AES til soldaternes fagforening: Vi behandler alle sager individuelt

REPLIK: Flemming Vinther opfordrer politikerne til at stille krav til arbejdsskadesystemet om individuel og konkret sagsbehandling. Sagsbehandlingen er allerede i dag individuel og konkret, skriver direktør i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Anne Kristine Axelsson.

Af Anne Kristine Axelsson
Direktør, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

AES’ opgave er at tilkende erstatning i sager, hvor en belastning på arbejde er årsag til en sygdom. Arbejdsskadeloven kræver, at der er dokumentation for, at vi kan tilkende erstatning, og det sker altid på baggrund af en individuel og konkret vurdering i sagen. Det gælder både i veteransager og i alle andre arbejdsskadesager.

Flemming Vinther giver i et debatindlæg i Altinget fredag 7. september udtryk for, at det ikke er vigtigt, om 10 procent eller 90 procent anerkendes, bare de rigtige bliver anerkendt. Det er vi fuldstændig enige i, og det er sådan, loven fungerer.

Veteranerne med arbejdsskadesager har særlige behov. Der er ofte tale om mennesker, som har det meget dårligt, og som har svært ved at medvirke til sagsoplysningen. Derfor går vi langt for at hjælpe med at skaffe de relevante oplysninger i sagerne fra arbejdsgivere, vidner m.fl. Vi bruger den nødvendige tid på en afgørelse, men ikke mere tid end nødvendigt. Og sagerne behandles af folk med særlige kompetencer i netop den type sager.

Særlige regler findes allerede
Ifølge Flemming Vinther er problemet (i veteransagerne) ikke loven, men måden, AES forvalter loven på. HKKF kræver hverken ny lovgivning eller særlige regler for veteraner.

Der findes allerede særlige regler for veteraner i form af særloven. Særloven blev lavet for at lette adgangen til anerkendelse for veteraner, der havde været udsat for traumatiske begivenheder i en periode, hvor der ikke var lige så meget fokus på psykiske sygdomme, som der er i dag.

Når der blev lavet en særlov for veteraner, var det blandt andet, fordi veteranernes arbejdsforhold har været helt særlige: De har været udsendt til steder som Afghanistan, Irak og borgerkrigen i Jugoslavien. Det er svært at sammenligne de belastninger, de har været udsat for, med noget andet.

AES gør sig umage i alle sager
Det er også derfor, der bliver anerkendt flere sager om psykiske skader hos veteraner end hos andre grupper på arbejdsmarkedet. Der er solid, generel dokumentation for, at de belastninger, veteranerne har været udsat for, kan medføre psykiske sygdomme. AES skal dog stadig have konkret dokumentation for den belastning, den enkelte veteran har været udsat for.

AES har ingen selvstændig interesse i, om sagerne anerkendes eller afvises. Vi gør os hver dag umage for at løse vores opgave, som er at følge loven og den praksis, som lægges af Ankestyrelsen og domstolene.

Derudover er det vores opgave at hjælpe og vejlede tilskadekomne mennesker så godt som muligt inden for lovens rammer. Hvis HKKF mener, at vi kan hjælpe veteranerne bedre, vil vi meget gerne invitere til fortsat dialog.

Forrige artikel Veteran-hustru: Jeg er træt af politikernes skåltaler Veteran-hustru: Jeg er træt af politikernes skåltaler Næste artikel Gør som i Frankrig og Norge: Lav et nationalt cybersikkerhedsråd Gør som i Frankrig og Norge: Lav et nationalt cybersikkerhedsråd