Østergaard: Vi skal have en afstemning om forsvarsforbeholdet i 2019

DEBAT: De problemer, vi ikke kan klare selv, skal selvfølgelig løses sammen med vores naboer. Alt andet er naivt. Derfor vil vi give danskerne mulighed for både at skrotte forsvarsforbeholdet og melde os fuldt ind i Europol, skriver Morten Østergaard (R).

Af Morten Østergaard (R)
Politisk leder

Verden ændrer sig hastigt i disse år.

Det gælder også det sikkerheds- og trusselsbillede, vi lever med i Danmark og i Europa.

Sydpå udfordrer flygtninge- og migrantsituationen ikke bare Europas ydre grænser, men selve kittet i det samarbejde, vi har med vores naboer.

Ser vi mød øst, har Putin annekteret Krim og dele af Ukraine. Og blander sig glad og gerne i valg over hele kloden for at påvirke udfaldet til sin fordel.

Ser vi mod vest, så har den evigt uberegnelige amerikanske præsident Donald Trump rent ud sagt betydet, at Europa for første gang siden 2. verdenskrig må sørge for egen sikkerhed. Og nordpå er der i dén grad risiko for, at Arktis kan udvikle sig til et konfliktområde.

Tryggere i en ustabil verden
Så det grundlæggende spørgsmål melder sig: Hvad gør vi med disse problemer? Skal vi klare dem sammen eller hver for sig?

Vi radikale er ikke i tvivl: De problemer, vi ikke kan klare selv, skal selvfølgelig løses sammen med vores naboer. Alt andet er naivt.

Men det kan vi ikke i dag, når det kommer til vores tryghed og sikkerhed. For vi har forbehold mod at samarbejde.

Derfor vil vi give danskerne mulighed for at skrotte forsvarsforbeholdet og melde os fuldt ind i Europol. Dét vil gøre os tryggere i en stadigt mere ustabil verden.

Samtidig bliver verden et bedre sted at leve, når Europa i fællesskab engagerer sig i verden.

Spørg danskerne inden årets udgang
I dag betyder vores forbehold mod at samarbejde om tryghed og sikkerhed, at vi hverken kan deltage i EU-styrede militære operationer, i kapacitetsopbygning og er uden indflydelse på militære indsatser.

Danmarks sikkerhed er knyttet op på samarbejde med andre lande. Men vi har ingen indflydelse på det samarbejde. Hverken de militære eller civile operationer.

Det skal vi gøre op med. Det handler om danskernes tryghed og sikkerhed.

Derfor indledte Radikale Venstre 2019 med et politisk forslag om at afskaffe forsvarsforbeholdet og samtidig øge sikkerheden ved at melde os fuldt og helt i det europæiske politisamarbejde, Europol.

Vi vil spørge danskerne ved en folkeafstemning inden årets udgang. Så presserende er det.

Skal ikke erstatte Nato
En styrket europæisk forsvarsdimension skal ikke erstatte eller konkurrere med Nato.

Snarere taler vi om at udbygge et systematisk samarbejde og koordination. Nato skal således fortsat spille hovedrollen i vores territorialforsvar. Det skal der ikke rokkes ved.

Men det helt særlige ved EU er kombinationen af blød og hård magt – når vi kombinerer sikkerheds- og forsvarspolitik og diplomati med handel og udvikling.   

Derudover er gevinsterne ved at samarbejde og gå sammen med de øvrige EU-lande om indkøb og vedligehold af materiel meget store. Fælles udnyttelse og vedligeholdelse af kapaciteter giver os mere forsvar for pengene.

Giv det danske politi maksimal indflydelse
Samtidig er der ingen tvivl om, at Europol bliver stadig mere central i bekæmpelsen af den grænse­over­skri­dende, organiserede kriminalitet, men også i forebyggelsen og bekæmpelsen af terrorisme i Europa.

Derfor skal vi give vores danske politi optimal indflydelse i de styrende samarbejdsorganer i og omkring Europol. Og sikre politiet fuld og optimal adgang til de nyoprettede europæiske centre for terrorisme, cyber­kri­mina­li­tet og menneskehandel.    

For et land af Danmarks størrelse er der meget at hente ved at samarbejde med andre lande.

Vi vinder så at sige magten over vores egen skæbne, når vi forpligtende samarbejder med andre.

Vi taber ikke suverænitet ved at samarbejde med andre. Vi splejser og får dermed større indflydelse på vores egen skæbne.

Dansk Folkeparti står i vejen
Jeg glæder mig over, at såvel forsvarsministeren som statsministeren er enige med Radikale Venstre i den sag.

At Claus Hjort og Lars Løkke Rasmussen så alligevel ikke er villige til at gå skridtet videre i et valgår, skal jeg være den første til at beklage. Og ærgerligt nok afviser Socialdemokratiet også, at vi styrker vores sikkerhed med samarbejde.

For et farvel til forsvarsforbeholdet og et fuldgyldigt medlemskab af Europol betyder, at vi styrker danskernes sikkerhed og tryghed bedst muligt.

Det burde være en bunden opgave for den til enhver tid siddende regering. Men sådan går det jo, når Dansk Folkepar­ti bestemmer.

Forrige artikel Rådgiver: Her er 10 grunde til at normalisere forholdet til Rusland Rådgiver: Her er 10 grunde til at normalisere forholdet til Rusland Næste artikel DF: Amerikanerne kan forsvare os bedre end EU DF: Amerikanerne kan forsvare os bedre end EU
Forslag om at flytte officersskoler skydes ned

Forslag om at flytte officersskoler skydes ned

UDDANNELSE: Bjarne Laustsen (S) har hverken opbakning i sit eget parti eller hos V og DF til sit forslag om at samle officersskolerne på Fyn. Forsvarsministeren lurepasser i sagen, men skal forholde sig til forslaget i denne uge.