Jacob Bjerregaard: Affaldstilsynet skal ikke centraliseres

KOMMENTAR: Regeringen vil centralisere tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering, men det vil betyde, at ressourcer går tabt, og at virksomheder i sidste ende taber penge, skriver Jacob Bjerregaard.

Kommunernes dialog og tilsynsarbejde med virksomhederne er vigtigt for at nå fremtidens ambitiøse mål på affaldsområdet og understøtte erhvervslivet, når det handler om cirkulær økonomi. Men kommunernes opgave med at vejlede og føre tilsyn med virksomhedernes affald er udfordret.

Kommunerne har en meget stor del af opgaverne på affaldsområdet blandt andet i forbindelse med affaldsregulativer, etablering af indsamlingsordninger, sikre forbrændings- og deponeringskapacitet og ikke mindst med tilsynsopgaver og dialog med lokale virksomheder.

Derfor har KL i ti år efterspurgt en samlet strategi og en klar ansvarsfordeling for affaldstilsynet. Men uden held.

Login

 • Anmeld

  Simon Stig-Gylling · Chefkonsulent

  Vigtigt med klare rammebetingelser - bare ikke nok

  I Dansk Byggeri er vi enige i, at mere ensartet administration og håndhævelse af reglerne bla. opnås ved at give kommunerne klare rammebetingelser, værktøjer og finansiering til at løse opgaven. Men det stopper ikke der..

  En forudsætning for at forstå affaldsproblematikken i byggebranchen, som er Danmarks største affaldsproducent, er at se virksomhederne som et enkelt led i en større værdikæde. Her spiller bygherren, rådgiveren og kommunen alle en afgørende rolle, i forhold til hvilke resultater der opnås med bedre cirkulær økonomi i byggeriet.
  Af samme grund har Dansk Byggeri taget initiativ til et videncenter på TI (se www.vcob.dk ) som gratis rådgiver alle byggeriets parter om bedre CØ i byggeriet, og deres juridiske forpligtelser herom.
  Jeg er derfor af den opfattelse, at det er for snævert kun at se på kommunen, hvis vi skal have skabt bedre CØ hos virksomhederne. Der er flere parter der er vigtige, for at de skal lykkes.