Efterretningstjenester delte ulovligt data om danskere i årevis

ULOVLIGT: Politiets Efterretningstjeneste fik uden retskendelse gennem en periode på mindst fire år overvågningsoplysninger om danske statsborgere, som Forsvarets Efterretningstjeneste havde indhentet.

Danmarks to statslige efterretningstjenester, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), havde i årevis et ulovligt samarbejde om udveksling af overvågningsoplysninger om danske statsborgere. Det fremgår af årsrapporterne fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne om de to tjenesters arbejde i 2018.

Konkret handlede samarbejdet om, at PET uden retskendelse kunne få adgang til oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer, som FE havde indhentet som rådata i forbindelse med tjenestens efterretningsvirksomhed rettet mod forhold i udlandet. Når PET selv indhenter oplysninger af den slags, så kræver det en retskendelse. Det var dog PET's vurdering, at søgning i allerede indhentet rådata ikke kræver retskendelse.

Men det gør det, fastslår Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

Login