Ny undersøgelse: Uforløst potentiale i praktik hos studerendes egne virksomheder

UNGE IVÆRKSÆTTERE: Hvis vi skal understøtte dansk iværksætterkultur, skal der mere fokus på, at studerende kan komme i praktik i startups, siger Fonden for Entreprenørskab. Aarhus Universitet arbejder allerede med anbefalinger.     

Rapporten er en del af projektet StartUp i praksis, der skal udvikle de praktikforløb, der er forankret i studentervæksthusene, også kaldet inkubationsmiljøerne, på universiteterne, hvor de studerende får hjælp og vejledning til at starte deres egen virksomhed.
Rapporten er en del af projektet StartUp i praksis, der skal udvikle de praktikforløb, der er forankret i studentervæksthusene, også kaldet inkubationsmiljøerne, på universiteterne, hvor de studerende får hjælp og vejledning til at starte deres egen virksomhed.Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
Christina Houlind

Der skal og kan gøres meget mere for at gøre det attraktivt for de studerende at være i praktik i deres egne eller andre studerendes opstartsvirksomheder. 

Sådan lyder det fra Fonden for Entreprenørskab, der i dag udkommer med en ny rapport, som konkluderer, at man på universiteterne ikke udnytter potentialet i de studerendes egne startups.    

“De studerende vil gerne ud i iværksættermiljøet og får også et fagligt udbytte. Når der ikke er flere, der gør det, er det blandt andet, fordi det ikke virker som en mulighed, og hvis vi gerne vil have en dansk iværksætterkultur, skal det laves om,” siger fondens direktør, Christian Vintergaard.  

For lidt fokus 
En af udfordringerne er ifølge Christian Vintergaard, at der er for lidt fokus på iværksætteri på de videregående uddannelser.  

Vi sparker en port ind for de studerende, der ikke lige ser sig selv som Jesper Buch, men stadig har blod på tanden og et iværksættermindset.

Jakob Søndergaard
Leder for AU Incubator på Aarhus Universitet

“Universiteterne har en meget opdragende rolle i forhold til, hvilke steder de gør opmærksomme på, når de fortæller de studerende, hvilke muligheder der er. Hvis man ikke fortæller dem, at de kan komme i praktik i en anden studerendes startup-virksomhed, er det ikke sikkert, de ved, de kan,” siger han.  

En anden udfordring, rapporten peger på, er, at de studerende har svært ved at finde en vejleder, der både har en stor faglighed og samtidig kan koble den til iværksætteri. 

“Det kræver et kompetenceløft hos universiteternes vejledere, og det kan være dyrt. Hvis universiteterne selv skal finansiere det, skal pengene undværes et andet sted. Derfor kan man have en forhåbning om, at der kommer nogle ekstrabevillinger fra politisk hold,” siger han.   

Aarhus bruger allerede anbefalinger 
Rapporten er en del af projektet StartUp i praksis, der skal udvikle de praktikforløb, der er forankret i studentervæksthusene, også kaldet inkubationsmiljøerne, på universiteterne, hvor de studerende får hjælp og vejledning til at starte deres egen virksomhed.  

Aarhus Universitet er et af fem universiteter, der er partnere på projektet. Her er man allerede i gang med at arbejde med rapportens anbefalinger.  

“Indtil nu har vi haft fokus på stifteren. Men det er vigtigt, vi understreger, at man også kan stige på en anden studerendes rejse og være iværksætter uden at være den, der får idéen,” siger Jakob Søndergaard, der er leder for AU Incubator på Aarhus Universitet. 

“Vi sparker en port ind for de studerende, der ikke lige ser sig selv som Jesper Buch, men stadig har blod på tanden og et iværksættermindset,” siger han.  

Et stykke vej endnu 
Ifølge Jakob Søndergaard har man på Aarhus Universitet taget nogle gode skridt, men der er stadig et stykke vej at gå. En ting er nemlig, hvad de laver ude i selve inkubationsmiljøet, men der er også brug for, at de studerende kan få vejledning fra deres undervisere i tiden op til beslutningen om praktik eller ej, og i hvilken virksomhed.  

Han mener ikke, det er en uoverkommelig udfordring. Men det kræver bare en indsats fra alle.  

“Jeg har netop fået en medarbejder, der står for kommunikationen mellem arts-fakultetet og os. Siden da er interessen åbnet op, og i dialogen har vi blandt andet brugt rapportens pointer. Samtidig fortsætter arbejdet med at udbrede det til andre fakulteter,” siger han.  

