ARC efter kritik: "Det giver god mening at tage affaldsindsamling hjem"

DEBAT: Københavns Kommunes beslutning om at hjemtage affaldsindsamlingen i hovedstaden har affødt kritik af frygt for, at genanvendelsesprocenten vil falde. Men ARC er sat i verden for at genanvende så meget som muligt og bidrage til et cirkulært samfund, skriver Jacob H. Simonsen.

Af Jacob H. Simonsen
Direktør for Amager Ressourcecenter

I sommer blev det besluttet, at Københavns Kommune hjemtager affaldsindsamlingen i hovedstaden og overdrager opgaven til Amager Ressourcenter (ARC). Ikke overraskende har den beslutning medført kritik fra blandt andet Dansk Erhverv og Dansk Byggeri, som frygter, at genanvendelsesprocenten som følge heraf vil falde.

Dansk Byggeri citerede for nylig Energistyrelsen (Miljøstyrelsen er det retteligt) for, at ”kommunale selskaber, der både står for affaldshåndtering og for drift af kraftværker, har en betydeligt lavere genanvendelsesprocent."

Det er kendt i branchen, at den undersøgelse baserede sig på så ringe datakvalitet, at den blev skudt ned for år tilbage og i dag ikke tjener andet formål end at mudre debatten. Det er åbenbart en sejlivet og udbredt misforståelse, men det gør den ikke mere rigtig.

Faktum er, at ARC’s kommunale ejere vil genanvendelse – og derfor er vi også sat i verden for at genanvende så meget som overhovedet muligt og medvirke til at omstille samfundet fra lineært til cirkulært.

Vi arbejder ganske enkelt ud fra en komplet anden præmis end de private aktører, hvor økonomisk bundlinje er driveren.

Demokratisk ejerskab
Vi skal naturligvis sikre vores virksomhed en sund økonomi, men først og fremmest ligger det i vores opdrag, at vi hele tiden optimerer på, involverer os i og videreudvikler miljøtiltag, der hæver barren for, hvad og hvordan der genanvendes. Det er her, det demokratiske ejerskab af virksomheder som vores gør sig gældende og har sin ubetingede berettigelse.

Det var også derfor, vi, som et af de allerførste affaldsselskaber i landet, tog træ ud af den brændbare fraktion og genanvendte det. Og det er derfor, vi med glæde sorterer både plastik og organisk affald ud til genanvendelse.

Og vi er ikke de eneste. Vi kan blot skele mod Roskilde, hvor det kommunale affaldsselskab (ARGO) netop har sagt farvel til fraktionen ’småt brændbart’ på flere af deres genbrugspladser i genanvendelsens tegn.

Og det på trods af, at både ARGO og ARC har spritnye affaldsenergianlæg i baghaven.

Forudsætning for private
Omstillingen til den cirkulære økonomi kræver fleksibilitet, og at vi kan se borgerne direkte i øjnene, og det giver derfor rigtig god mening at tage affaldsindsamling hjem, men det betyder ikke, at vi er fremmedgjorte over for de private aktører på markedet. Slet ikke.

Husk på, at mange af de materialer, vi allerede i dag indsamler, afsættes til private. Vi putter ikke med noget, men er derimod samarbejdspartner med og en forudsætning for, at de private virksomheder, der genanvender plast, pap, glas og så videre, overhovedet har et marked.

Forrige artikel Grøn Gas: Hybridvarmepumper kan bidrage til grøn forsyningssikkerhed Grøn Gas: Hybridvarmepumper kan bidrage til grøn forsyningssikkerhed Næste artikel CSR-rådgiver: Offentlige udbud bør konkurrere på cirkulær økonomi CSR-rådgiver: Offentlige udbud bør konkurrere på cirkulær økonomi