Debat

Aktører: Samarbejde med erhvervet er nøglen til forskningsbaserede startups

DEBAT: En vej til succesfuld innovation er, at erhvervslivet inviteres helt ind på universiteterne. Relationerne er vigtige, men tager tid at udvikle, skriver styregruppen for Open Entrepreneurship.

Projektet Open Entrepreneurship skaber en ramme
for, at eksterne iværksættere kan udvikle startups i
samarbejde med forskere på
universiteterne.
Projektet Open Entrepreneurship skaber en ramme for, at eksterne iværksættere kan udvikle startups i samarbejde med forskere på universiteterne.Foto: Kena Betancur/AFP/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af styregruppen for Open Entrepreneurship
Se afsenderne i dokumentationsboksen

Projektet Open Entrepreneurship blev startet med ambitionen om at øge teknologioverførslen fra forskere på danske universiteter til private virksomheder.

Projektet går kort fortalt ud på at udvikle og afprøve modeller for, hvordan samarbejdet mellem forskere og virksomheder fungerer bedst muligt.

Projektet, som er finansieret af Industriens Fond, løber fra april 2017 til juli 2021.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Resultaterne fra den toårige pilotfase er overbevisende, da der i perioden er skabt 26 startups og derudover et stort antal perspektivrige cases, der også kan udvikle sig til startups de kommende 1-2 år.

Erfaringen fra projektet er overordnet, at vejen til succesfuld teknologioverførsel mellem universiteter og erhvervsliv sker ved at udfordre den traditionelle tilgang, hvor forskere åbner virksomheder eller besætter ledende roller i selskaberne.

Vejen til de succesfulde koblinger mellem forskere og iværksættere bygges på relationer, og derfor er det afgørende at få opbygget et miljø, hvor disse nødvendige relationer kan etableres. 

Styregruppen for Open Entrepreneurship

Projekt Open Entrepreneurship skaber i stedet en ramme for, at eksterne iværksættere og intraprenører kan udvikle startups i samarbejde med forskere på universiteterne.

Det sker ved, at erhvervsfolkene inviteres ind på universiteterne, hvor de har en aktiv rolle i at modne teknologien.   

Nødvendigt med bedre rammer
De to første år viser, at Open Entrepreneurship-modellen har et stort potentiale, men også at det tager tid og kræver ressourcer at modne gode ideer.

Det handler helt banalt om, at vejen til de succesfulde koblinger mellem forskere og iværksættere bygges på relationer, og at det derfor er afgørende at få opbygget et miljø, hvor disse nødvendige relationer kan etableres.

Relationer, som erfaringen viser det kan tage mere end to år at bygge op, og endnu flere før der skabes resultater.

Derfor kan vi som styregruppe også kun være enige med uddannelses- og forskningschef i Dansk Erhverv, Mads Eriksen, som i Altinget argumenterer for, at netop bedre rammer for startups og fremtidens forskningsvirksomheder kan give mere innovation.

Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed, Dansk Industri, fortsætter linjen ved også i Altinget at argumentere for nødvendigheden af at styrke samarbejdet mellem forskere og virksomheder.

Hun ser universiteterne som en vigtig brik i det samlede innovationsfremmesystem. Et system, hvor der efter hendes mening sker meget, men kan ske endnu mere.  

Potentiale for mere innovation
Ambitionen med Open Entrepreneurship er netop, at der skal ske mere på området, og som styregruppe kan vi se, at projektet adresserer flere af de udfordringer, som internationale eksperter offentliggjorde i november 2019, som resultat af et gennemsyn af det danske innovationssystem.

Rapporten viser, at Danmark er et stærkt forskningsland, men også at vi har et potentiale for innovation, som ikke udnyttes, når forskere, iværksættere og etablerede virksomheder skal samarbejde om at omsætte viden skabt på uddannelses- og forskningsinstitutionerne.

Læs også

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten udtalte uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S):

”… at vi skal se på bedre rammer for innovationsaktiviteter og teknologioverførsler, så vores forskning i højere grad kommer resten af samfundet til gavn, og Danmark fastholder sin position som et globalt førende innovationsland.”

En udtalelse, ministeren senere har suppleret med vigtigheden af, at virksomheder i højere grad bliver samarbejdspartnere med universiteterne, og at det i den forbindelse er vigtigt med et tættere partnerskab mellem Uddannelses- og Forskningsministeriet og Erhvervsministeriet.

En model for tættere samarbejde
I styregruppen for Open Entrepreneurship hilser vi ministerens udmelding om et tættere samarbejde mellem de to ministerier og ambitionen om at lukke hullet mellem forskning og erhvervsliv meget velkommen.

Og vi mener i al beskedenhed, at Open Entrepreneurship-modellen er et rigtig godt bud på, hvordan samarbejdet mellem de to verdener kan foregå i en god ramme.

En ramme, hvor viden på universiteterne i højere grad kan omsættes til værdi for samfundet gennem forskningsbaserede startups.

Dokumentation

Indlægget er skrevet af:

  • Morten Mommsen, projektleder, Industriens Fond
  • Marianne Thellersen, koncerndirektør for innovation og entrepreneurskab, Danmarks Tekniske Universitet  
  • Jes Broeng, centerleder for entrepreneurskab, Danmarks Tekniske Universitet  
  • John Westensee, vicedirektør, AU Forskning og Eksterne Relationer, Aarhus Universitet
  • Dorte Stigaard, innovationsdirektør, Aalborg Universitet
  • Jens Christian Godskesen, prorektor, IT-Universitetet
  • Georg Dam Steffensen, universitetsdirektør, IT-Universitetet
  • Andreas Aasted Gjede, medstifter og direktør, Student & Innovation House
  • Trine Winterø, prodekan for innovation og samfundsrelationer, Københavns Universitet
  • Peter Kjær, prorektor, Roskilde Universitet

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Dorte Maarbjerg Stigaard

selvstændig konsulent og ledelsesrådgiver, associeret strategisk rådgiver Silverbullet / IQVIA
cand.mag. i tysk og humanistisk datalogi (Aalborg Uni. 1986)

Georg Dam Steffensen

Direktør, IT-Universtitetet
cand.polit. (Københavns Uni.)

Jens Christian Godskesen

Prorektor, IT-Universitetet
Cand.scient. i matematik og datalog, Aalborg Universitet, ph.d. i datalogi 1994

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024