Topembedsmand i dobbeltrolle: Forhandlede både forlig og nyt våbenkøb med israelsk våbenfirma

Det var den samme mand, der inden for få dage både forhandlede et hemmeligt forlig og en stor ordre med det israelske våbenfirma Elbit Systems på plads. Det viser Altingets gennemgang af sagens dokumenter

Nu tidligere vicedirektør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Christian Brejner Ishøj spillede en dobbeltrolle i nogle af de mest omdiskuterede uger i den såkaldte våbensag. 
Nu tidligere vicedirektør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Christian Brejner Ishøj spillede en dobbeltrolle i nogle af de mest omdiskuterede uger i den såkaldte våbensag. Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Katrine Falk LønstrupKasper FrandsenAndreas Krog

Ganske vist gik der kun få dage imellem, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) anbefalede Folketinget at placere en milliardordre hos israelske Elbit Systems, og at selvsamme våbenproducent opgav et sagsanlæg mod Danmark.  

Alligevel fastslår FMI i sin redegørelse om forløbet, at forliget "ikke har nogen sammenhæng" med våbenkøbet.

Og derfor fik hverken Forsvarsministeriet, forsvarsministeren eller Folketinget angiveligt noget at vide om forliget, da de blev bedt om at godkende købet til en værdi af 1,7 milliarder kroner. De to ting havde intet med hinanden at gøre.

Men efter en gennemgang af sagens dokumenter kan Altinget påvise i hvert fald én sammenhæng: begge dele blev forhandlet af én og samme person. Nemlig daværende vicedirektør i indkøbsstyrelsen, Christian Brejner Ishøj.

Dermed føjes nye detaljer til det forløb, som Altinget og 24syv har afdækket, og som Information også har oprullet.

Læs også

Dobbeltrollen 

Altingets gennemgang af redegørelserne fra henholdsvis indkøbsstyrelsen og Forsvarsministeriets departement samt aktindsigt i interne mails viser, at Christian Brejner Ishøj 11. december sidste år personligt holdt møde med Elbits administrerende direktør om et konkret bud på forlig – uden parternes advokater.

Jeg har svært ved at tro på, at der ikke skal være en sammenhæng mellem forliget og våbenindkøbet.

Martin Lidegaard (R)
Politisk leder
Samme Christian Brejner Ishøj rejste en måned senere - 8. til 10. januar - med en kollega til Elbits hovedkvarter i Israel. Her var den oprindelige plan, at man skulle have forhandlet et forlig på plads. Men ifølge FMI’s redegørelse var forliget ikke klar til underskrift. Fra 3. til 9 januar var der nemlig stadig ”dialog om de endelige formuleringer i forliget”, lød det.  

I stedet hentede man et tilbud på artillerikanoner og raketkastere med hjem, som også Information har beskrevet. 

Dagen før FMI-vicedirektør Christian Brejner Ishøjs hjemrejse fra Israel til Danmark 10. januar, sendte FMI sin anbefaling til Forsvarsministeriet om at placere milliardordren hos Elbit Systems.  

Og dagen efter skrev Elbit Systems under på forliget med Danmark i den gamle sag – og dagen efter igen satte Christian Brejner Ishøj sin underskrift på forliget på FMI's og den danske stats vegne.  

Inden for tre døgn havde Ishøj dermed indhentet våbentilbud fra Elbit Systems, været med til at anbefale en direkte tildeling af den danske milliardordre til Elbit Systems og landet forlig med firmaet. 

