Affaldsforening: DI's ønske om privatisering er et farligt eksperiment

REPLIK: Dansk Industri vil have privatiseret affaldssektoren. Det er et fundamentalt opgør med ret og pligt på området, som bryder med det sammenhængende affaldssystem, mener Dansk Affaldsforening.

Af Mikkel Brandrup
Direktør, Dansk Affaldsforening

Det er godt for debatten, at Dansk Industri nu fortæller klart, at rapporten fra Klimapartnerskabet for Affald, Vand og Cirkulær Økonomi primært handler om en privatisering af affaldssektoren.

Det er et legitimt synspunkt, men har intet med hverken klima eller genanvendelse at gøre.

Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard skriver i svaret på den omfattende kritik i Altinget, at målet er øget genanvendelse, og at midlet er en privatisering. Det er svært at følge.

Rapporten fra klimpartnerskabet sætter et mål om 90 procent reel genanvendelse af alt affald. Dansk Affaldsforening er helt enige i, at Danmark og alle andre lande skal blive endnu bedre til at genanvende affald.

Men klimapartnerskabsrapporten anviser ikke, hvordan der skal kunne lade sig gøre. Uden markante ændringer af produkterne kan man slet ikke komme i nærheden af målet.

Hverken indlægget eller rapporten giver svar på, hvordan vi sikrer, at affaldet også reelt kan genanvendes.

Ingen sammenhæng mellem mål og midler
Problemet med rapporten er, at der ingen sammenhæng er mellem mål og midler. Det råder indlægget ikke bod på. Derfor står kun midlet tilbage – privatisering af central, offentlig infrastruktur, der virker og er godt.

Dansk Industris indlæg handler primært om håndteringen af selve affaldet og særligt om borgernes affald. Affald fra husholdningerne udgør cirka en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark.

Erhvervsaffaldet, der udgør størstedelen af affaldet, nævnes stort set ikke i indlægget eller rapporten, ud over at det i fremtiden kan indsamles sammen med husholdningsaffaldet (hvis det hele er privatiseret, vel at mærke).

Danmark er i dag blandt de lande i EU, der sorterer mest husholdningsaffald til genanvendelse, og udviklingen har været positiv i mange år. Erhvervsaffaldet har dog stået næsten helt stille.

Dansk Industri fremhæver håndteringen af emballageaffaldet som et vigtigt indsatsområde. Når man ser på genanvendelse af emballageaffald isoleret, ligger vi ifølge Eurostat nummer tre i EU.

Emballager fylder meget mentalt, men udgør blot otte procent af de samlede affaldsmængder i Danmark. Dermed et det svært at se, hvordan tiltag på dette område kan medvirke til at realisere 90 procent reel genanvendelse eller de nødvendige CO2-reduktioner.

Fundamentalt opgør med ret og pligt
Karin Klitgaard skriver i indlægget, hvordan Dansk Industri kunne tænke sig, at privatiseringen skulle foregå – altså rollefordelingen, når det gælder affaldshåndteringen af borgernes affald.

Forslaget er, at private virksomheder skal stå for affaldshåndteringen, men det er fortsat kommunerne, der skal bære ansvaret og stå på mål for service, miljø og økonomi over for borgerne. Ellers ville markedet jo løse det af sig selv.

Kommuner og affaldsselskaber bruger gerne markedet og gør det dagligt. Men de skal selv kunne køre affaldsbiler, drive anlæg og alt det, der skal til for at løfte ansvaret.

Konkret svarer Dansk Industris forslag til, at kommunerne skal sikre ældrepleje og leve op til servicemål om antal bade om ugen, hjemmebesøg og madens kvalitet, men hverken må bygge eller eje plejehjem, hyre sosu'er eller drive kantiner.

Her er tale om et fundamentalt opgør med ret og pligt på affaldsområdet, som bryder med det unikke, sammenhængende affaldssystem og de værdikæder, som får det til at virke effektivt. En infrastruktur, der er opbygget og udviklet over mange år.

Igen er der ingen sammenhæng mellem de forslag, som Dansk Industri og klimapartnerskabet bringer frem, og de målsætninger, som de skal opfylde. Hverken når det gælder 90 procents reel genanvendelse af alt affald eller 70 procents CO2-reduktion i 2030.

Risikerer monopoler
Der er få aktører i affaldssektoren og risiko for kommercielle monopoler.

Samtidig er der negative priser på de fleste affaldsfraktioner hos borgere og mindre virksomheder. Det betyder, at det økonomisk "ikke kan betale sig" at genanvende. Derfor er den offentlige styring vigtig både for at kunne reducere omkostninger og sikre miljø- og klimagevinster.

Dansk Industris ønske om privatisering er et eksperiment. Man kan stille spørgsmålene: Er der andre lande, hvor kommunerne er blevet frataget mulighederne for at løfte de affaldsopgaver, som de har ansvaret for? Hvilke erfaringer er der generelt med privatisering af forsyningssektorer?

Dansk Affaldsforening anbefaler en anden vej, som vi håber, at regeringen og Folketinget vil tage positivt imod. Fremtidens affaldssektor skal naturligvis både bidrage til øget genanvendelse og CO2-reduktioner på én og samme tid.

Kommuner skal fortsat have ansvaret
Vi har netop lanceret vores forslag til en klimaplan, der bygger på affaldssektoren som kritisk infrastruktur og understøttelse af en udvikling, der kan sikre reel genanvendelse og en CO2-redukton på 2,9 procent af Danmarks samlede udledninger.

Offentligt-privat samarbejde spiller en vigtig rolle i vores forslag til en klimaplan, der kan sikre service, miljø og arbejdspladser. Kommuner og affaldsselskaber har allerede i dag et stort samarbejde med private virksomheder til gavn for borgerne, miljøet, økonomien og klimaet.

Derfor er det positivt, at den store private affaldsvirksomhed Urbaser netop har meldt ud, at de modsat Dansk Industri ser positivt på Dansk Affaldsforenings forslag om fælles offentlige-private affaldsanlæg som en vej til at kombinere det bedste fra begge verdener.

Kommunerne bør dog fortsat have ansvaret og de nødvendige redskaber til at løfte det. Vi gør det godt, men vi kan gøre det endnu bedre. I fællesskab.

Forrige artikel Dansk Fjernvarme: Bureaukrati må ikke hindre grøn omstilling Dansk Fjernvarme: Bureaukrati må ikke hindre grøn omstilling Næste artikel Professor: Vi pudser CO2-glorien, når vi importerer biomasse Professor: Vi pudser CO2-glorien, når vi importerer biomasse