Svensk våbensalg til udemokratiske lande begrænses

[caption id="attachment_10901" align="alignright" width="450"] SAAB’s Global Eye-fly. Foto: SAAB[/caption]

Sælgerne fra den svenske våbenproducent SAAB får sandsynligvis noget sværere ved at få solgt koncernens kampfly, ubåde, overvågningsfly, missiler og ubemandede fly i fremtiden. Et potentielt køberlands såkaldte "demokratiske status" skal nemlig fremover være et centralt element, når de svenske myndigheder giver SAAB og den øvrige svenske forsvarsindustri (som er domineret af SAAB og BAE Systems, red.) skal have eksporttilladelser. Det har de svenske politikere besluttet.

Vurderingen af et lands demokratiske status skal blandt andet baseres på tilstedeværelsen af demokratiske institutioner, muligheden for fri opinionsdannelse og statens respekt for grundlæggende demokratiske principper. I tilfælde af alvorlig forringelse i den demokratiske status vil det spænde ben for en eksporttilladelse. Nogle af de lande, som er de mest aktive våbenkøbere i disse år, er netop blandt andet nogle af de stenrige emirater langs Den Persiske Golf samt Saudi-Arabien. De kappes nærmest om at købe kampfly. Og gerne flere forskellige kampfly.

Login

  • Anmeld

    KimE

    "Han skrev blandt andet, at udgangspunktet “bør være, at Jas Gripen er den vigtigste komponent i vores luftforsvar, ikke et industripolitisk projekt med urealistiske eksportforventninger.”"

    Då inte Sverige är en tillräcklig stor bas för en egen vapenindustri så lär vi fortsätta att exportera vapen även till tveksamma demokratier som Indien och Brasilien. Alternativet är att vara fullständigt beroende av andra länders vapenindustri t.ex. USA som exporterar till och med till bägge sidor i konflikt med varandra.