Tidslinje: Centrale datoer for de to forhandlingsspor
 • 24. august 2022: Elbit Systems sender forligsoplæg, som FMI ikke accepterer. Derefter er der stille mellem den israelske våbenleverandør og FMI i nogle måneder. 
 • 11. december 2022: Møde mellem Elbit Systems administrerende direktør og FMI’s vicedirektør, Christian Brejner Ishøj, hvor forliget bliver diskuteret. 
 • 22. december 2022: Elbit Systems sender nyt forslag til forlig, som FMI ikke accepterer. FMI sender revideret forligsoplæg samme dag. FMI mener ikke, Elbit Systems advokat har gengivet korrekt, hvad der blev aftalt på mødet mellem Elbit Systems administrerende direktør og FMI’s vicedirektør. 
 • Januar: Forligsteksten er ikke klar til underskrivelse. Derfor ændres formålet for det besøg i Israel, som FMI har planlagt fra 8.-10. januar. 
 • 3.-9. januar: Fortsat dialog om de endelige formuleringer i forliget. 
 • 8.-10. januar: FMI-repræsentanterne Christian Brejner Ishøj og Søren Grøndal Høst er på besøg hos Elbit Systems Israel. Oprindeligt var formålet at afslutte forlig i klagesagen. Men det program ændres, fordi forligsteksten ikke er klar. I stedet drøfter FMI blandt andet leveringstider og priser for artillerikanoner og raketkastere og beder Elbit Systems om et tilbud. 
 • 9. januar: Elbit Systems sender tilbud på henholdsvis raketkastere og rørartilleri 
 • 9. januar kl. 8.12: FMI sender materielfaglig vurdering med en anbefaling om direkte tildeling til Elbit Systems. 
 • 9. januar 20.37: FKO sender militærfaglig vurdering med en anbefaling om direkte tildeling til Elbit Systems. 
 • 10. januar: Elbit Systems sender underskrevet forlig. 
 • 11. januar: FMI underskriver forlig.

Byttehandel? 

Spørgsmålet om, hvorvidt forliget med Elbit Systems og milliardordren til samme firma har noget med hinanden at gøre - om der kan være indgået en form for byttehandel - er blevet centralt i den våbensag, som Jakob Ellemann-Jensen (V) nu har givet videre til forsvarsminister Troels Lund Poulsen, da de to ministre tirsdag byttede taburetter, så Ellemann fremover skal være økonomiminister.  

Sagen, som Altinget har afdækket, handler om, at Ellemann og hans embedsværk i januar videregav flere usande oplysninger, da de i al hast pressede beslutningen om at købe våben hos den kontroversielle israelske leverandør igennem Folketinget. 

Oven i dét har det altså vist sig, at ordren til Elbit Systems faldt sammen med, at israelerne droppede sagen mod Danmark.  

Det har fået flere partier til at spørge, om Ellemanns embedsværk har indgået en studehandel med Elbit – og om det kan være en del af forklaringen på, at der kom urigtige oplysninger på bordet, da man skulle overtale Folketinget til at godkende købet.  

Forsvarsordfører Rasmus Jarlov (K) kalder det for en "interessant information", at den samme person har været med i begge forhandlingsspor.  

"Det rejser selvfølgelig en forstærket mistanke, fordi det gør det svært at tro, at folk ikke har kendt de rigtige sammenhænge, da vi blev misinformeret i Folketinget. Men det er ikke inkriminerende i sig selv, at den samme person har siddet begge steder," siger han. 

Læs også

Ellemann ikke tilfreds

Da Jakob Ellemann-Jensen i starten af august vendte tilbage til sin ministerpost efter sygeorlov, modtog han sit embedsværks forklaring om hele våbensagen i form af to redegørelser.  

Her skriver FMI, at forliget har ”uagtet det tidsmæssige sammenfald i januar 2023 ikke nogen sammenhæng til den efterfølgende kontraktindgåelse”. Og at styrelsen ”jf. sædvanlig praksis” ikke orienterede Ellemanns departement om forliget, selvom man samtidig lagde op til et milliardindkøb fra samme firma. 

Den forklaring er ikke god nok, har Jakob Ellemann-Jensen meldt ud. Han vil nu have en uvildig advokatundersøgelse af sit nu tidligere embedsværks ageren i hele våbensagen. Den skal blandt andet afdække, hvorfor FMI ikke sendte de ”så væsentlige og relevante oplysninger” om forliget videre til Forsvarsministeriet, har Ellemann skrevet i et brev til Folketinget. 

Flere ordførere siger til Altinget, at spørgsmålet om forliget også er noget af det, de interesserer sig mest for i den kommende undersøgelse. 

"Jeg har svært ved at tro på, at der ikke skal være en sammenhæng mellem forliget og våbenindkøbet," siger Radikale Venstres politiske leder, Martin Lidegaard, der dog afviser at kommentere på det konkrete personsammenfald. 

Personligt møde

At Christian Brejner Ishøj ikke kun spillede en hovedrolle i indhentningen af våbentilbud i Israel, men også i konkrete forhandlinger med Elbit Systems om retsligt forlig få uger forinden, fremgår af mails mellem israelerne og FMI’s advokater i sagen. 

