Derfor tager det så lang tid at få købt lastbiler

Flere kilder vurderer, at forsvarsforligskredsen tidligst i andet kvartal kommer til at pege på en vinder i konkurrencen om salg af op mod 900 lastbiler til forsvaret. Omkring et halvt år senere end planlagt.

Hvorfor tager det så lang tid at evaluere lastbilerne? Hvor svært kan det være? Det er jo bare lastbiler. Vi taler ikke om kampfly. Bare lastbiler. Nogle hjul, et chassis og et førerhus. Så hvorfor lader en afgørelse ved med at vente på sig?

Det er der flere forklaringer på. En af dem handler om kompleksitet. Forsvaret vil nemlig have 13 forskellige konfigurationer af lastbilerne. I et lignende langt større udbud hos den tyske hær opererer man kun med 3-4 standardkonfigurationer.

Login

 • Anmeld

  Anders Eriksen

  re: Artikel og årsag/forskel!:

  A: Jeg er personlig ansvarlig for alle dispositioner (herunder også økonomiske), jeg foretager, med et eventuelt krav om erstatning/kompensation "hængende over hovedet".
  -Kan nu først blive pensioneret som ca. 70 årig.
  -Har almindelig folkepension til rådighed ved pensionering (måske ??), øvrigt pension, betales af min nettoløn, med diverse fradrag.

  B:Disse forhold gør sig ikke gældende for beslutnings-tagerne og politikerne.

  -Hvorfor egentlig ikke ????????? Den økonomiske, og materielle konsekvens for samfundet, må efterhånden være til at få øje på.

  * Der burde måske laves en tilføjelse/rettelse til grundloven således:
  1) Alle Løn og pensions spørgsmål for offentligt valgt personel, afgøres entydigt ved folkeafstemning
  2) Alle Folketings-forslag om ændring af ovenstående spørgsmål, skal sendes til Folkeafstemning.
  3) Krav om optagelse af forslag til folkeafstemning, vedrørende ovenstående emne fastsættes til 50.000 underskrifter

  Ministeransvarlighed loven:
  Her indføres et økonomisk krav, om erstatningspligt
  Afgørelse om erstatningpligt, afgøres ved folkeafstemning.
  Vedrørende krav om erstatningspligt:
  -Se Grundlovs-ændringsforslag pkt 3,
  -Samt simpel flertal i folketinget.

  Jeg kan ikke selv stemme om/bestemme min pensions størrelse, samt tidspunkt, dette bestemmes entydigt af Folketinget, hvilket er OK.
  Det nuværende systems forudsætning, bygger på antagelsen, at folkevalgt personel, og ministre, pr. defination, er troværdige, - retskafne, og ansvarlige individer.
  Denne forudsætning "synes" ikke længere at være valid/sandt

  Ingen privat virksomhed/person, har kunnet agere således, uden at GEBYRGRIPPEN slår til, eller licitations-tilbud bliver annuleret = Økonomisk konsekvens.

  For tidsfrister skal jo overholdes (kun for nogle-åbenbart)

  Rystende sagsbehandling, eller vor daværende Forsvarsminister, må have været optaget af noget andet, så sagen er blevet POLITISK NEDPRIORITERET ????

  Gid jeg også selv kunne nedprioritere, f.eks min selvangivelse, skattebetaling ect, når jeg fandt det nødvendigt

  Med venlig hilsen
  Anders Eriksen

 • Anmeld

  leif

  Interessant.Det ville ville velgørende hvis de der bestemmer også tager ansvaret.Det er desværre ikke altid tilfældet,men at man i størst mulig udstrækning tørrer den af på alle andre.
  vh
  leif