Kommentar af 
Alexander Holm

Alexander Holm: Slip Gudenåen fri med Norlys’ milliardoverskud

Energiselskabet Norlys, som ejer det omstridte Tangeværk ved Gudenåen, bør bruge en mindre del af sit milliardoverskud til en bæredygtig løsning ved Tange "Sø", skriver Alexander Holm. 

Er Norlys, der er ejere af Tangeværket, mon klar over, hvor miljø- og naturskadeligt værket er, spørger Alexander Holm.
Er Norlys, der er ejere af Tangeværket, mon klar over, hvor miljø- og naturskadeligt værket er, spørger Alexander Holm.Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Alexander Holm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vandkraftværket Tangeværket, der sidder som en prop i vores største vandløb, Gudenåen, er en dårlig idé.  

Da man lavede det for mere end 100 år siden, bidrog det med en signifikant mængde strøm, men det må siges at have ændret sig siden. Tangeværket bidrager nemlig blot med 3,3 megawatt, altså omtrent 0,3 promille af Danmarks elforbrug – eller cirka en femtedel af hvad man nu kan få fra blot en enkelt vindmølle. 

Norlys hævder at have fokus på at gøre hele Danmark grønnere, og derfor kunne det være fedt, hvis de understøttede det fokus med en naturvenlig handling

Alexander Holm
Biolog og radiovært

For denne strøm betaler vi en disproportionalt høj pris.

Tangeværket, også kendt som Gudenåcentralen, har ført til Gudenålaksens udryddelse og til en halvering af havørredbestanden.  

Hele 75 procent af de kritisk truede ål, der forsøger at komme forbi Tangeværket, overlever ikke forsøget, og der er desuden adskillige arter af lampretter, der er beskyttet under EU’s habitatdirektiv, som ligeledes ikke kan vandre igennem kraftværket.

Listen med dyr, der dræbes eller forstyrres af værket, eller for hvilke det er fatalt med det vandreservoir, der ophobes bag dæmningen, er desværre meget lang.  

Læs også

Forleden viste en stor FN-rapport, at verdens migrerende dyr er absolut pressede, og det er simpelthen under niveau, at et af Danmarks negative bidrag til dette er det forældede vandkraftværk, der hindrer de migrerende fisks naturlige passage og stiller flere truede arter endnu værre, end de allerede stod. 

Danmark skal sikre god økologisk tilstand i alle vandløb senest i 2027 for at leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Det siger sig selv, at der ikke vil være god økologisk tilstand i et vandløb, der er blokeret med stor miljøskade til følge.

Den særlov, der har givet Tangeværket lov at køre så længe, udløb desuden i 2013, hvorefter Viborg Kommune fik ansvaret for at sørge for driftstilladelser. Disse må kommunen dog kun give, hvis de laver en habitatkonsekvensvurdering, der viser, at værket ikke skader naturen. 

Om end det er ulovligt, nægter Viborg Kommune at udføre denne vurdering.  

Desuden må vi ikke glemme det faktum, at "Tange Sø" – som nogen har kaldt det vandreservoir, der er ophobet bag Tangeværket – er en kunstig opstemning snarere end en sø.

Læs også

"Søen" er en del af et langt større vandløbs- og økosystem. Det betyder, at den manglende passage ved Tange, hvor Gudenåen er blokeret af vandkraftværket, har negative konsekvenser for hele Gudenåsystemet – både selve Gudenåen men også alle de mindre tilløb.  

I øvrigt må man spørge, om Norlys, der er ejere af Tangeværket, mon er klar over hvor miljø- og naturskadeligt dette værk er?  

I maj måned 2023 kunne man i Midtjyllands Avis læse, at 70 procent af vandløbene i Silkeborg Kommune er i dårlig eller ringe økologisk tilstand. Nogle uger forinden kunne man samme sted læse om Norlys’ milliardoverskud i 2022.  

Alt mens bestyrelsen og ledelsen i Norlys formentlig er glade for dette milliardoverskud, er der en helt anderledes dårlig stemning i Silkeborg Kommunes Natur- og Miljøafdeling.

Det sidste burde der i hvert fald være, fordi Norlys’ fortsatte drift af Tangeværket er årsagen til, at der er dårlig miljøtilstand i hovedparten af Silkeborg Kommunes vandløb. Dette på trods af, at kommunen gennem mange år har brugt millioner af kroner på at forbedre miljøtilstanden i vandløbene. Hvordan hænger det så sammen? 

Det er relativt simpelt. Spærringen ved Tangeværket og Tange Sø forhindrer indikatorarter som havørreder i at komme videre op i Gudenåen til Silkeborg Kommunes vandløb, hvor de naturligt skulle gyde og formere sig.  

Derved kan der aldrig opnås god økologisk tilstand i tilløbene til Gudenåen i Silkeborg Kommune, da ørredyngel i vandløbene er en forudsætning for dette.  

Løsningen er lige for, alle snakker om det, men ingen gør noget. 

Der er to muligheder. Enten skal Tange Sø og opstemningen fjernes, eller også skal der laves et langt omløbsstryg uden om Tange Sø. 

Den politiske vilje har indtil videre været til at overse. Norlys hævder at have fokus på at gøre hele Danmark grønnere, og derfor kunne det være fedt, hvis de understøttede det fokus med en naturvenlig handling, og disponerede en mindre del af det flotte overskud på 4,2 milliarder – for eksempel tilsvarende det som står til højre efter kommaet – til at finansiere en bæredygtig løsning ved Tange "Sø".

Det ville blandt andet være til gavn for natur- og miljøtilstanden for hovedparten af vandløbene i Silkeborg Kommune.  

Vi må lukke det forældede Tangeværk, hvis vi vil leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Alexander Holm
Biolog og radiovært

Indtil videre har Norlys efterladt regningen for den sørgelige forfatning af vandløbene i Silkeborg Kommune til skatteborgerne. 

Summa summarum er, at vi må lukke det forældede Tangeværk, hvis vi vil leve op til EU’s vandrammedirektiv og gøre noget godt for biodiversiteten og de pressede arter i Gudenåen.  

Vi må prioritere naturen over interesserne hos den ekstremt lille del af den danske befolkning, der ikke ser noget problem i at veksle et sundt økosystem og en fri Gudenå, til en kunstig opstemning, som de så kalder en sø.

Tangeværket kan så fint overgå til museum og vises frem som det, det er – en anakronisme. 

 

Der er meget man kan sige om Tangeværket, men det mest fascinerende ved hele sagen er, at den har fået lov at stå på så længe.

Og at lobbyismen, der holder værket kørende, har formået at være så effektiv, når sagen, der kæmpes for, er så naturskadelig og har så omfattende konsekvenser for et stort, vigtigt, dansk økosystem og for Danmarks længste vandløb.  

Slip Gudenåen fri.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Alexander Holm

Biolog med speciale i naturbeskyttelse, radiovært, debattør og foredragsholder.
Cand.scient i Biologi, KU

0:000:00