K, S og SF: Iværksætteri er vigtigt 
Fra politisk hold er både Socialdemokratiet, Konservative og SF enige i, at der er brug for at støtte op om dansk iværksætterkultur på universiteterne.  

Og den politiske støtte er vigtig, understreger Fonden for Entreprenørskab og foreslår blandt andet, at man fra politisk hold opgør og sætter målsætninger for, hvor mange virksomheder universiteterne er med til at skabe. Men det er ikke alle partierne, der er varme på den idé.  

“Det er rigtig ærgerligt, hvis uvidenhed gør, at de studerende ikke søger det, og så skal vi bare sætte ind. Men det er ikke sikkert, det giver mening at sætte mål for antal virksomheder. Man skal ikke oprette virksomheder bare for at gøre det,” siger uddannelses- og forskningsordfører Merete Scheelsbeck (K).  

SF’s Jacob Mark mener slet ikke, at det er vejen frem.  

“Det er et kæmpe problem, hvis de studerende ikke oplever det som en mulighed at komme i praktik i nystartede virksomheder, hvis det burde være en mulighed. Men vi skal ikke lave flere ting, der på den måde skal være med til at styre universiteterne, slet ikke, hvis det er økonomiske incitamenter,” siger han. 

Den socialdemokratiske ordfører Mette Reissmann synes godt om idéen, men understreger, at det er noget, som man skal diskutere nærmere.   

“Når vi taler praktik i startups, skal vi være sikre på, at de studerende får nok ud af det. Men vi skal have mere fokus på, hvordan universiteterne kan skabe nye virksomheder. Vi kan godt være mere ambitiøse, men hvis der skal fastsættes målsætninger, er det noget, vi skal undersøge nærmere.” siger hun.  

Mere fokus = flere penge? 
Når det kommer til spørgsmålet, om hvorvidt øget politisk fokus også betyder flere penge, er svarene lidt mere forskellige.  

For Socialdemokratiets og SF’s vedkommende er de klare i spyttet. Det skal være slut med at skære på landets uddannelser.  

Mette Reissmann understreger dog, at det ikke er det eneste, der kan afhjælpe manglende udfordringer med at lave et kompetenceløft i iværksætteri blandt vejlederne på universiteterne.  

“Det er vigtigt, at uddannelserne bygger bro og vidensdeler med hinanden,” siger hun.  

Selvom Jacob Mark også mener, at besparelserne skal afskaffes, tror han ikke, at et kompetenceløft inden for iværksætteri vil være universiteternes første stop.  

“Og det kan jeg ikke bebrejde dem. Jeg tror på en vejlederreform, og vi skal fra politisk hold sige, at vi vil iværksætteriet og smide en pose penge efter det,” siger han.

Merete Scheelsbeck mener ikke, der skal bruges ekstra midler – heller ikke til det specifikke formål.  

“Universiteterne har et ansvar for at disponere rigtigt. Vi skal ikke sidde og detailstyre,” siger hun. 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) inden denne artikels deadline.  

Dokumentation

Rapportens konklusioner:  

  • Et bredt udsnit af universitetsstuderende kan se et formål med at tage praktik.  
  • Studerende og faglige vejledere efterspørger mere gennemsigtighed i forhold til, hvad de studerende får ud af praktik i forhold til et semester på studiet.  
  • Hvis praktik i en startup bliver kommunikeret ud som en seriøs, faglig mulighed, vil det bidrage til at modvirke de forbehold og uklarheder hos studerende, der kan stå i vejen for at overveje praktik generelt og praktik i en startup specifikt.  
  • Praktik i startup skal understøttes og kommunikeres af studentervæksthusene, der med fordel kan understøtte procedurer for og samarbejde om etablering, forventningsafstemning, vejledning og praktikværter og bredt kommunikere det kompetencegivende udbytte og den faglige værdi af praktik i en startup. 

Læs rapporten


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Vintergaard

Adm. direktør, Fonden For Entreprenørskab
ph.d. (CBS 2005), msch. (CBS 2001)

Jacob Mark

MF, gruppenæstformand (SF)
bachelor i journalistik, politik og administration (Roskilde Uni. 2017)

Merete Scheelsbeck

Chefkonsulent, DI, fhv. byrådsmedlem (K), Høje-Taastrup Kommune

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024