Palæstinensisk ambassadør: Danmarks ros af det israelske demokrati er hykleri

KRONIK: Når Jeppe Kofod (S) bebuder en ny, værdibaseret tilgang til udenrigspolitikken, er det samtidig på høje tid, at Danmark begynder at kritisere Israels krænkelser af palæstinensiske rettigheder, skriver Manuel Hassassian. 

Af Manuel Hassassian
Palæstinensisk ambassadør i Danmark

Autoritære regimer, der underminerer demokratiske institutioner og borgerrettigheder, er på fremmarch mange steder i verden, og det har skabt øget opmærksomhed om dem. Ikke mindst fra den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som for nylig bebudede en ny og værdibaseret tilgang til udenrigspolitikken. Og det har absolut belæg i virkeligheden.

I Kina vedtog man for nylig sikkerhedsloven gældende for Hong Kong, hvilket har medført nye love og strenge straffe for demonstranter, og den tillader endvidere kinesiske sikkerhedsstyrker at operere lovligt i Hong Kong med immunitet. I Hviderusland resulterede det påståede demokratiske valg 9. august i en jordskredssejr til den siddende præsident, Aleksandr Lukasjenko, der modtog 80 procent af stemmerne, mens han arresterede og slog hårdt ned på alle politiske modstandere i processen. Desuden er vi vidner til at de demokratiske fundamenter eroderer i Tyrkiet og Ungarn, hvilket har fået verdensledere og internationale institutioner op på tæerne.

Alt dette har – foruden store protester i gaderne i både hjemlandene og også her i Danmark - med rette medført fordømmelse fra store dele af det internationale samfund og også fra den danske udenrigsminister. Og med god grund.

For der er bred enighed om, at det er uacceptabelt, når ledere og regeringer undertrykker borgere og folk, der er underlagt deres tyranniske styrer.

Men hvor er Palæstina i alt dette?

Undertrykkelse af palæstinensere
I de sidste 53 år er palæstinensere, der bor i de besatte områder, blevet frataget deres mest basale borger- og menneskerettigheder. Det gælder både forbud og indskrænkning af retten til forsamlingsfrihed, foreningsfrihed og ytringsfrihed og dermed deres muligheder for at lave nyhedsrapportering, udføre protester, og politisk aktivisme.

Lige siden 1967 har Israel gradvist indført lovgivning, som systematisk diskriminerer og undertrykker palæstinensere i de besatte områder.  Efter besættelsen af Vestbredden, Gaza og Østjerusalem i 1967, udstedte den israelske hær den første af, hvad der skulle vise sig at blive en lang række af militærordrer.

I august 1967 udstedte den israelske hær militærordre 101, som kriminaliserede forsamlinger på mere end ti mennesker, der er samles omkring et emne "der kunne opfattes som politisk". En forbrydelse, som kan straffes med en fængselsdom på op til ti år. Den forbyder desuden offentliggørelse af materiale, der "har en politisk betydning" eller viser "flag eller politiske symboler" uden militærets godkendelse. Stadig den dag i dag bliver palæstinensere retsforfulgt og fængslet med henvisning til den.

I 2010 udstedte den israelske hær militærordren 1651, som erstattede 20 tidligere ordrer og tildeler en 10-årig dom til enhver, der “mundtligt eller på anden vis søger at påvirke den offentlige mening i området (de besatte palæstinensiske territorier) på en måde, som kan skade den offentlige fred og orden”. Den indeholder desuden en livstidsdom for "lovovertrædelser mod myndigheder”, som blandt andet dækker over det vagt formulerede: "handling, der medfører skade eller forstyrrelse af områdets sikkerhed eller Israels forsvarsstyrkes sikkerhed.” Militærordren ulovliggør også at gå ind i et område ”tæt ved" ejendom, der tilhører hæren eller staten (Israel)."

Ligesom sikkerhedslovene, som Kina har pålagt folket i Hongkong, kan disse militærordrer fortolkes, som den israelske stat vil. Resultatet er, at ​​både mænd, kvinder og børn dagligt bliver arresteret og fængslet på baggrund af lovene, der strider mod alle internationale aftaler og menneskerettigheder.

