Kronik

Gymnasierektorer: Her er alt det, I - de videregående uddannelser - ikke kan læse om de nye studerende i deres karakterblade

Lukrer på diversiteten, insister på fællesskaberne og byg videre på elevernes styrker. To gymnasierektorer kommer her med deres bedste råd om den årgang af studerende, de netop har vinket farvel til.

De nye studerende er dygtige til kritisk tænkning og åbenhed, men knap så vedholdenhed, skriver Susan Mose og Maja Bødtcher-Hansen.
De nye studerende er dygtige til kritisk tænkning og åbenhed, men knap så vedholdenhed, skriver Susan Mose og Maja Bødtcher-Hansen.Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Som gymnasierektorer nyder vi i disse dage at se vores tidligere studenter sværme om campus på de videregående uddannelser.

Huen er glemt på en hylde eller i et kælderrum, og nu samles de som voksne for at blive sygeplejersker, dataloger, designere, religionshistorikere eller pædagoger. Der er studiestart på de videregående uddannelser, og vi ønsker de unge alt godt.

Og det er ikke (kun) fordi, vi ikke er i stand til at give slip, men vi vil alligevel gerne give deres nye institutioner lidt viden, som ikke står på studenterbeviset, med på vejen.

Deres styrker i dag relaterer sig til projektarbejde, kritisk tænkning og åbenhed, mens deres svagheder kan være manglende vedholdenhed

Susan Mose og Maja Bødtcher-Hansen
Gymnasierektorer

Vi har derfor samlet nogle tanker om og erfaringer med, hvilke styrker, svagheder, behov og krav, de unge vil træde ind ad døren med på de nye institutioner. Måske kan det bidrage til den gode start, og måske endda bedre fastholdelse på de studier, de har valgt at søge ind på.

Det sociale og faglige går hånd i hånd

For nogle uger siden skrev vi ud til vores alumner og spurgte dem, hvad der havde været svært ved overgangen til deres studier. Der kom mange, mange svar.

Her er to typiske fortællinger, hvor den første handler om det sociale miljø: "Det var virkelig svært, at alle bare gik hver til sit efter forelæsninger. Jeg ville gerne mere, men folk så ud som om, de havde utrolig vigtige ting at tage sig til. Senere fandt jeg ud af, at alle havde det som mig."

Et andet svar fokuserer på mødet med de faglige krav: "Jeg synes, at det hårdeste ved skiftet er, at det er langt sværere på universitetet at vurdere, hvornår 'nok er nok' med arbejdsindsats i forhold til i gymnasiet.

Læs også

I gymnasiet er det ret nemt at vurdere, hvornår man har forstået stoffet tilfredsstillende, mens de endeløse mængder af relevant litteratur på universitetet gør, at man aldrig som sådan bliver færdig med noget. Mange bliver stressede af den følelse af ikke at vide, om man er 'med'."

Vi er helt med på, at man også på videregående uddannelser er opmærksomme på, at et godt fagligt miljø forudsætter andet og mere end et ensidigt fokus på netop det faglige. Didaktik, pædagogik og studiemiljø optager uden tvivl alle institutioner.

Men overleveringsforretningen fra gymnasiale uddannelser til de videregående kunne vi godt gøre mere ud af. For viden om de studerende giver bedre undervisning og større trivsel for både de unge og de ansatte.

Drop drømmen om den perfekte studerende

Når vi de sidste par år har holdt oplæg for og samarbejdet med de videregående uddannelser, har vi især lagt vægt på fire pointer.

Undervisning og aktiviteter har været tilrettelagt for akademikerbørn, der er i stor stil allerede kender koderne. Den går ikke længere

Susan Mose og Maja Bødtcher-Hansen
Gymnasierektorer

For det første er vores elevgruppe i dag langt mere divers på alle tænkelige måder. Og de lader sig heldigvis ikke begrænse af særlige forestillinger om, hvor eller til hvad de kan uddanne sig. De videregående uddannelser skal altså kunne rumme og endda lukrere på forskellighed i både faglige og sociale sammenhænge.

Vi har i gymnasiet måtte erkende, at vi i mange år har lavet uddannelse for 'vores egne børn'. Undervisning og aktiviteter har været tilrettelagt for akademikerbørn, der er i stor stil allerede kender koderne. Den går ikke længere, og det vil vores aftagere også opdage. Vi arbejder i dag med repræsentation, med at de unge er langt mere deltagende, og at frivillighed, som ofte er for de få, er erstattet af forpligtelse og tydelige forventninger.

Vi opfordrer derfor til at gentænke didaktikken, så der er plads til de unge, der har gymnasiefremmed baggrund og som kommer med andre syn på viden og verden. Drømmen om den perfekte studerende skal forflyttes til de evige jagtmarker, og ledelser og undervisere skal gå i dialog med dem, der faktisk rykker ind i lokalet.

Insister på fællesskaberne

For det andet må også videregående uddannelser tage del i den allestedsnærværende samfundsdebat om de unges trivsel.

Det er vigtigt at forholde sig til, hvordan man bedst muligt understøtter trivsel for den store gruppe af elever, der generelt har det godt, men som undertiden oplever pres og bekymringer. Og ligeledes bør man forholde sig til, hvordan man i særlig grad støtter den mindre, men voksende gruppe, af psykisk sårbare.

Det er to forskellige grupper. Begge grupper har et udtalt behov for at føle sig som del af et fællesskab, og selv de mest robuste har sværere ved at møde nye mennesker og tage del i sociale aktiviteter, end vi tidligere har set.

Det er derfor vigtigt, at institutionerne i højere grad faciliterer (læs = bestemmer og forlanger) fællesskaberne. Både i form af faglige mødesteder og sociale oaser.

Vis den røde tråd

For det tredje kommer studenterne med et stort behov for stilladsering.

De er vant til lektier, der er suppleret af anvisninger med læsefokus og arbejdsspørgsmål. De er vant til arbejde med skriftlige produkter, hvor de får feedback undervejs. Og de er i nogen grad også vant til at skulle se på fagene i sammenhæng med andre fag.

Selv de mest robuste har sværere ved at møde nye mennesker og tage del i sociale aktiviteter, end vi tidligere har set

Susan Mose og Maja Bødtcher-Hansen
Gymnasierektorer

Den løbende feedback giver en bekræftelse af, at man mestrer noget, og det er meget vigtigt, at denne oplevelse ikke forsvinder for dem. Sammenhængen mellem de forskellige delelementer på et videregående studie er vigtig for dem.

De har svært ved at engagere sig i fagligheder, hvis de ikke kan se meningen og ikke forstår konteksten, som det faglige element indgår i. Derfor skal studiets dna og den røde tråd mellem kurser og fag tegnes ofte og eksplicit for dem.

Svært ved lange tekster

For det fjerde – og måske vigtigst af alt – skal institutionerne nysgerrigt interessere sig for, hvad studenterne har med sig.

Deres styrker i dag relaterer sig til projektarbejde, faglige fremlæggelser, kritisk tænkning og åbenhed, mens deres svagheder kan være manglende vedholdenhed, evne til at læse lange, komplekse tekster og disciplinering i uklare og flydende rammer.

'At interessere sig' betyder ikke, at de unge så ikke skal udvikle og ændre sig, men det er afgørende at bygge ovenpå det, der ligger til grund. Og i den sammenhæng håber vi på tættere dialog og mere samarbejde, så overgangen bliver bedre og alle, både undervisere og studerende, får mere ud af det fælles arbejde et studie er.

Dette indlæg er derfor en invitation til at tale endnu mere sammen om, hvordan de videregående uddannelser tager godt imod vores skønne studenter.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024