Den retslige strid mellem Danmark og Elbit stammer fra 2015. Også dengang var Danmark ved at købe artillerikanoner fra Elbit. Men SF og Radikale blokerede for aftalen, fordi den israelske fabrikants våben bliver brugt af den israelske hær i Gaza og på Vestbredden, hvorfor firmaet også er sortlistet hos flere pensionsselskaber og banker.  

Aflysningen fik Elbit Systems til at lægge sag an mod Danmark i 2017, da franske Nexter Systems fik ordren i stedet på artillerikanonerne - de selvsamme kanoner, som Elbit Systems skal erstatte nu her i 2023.

Læs også

Siden har israelernes advokat og Kammeradvokaten, der bistod FMI, løbende forhandlet om sagen, og konkrete bud på forlig er blevet sendt frem og tilbage mellem parterne. Det skete blandt andet 19. april, 24. august og igen 22. december 2022, viser mails, Altinget har fået aktindsigt i. 

Elbit Systems oplæg til forlig den 22. december er særligt interessant. For ifølge korrespondancen mellem parterne blev det til efter et personligt møde mellem Elbits administrerende direktør og FMI-chef Christian Brejner Ishøj 11. december. 

"Der blev ifølge vores klient på dette møde opnået enighed mellem parterne om at forlige den ved Retten i Glostrup verserende sag på en række nærmere bestemte vilkår," skrev Elbit Systems advokat, Anne Bergholt Sommer, til Kammeradvokaten og medsendte det konkrete bud på forligstekst, som Altinget ikke har fået adgang til. 

Den mail sendte Bo Schmidt Petersen fra Kammeradvokaten umiddelbart efter videre til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. I den korte mail opponerede han samtidig imod dén tekst, som Elbit angiveligt havde formuleret efter aftale med Bo Schmidt Petersens egen klient: 

"Har modtaget denne – sidder i møde så har ikke læst detaljer, men der synes at være forhold, som jeg mener skal omformuleres."

Få timer senere sendte han FMI en ny mail med ændringsforslag til Elbits forligstekst.  

"Det er klart, at det i første omgang må afklares, hvad der måtte være sagt fra VCH (vicedirektør Christian Brejner Ishøj, red.) – men i hvert fald er der flere forhold i teksten, som jeg synes skal fjernes."

Ønske om kompensationskøb? 

Vi ved ikke, hvilke tilføjelser Elbit konkret havde skrevet ind i forligsteksten efter mødet med Christian Brejner Ishøj. Det er nemlig overstreget i de dokumenter, der er blevet lagt frem for offentligheden.

Men tilsyneladende har våbenleverandøren på andre tidspunkter i forløbet talt for såkaldte kompensationskøb. Altså at Danmark som en del af et forlig til gengæld skulle lægge en ny ordre hos Elbit. 

Det har FMI imidlertid afvist, oplyser styrelsen selv i sin redegørelse:  

"Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har samtidig flere gange understreget, at der ikke kunne blive tale om kompensationskøb af nogen art som led i et forlig."

Alligevel er det reelt, hvad Elbit nu har fået, bemærker Liberal Alliances forsvarsordfører, Carsten Bach.

"Med genanskaffelsen er der jo de facto tale om et kompensationskøb, som tilsyneladende er det, Elbit Systems har haft som krav i de tidligere versioner af forliget."

Derfor er det også helt afgørende, at den del bliver undersøgt, understreger både Carsten Bach og Martin Lidegaard.

Læs også

Ingen kommentar  

Få uger efter korrespondancen mellem Elbit Systems og FMIs advokater fløj Christian Brejner Ishøj til Israel, i løbet af få dage derefter landede FMI et våbentilbud fra Elbit og et endeligt forlig i den gamle sag. 

Altinget har spurgt Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse, hvordan de to forløb om hænger sammen, og om det overhovedet er muligt at skille de to ting ad, når den samme person forhandler begge dele. Styrelsen henviser til sin redegørelse og har ikke yderligere kommentarer.  

Christian Brejner Ishøj, som i sommer forlod sin stilling i FMI og nu er stabschef i Forsvarskommandoen, har heller ikke ønsket at kommentere historien. Han henviser til de to redegørelser, som der er lavet i sagen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Christian Brejner Ishøj

Stabschef, Forsvarskommandoens Operationsstab
Brigadegeneral

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024