Voldelig undertrykkelse og undergravning af rettigheder er opskriften på frustration og fortvivlelse, og vi er vidne til, at palæstinensiske liv og civilsamfundet langsomt kvæles, både bogstaveligt og i overført betydning.

Og derfor er der hårdt brug for hjælp fra det internationale samfund.

Det amerikanske hykleri
I årtier har USA været portrætteret som den neutrale og troværdige mægler i konflikten mellem Israel og Palæstina – blandt andet fordi man har positioneret landet som en forkæmper for opretholdelsen af menneskerettigheder i verden. Men i de senere år har den amerikanske håndtering af Israel/Palæstina-konflikten desværre været præget af et tydeligt hykleri og dobbeltmoral.

I 2019 var USA hurtige til at reagere og sanktionere kinesiske virksomheder, der producerer og sælger overvågningsteknologi, der bruges til at screening, tilbageholdelse og alvorlig diskrimination af uiguriske muslimer. Den kinesiske behandling af det uiguriske mindretal fortjener fordømmelse, og den amerikanske handlingskraft over for det undertrykkende kinesiske regime bør bifaldes.

Desværre er samme handlekraft udeblevet over for de virksomheder, der producerer overvågningsudstyr, som bruges af den israelske regering til ulovlig undertrykkelse, misbrug og endda drab på palæstinensere i de besatte områder. Det viser med al tydelighed, at USA’s udenrigspolitik ikke styres af interessen for international lov og menneskerettigheder. Og det sætter en tyk streg under, at USA’s rolle som neutral fredsmægler i Israel/Palæstina-konflikten i bedste fald er mangelfuld.

Dansk udenrigspolitik baseret på værdier
Derfor er udmeldingen fra udenrigsminister Jeppe Kofod meget vigtig og væsentlig – såfremt der sættes handling bag ordene, og man ikke glemmer Palæstina. 

Danmark har altid været betragtet som en forkæmper for menneskerettigheder og en verdensorden baseret international lov, og som Kofod udtrykker det: ”Det internationale samfund skal simpelthen op i gear. Ellers udhules vores rettigheder og værdier – demokrati, menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse og frie medier – gradvist, men sikkert globalt.”

Dette er et stærkt budskab og en beundringsværdig ambition. Det internationale samfund er nødt til at træde i karakter, så civile-, demokratiske-, og menneskerettigheder ikke krænkes - også når de mest magtfulde aktører vælger at se stort på dem og handle direkte imod dem.

Vi ser nu frem til, at visionerne og ambitionerne også holder ved helt ind i mødelokalet med repræsentanter fra nogle af de vigtigste strategiske og sikkerhedspolitiske allierede som eksempelvis USA. 

Så Danmark, sæt handling bag de fine ord.

Når vi hæver stemmen for at kritisere de undertrykkende autoritære regimer rundt omkring i verden, så lad os ikke glemme, at tid ikke giver nogen tyrannisk besættelsesmagt legitimitet. Den 53 år lange besættelse, hvor Israel systematisk frarøver palæstinensere grundlæggende borgerrettigheder, skal stoppes en gang for alle.

Træd frem og kritiser Israels systematiske krænkelse af palæstinensiske rettigheder og hold op med at rose israelsk demokrati – det er simpelthen hykleriets crescendo. Vær modig nok til at anerkende palæstinensernes ret til selvbestemmelse og selvstændighed. Så vil verden og palæstinensere forstå jeres menneskerettighedsværdier og høje moral og anerkende den.

Forrige artikel EL: Værdibaseret udenrigspolitik er godt, hvis Danmark selv lever op til værdierne EL: Værdibaseret udenrigspolitik er godt, hvis Danmark selv lever op til værdierne Næste artikel Nye Borgerlige: Danmark skal sige fra over for EU og knytte bånd til USA Nye Borgerlige: Danmark skal sige fra over for EU og knytte bånd til USA