83 ekstra arealer i spil til nye energiparker på land

Siden oktober er der blevet indmeldt yderligere 83 arealer rundt i 33 kommuner til screeningen for potentielle energiparker. Her kan du få et overblik over, hvilke kommuner og virksomheder, der har indmeldt forslag til nye energiparker.

I en lang række af ikke mindst jyske kommuner er der nu foreslået nye muligheder for energiparker til vedvarende energi, som regeringen skal forholde sig til.<br>
I en lang række af ikke mindst jyske kommuner er der nu foreslået nye muligheder for energiparker til vedvarende energi, som regeringen skal forholde sig til.
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Kim RosenkildeMorten Øyen

Aabenraa, Køge, Guldborgsund, Frederikshavn.

Det er nogle af de kommuner, hvor der siden oktober er indmeldt arealer til de nye energiparker, som med vindmøller, solceller og power-to-x-anlæg skal øge Danmarks produktion af vedvarende energi.

I alt er 83 arealer rundt i landet blevet indmeldt af kommuner, virksomheder og landmænd til screeningen for potentielle energiparker i kølvandet på, at regeringen præsenterede sit udspil om energiparker i starten af oktober.

Det viser en aktindsigt, som Altinget har fået i de nye indmeldinger til Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Deadline for indmeldingerne var 4. december, hvis de skulle nå at kunne gøre sig gældende i forhold til regeringens første runde med udpegning af konkrete arealer.

Arealerne er spredt over 33 forskellige kommuner. Nogle arealer strækker sig på tværs af kommunegrænser. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har dog afvist at give indsigt i såvel placering, som størrelse og skønnede produktionskapacitet for de forskellige arealer.

De nye arealer skal nu igennem en screening, som skal afgøre om nogen af dem kan komme oveni de 32 bud på energiparker, som indgik i regeringens udspil i oktober efter at være blevet vurderet tilpas egnet til at kunne gå videre med af Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

De nye energiparker skal være med til at realisere ambitionen om at firedoble elproduktionen fra sol og vind på land frem mod 2030.

Få store er blevet til mange små

Da ideen om energiparker på land oprindeligt blev præsenteret under S-regeringen lød det, at der kun skulle være 10-15 store energiparker rundt i landet. På den måde håbede man at kunne undgå mange af de naboklager, der ofte anklages for at spænde ben for at få solceller og vindmøller op.

”Så vi får større parker med vindmøller og solceller, men også færre af dem, så vi generer færre ude i det åbne land,” som daværende bolig- og indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen (S) forklarede DR.

Læs også

Ambitionen om få store energiparker er dog siden blevet skrottet, da kommuner og virksomheder ikke har meldt så store energiparker ind, der kunne sikre tilstrækkelig meget strøm.

”Sådan er det jo nogle gange, når de politiske aftaler møder virkeligheden,” sagde klimaminister Lars Aagaard (M) til Altinget i oktober.

Grønt lys til de første i foråret

I december blev der fulgt op på regeringens udspil med en bred politisk aftale om energiparker på land, som skal gøre det nemmere at opstille vindmøller, solceller og power-to-x-anlæg ved at lempe naturregler, give staten mulighed for at overtage myndighedsbetjeningen og give naboer 5.000 kroner ekstra i kompensation sammenlignet med i dag.

Læs også
 

Efter planen skal der gives grønt lys til de første energiparker i foråret, men inden skal en ny lov først vedtages.

Neden for kan du få et overblik over de 83 nyest indmeldte arealer samt de 32 steder i landet, som kom med i regeringens udspil fra oktober.

 

Det fremgår ikke af aktindsigten fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, om nogle af 83 nyindmeldte arealer er gengangere fra den tidligere screening med deadline i september 2022.

Her blev 188 arealer indmeldte på tværs af 28 kommuner, hvor af de 32 kom med i regeringens udspil (de arealer kan du se i kortet herunder).

Ud af de 188 arealer var der blandt andet i Aalborg Kommune indmeldt en række større arealer af kommunen selv og forskellige virksomheder. Ingen af arealerne kom dog med i regeringens udspil, blandt andet med henvisning til, at transmissionsnettet ikke er gearet til at aftage elektriciteten fra anlæggene.

Både Aalborg Kommune og virksomheden Eurowind Energy har imidlertid meldt arealer ind, da muligheden igen bød sig i kølvandet på regeringens udspil.

I Aabenraa Kommune er der allerede tre arealer indmeldt af virksomheder, som er kommet med i regeringens udspil. Men her har kommunen på egen hånd efterfølgende foreslået yderligere 10 arealer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00