinget.

Hvert år skal landmænd, der er tilmeldt gødningsregistret, indberette sit forbrug af kvælstof til Landbrugsstyrelsen. Det bruges til at kontrollere, om landmanden lever op til gødskningsreglerne (læs mere i faktaboksen).

Uensartet og mangelfuld
Men ifølge Landbrugsstyrelsen selv har der ikke været godt nok styr på det, når en virksomhed ikke har indberettet sit regnskab.

”Landbrugsstyrelsen har oplyst, at den administrative opfølgning på virksomhedernes manglende indsendelse af gødningsregnskaber har været uensartet og mangelfuld i en lang periode, og at denne praksis ændres således, at der nu følges op på alle sager med manglende indsendelse af gødningsregnskaber,” skriver Esben Lunde Larsen.

Det fremgår af orienteringen, at der er identificeret problemer helt tilbage til 2012/13-sæsonen, hvor kun 174 ud af 600 sager om manglende gødningsregnskab blev meldt til politiet. Året efter har styrelsen ikke fået fulgt op på egne rykkerskrivelser, hvilket har ført til, at 762 sager fra 2013/14-sæsonen er blevet strafferetligt forældet. 329 af de sager er blevet annulleret, typisk fordi jordbruger er død, fremgår det.

Problemerne er fortsat ind i 2014/15- og 2015/16-sæsonerne, hvilket betyder, at omkring 1.100 virksomheder fortsat mangler at indberette gødningsregnskab.

Redegørelse inden for syv dage
Styrelsen skal ifølge Esben Lunde Larsen redegøre for, ”hvordan denne mangel på opfølgning har kunnet finde sted, så en række sager er blevet forældet”.

Derudover skal Landbrugsstyrelsen – også inden for syv dage – ”fremlægge en plan for, hvordan sagerne om manglende indsendelser af gødningsregnskaber håndteres, og om der skal foretages politianmeldelser”.

Landbrugsstyrelsen oplyser, at man er i fuld sving med at redegøre for forløbet.

"Vi tager sagen alvorligt og er i gang med at skrive en redegørelse over sagens forløb til ministeren, hvor det også vil indgå, hvordan vi følger op på sagerne. Det er dog vigtigt at bemærke, at cirka 98 procent af alle landmænd, der er tilmeldt gødningsregistret, og som er pligtige til at indberette deres gødningsregnskab, har indsendt deres gødningsregnskab i de pågældende år," skriver enhedschef Steen Bonde til Altinget.

Esben Lunde Larsen understreger over for Miljø- og Fødevareudvalget, at regnskaberne ikke bruges til at bestemme, hvor meget der skal gøres for at forbedre vandmiljøet.

,

Forrige artikel EU-lande enige om midlertidigt stop for ålefiskeri EU-lande enige om midlertidigt stop for ålefiskeri Næste artikel Bred politisk aftale sætter ind mod MRSA-truslen Bred politisk aftale sætter ind mod MRSA-truslen