Argo: Farvel til småt brændbart øger genanvendelsen

DEBAT: Landets tredjestørste affalds- og energiselskab øger genanvendelsen af affald ved at fjerne kategorierne småt og stort brændbart. Samtidig udnytter kraftvarmeværkerne ikke-genanvendelsesegnet affald til energi. Dét er cirkulær økonomi, skriver Argo.

Af Niels Hörup og Trine Lindegaard Holmberg
Hhv. bestyrelsesformand og direktør i ARGO

ARGO er landets tredjestørste affalds- og energiselskab, som ejes af ni sjællandske kommuner. ARGO's bestyrelse har vedtaget en ambitiøs strategi, som handler om at omdanne affald til ressourcer og understøtte udviklingen henimod en mere cirkulær økonomi.

Vi løser opgaver med håndtering og behandling af affald med det fokus at flytte affaldet (eller rettere ressourcerne) så højt op i ’affaldshierarkiet’ som muligt. Vi prioriterer affaldsbehandling således: Genbrug før genanvendelse før energiudnyttelse før deponering.

Mest muligt affald skal genbruges og genanvendes, og energiudnyttelsen skal ske miljømæssigt forsvarligt og med størst muligt udbytte i form af el og fjernvarme.

Øget genanvendelse
Som seneste initiativ er ARGO i samarbejde med vores ejerkommuner i gang med at afskaffe containerne til småt brændbart og stort brændbart på vores genbrugspladser. - De findes simpelthen ikke længere på fire genbrugspladser, og på vores resterende ti pladser forsvinder de i løbet af resten af dette år.

I stedet sorterer borgere og erhvervsdrivende deres affald ud i flere fraktioner til genanvendelse. De foreløbige resultater viser, at vi øger genanvendelsen med cirka 60 kilo per husstand om året svarende til en forøgelse af kommunernes genanvendelse af husholdningsaffald på seks-syv procent.

Budskabet om øget genanvendelse og farvel til småt og stort brændbart er generelt blevet positivt modtaget af borgerne i de kommuner, som har været omfattet af tiltaget. Det er ARGO's oplevelse, at brugerne af genbrugspladserne er klar over, at øget genbrug og genanvendelse er nødvendig, hvis vi skal gøre en reel forskel for miljøet og de kommende generationer. Borgerne har forståeligt nok været meget interesserede i, hvordan de nu sorterer deres tidligere stort og småt brændbart affald.

Lavere varmepriser
Samtidig med, at vi flytter affaldsmængder fra energiudnyttelse til genanvendelse, udnytter vi vores kraftvarmeværk til at producere el og fjernvarme fra ikke-genanvendelsesegnet affald. Det gælder også affald, som ellers ville være blevet deponeret på losseplads i nærliggende lande, der ikke selv har kapacitet til at udnytte affaldet på bedre vis.

Det giver for det første en miljø- og klimagevinst. Eksempelvis har energiudnyttelse af affald fra udlandet medført en besparelse på 28.000 ton CO2 i 2017. For det andet giver affaldsimporten en økonomisk gevinst. Således bidrog ARGO's affaldsimport i 2017 med 30,7 millioner kroner i afgifter til statskassen og gav også lavere fjernvarmepriser til de danske fjernvarmekunder, svarende til en nedsættelse af varmeprisen med cirka seks procent.

Cirkulær økonomi
I Danmark har vi fastsat nationale mål for genanvendelse (regeringens ressourcestrategi) og mål for udfasning af fossile brændsler. ARGO har som landets trediestørste affalds- og energiselskab et ansvar for at bidrage til disse målsætninger. Vi varetager således ikke kun en kortsigtet selskabsøkonomisk interesse, men også ansvaret for helheden. Målet er at løse opgaverne på den mest ansvarlige og bæredygtige måde – økonomisk, miljømæssigt og samfundsmæssigt.

Regeringen har i denne måned lanceret en strategi for cirkulær økonomi. Omstillingen til cirkulær økonomi er kompleks, udfordrende og kræver fælles indsats fra mange aktører, herunder forskningsverdenen, erhvervslivet og den offentlige sektor. Lad os samarbejde om den grønne omstilling på tværs af brancher og sektorer. ARGO tager sin del af ansvaret og bidrager til at gøre den cirkulære tankegang til virkelighed – i denne omgang ved at sige farvel til småt og stort brændbart.

Forrige artikel Grønt byggeråd: Regeringen skal  ikke opfinde den dybe (cirkulære) tallerken Grønt byggeråd: Regeringen skal ikke opfinde den dybe (cirkulære) tallerken Næste artikel Professor: Energiaftalen løser ikke udfordringer med biomasse Professor: Energiaftalen løser ikke udfordringer med biomasse