Og så ændrede timeprisen for EH-101 sig igen…

Først var det 94.425 kroner. Så var det 54.668 kroner. Og nu er det åbenbart ca. 62.000 kroner. Det vi taler om er prisen for en flyvetime for Flyvevåbnets EH101 helikoptere. Det fremgår af et notat sendt fra forsvarsminister Nicolai Wammen til Forsvarsudvalget den 9. september.

Rigsrevisionen er netop nu ved at færdiggøre opfølgningen på undersøgelsen af driftsomkostningerne ved EH101’erne fra 2012. I opfølgningen fokuseres på klargøringen af troppetransportkapaciteten samt udviklingen i omkostningerne forbundet med brugen af helikopterne.

I forbindelse med forsvarets dialog med Rigsrevisionen om revisionens opfølgning er det konstateret, at udgifter til en vedligeholdelsesaftale indgået med leverandøren af EH101, AgustaWestland, ikke blev registreret, så de indgik i den opgjorte flyvetimepris for 2012, som tidligere er blevet opgjort til 94.425 kroner og 54.668 kroner.

Login

 • Anmeld

  Christian

  Problemet er jo bare at vi ikke ved om 54 tusind eller 62 tusind er dyrt eller billigt for at flyve en helikopter af den størrelse i én time.

  Hvis man i et land, med et sammenligneligt lønniveau, kan flyve en tilsvarende helikopter for mindre, så er det dyrt i Danmark. Hvis ikke, så er det vel billigt.

 • Anmeld

  Anonymous

  @ Christian

  I nogen grad, må det også være relevant at forholde det til, hvad forventningen til prisen for drift var inden anskaffelsen. Så bør man jo sammenligne modellen der var grundlaget for estimatet, med hvordan virkeligheden er blevet og blive klogere på modelleringen i en eller anden forstand, således at mere pålidelige estimater kan gives i fremtiden. Problemstillingen er, at hvis vi ikke kan modellere og estimere tilstrækkeligt godt, kan det gå ud over materialevalg i begge retninger. Estimeres der for dyrt, fravælges en platform måske og estimeres der for billigt, får skatteborgeren et smæk eller også har vi en mindre operationel kapacitet end vi forventede at have, hvilket heller ikke er hensigtsmæssigt. At anvende en strategi om, at anskaffe materiel, for derefter at sammenligne med, hvad andre holder samme materiel i drift for, er umiddelbart en dårlig strategi. Det vil også kræve at brugsmønster er identisk, at de opgør regningen på samme måde, at vi har adgang til alle deres data osv..

  Beløbets størrelse er efter min mening umiddelbart mest interessant at forholde til, hvad den oprindelige forventning var, inden man anskaffede materielet, da dette sikkert har indgået i et beslutningsgrundlag. Så hvis prisen i forventningen var 10000 kr/time, så er 50000-60000 kr/time rigtigt mange penge og et ret stort fejlestimat, og budgetteringen i forsvaret kommer herefter til at lide under det. Og skatteborgeren.

  Mvh.