Brian Mikkelsen: Den cirkulære økonomi kræver rygstød og eksperimenter

DEBAT: En ny strategi for cirkulær økonomi skal være skarp på arbejdsdelingen mellem virksomhederne og det offentlige. For at få gang i innovationen skal vi lave forsøg i kommunerne, skriver Brian Mikkelsen (K), erhvervsminister.

Af Brian Mikkelsen (K)
Erhvervsminister

I den forgangne uge præsenterede jeg sammen med finansministeren og økonomi- og indenrigsministeren regeringens erhvervs- og iværksætterudspil. Et af de 22 initiativer er en strategi for den cirkulære økonomi, som vi har afsat 60 millioner kroner til over de kommende fire år – som en del af indsatsen ”digitalisering og nye forretningsmodeller”.

Heri ligger en tilkendegivelse af, at regeringen ser cirkulær økonomi som et område med et spændende potentiale – både i form af nye forretningsmuligheder for danske virksomheder og som en vej til at skabe en grønnere fremtid, når flere mennesker på kloden skal leve bæredygtigt og med mindre aftryk på klima og miljø.

Vi er også langtfra det eneste land, som lige nu afsøger potentialet og udforsker mulighederne i den cirkulære økonomi, som i høj grad er drevet af ressourcepres og klimaforandringer.

OL-medaljer af genbrugsmetal
På en ministerrejse til Japan i april havde jeg adskillige møder omkring eksportpotentialer og ikke mindst det kommende OL, som skal afholdes i Tokyo i 2020. Medaljerne vil til den lejlighed være lavet af metaller fra gamle mobiltelefoner.

Ud over at være en sjov gimmick, så dækker medaljerne over en større bevægelse: Bæredygtighed og genanvendelse bliver et stadig større tema, og hvis danske virksomheder kan udvikle cirkulære produkter og forretningsmodeller, er jeg overbevist om, at det har et globalt potentiale. Samtidig rummer det at genbruge og recirkulere også et stort potentiale for virksomhedernes ressourceeffektivitet.

Lavere ressourceforbrug betyder lavere omkostninger - og i sidste ende en forbedret konkurrenceevne.

I regeringens erhvervs- og iværksætterudspil har vi bevidst lagt den cirkulære økonomi under indsatsområdet 'nye forretningsmodeller'. Vi tror på, at der er et potentiale, men der er stadig – helt naturligt – rigtig mange uudforskede og ubesvarede spørgsmål omkring, hvordan den cirkulære økonomi skal stimuleres og udvikles, og hvordan virksomheder og det offentlige kan samarbejde om denne dagsorden.

Debatten her på Altinget afspejler også, at både det grønne potentiale skal dyrkes og optimeres, lige så vel som mange virksomheder stadig arbejder med at udvikle den helt rigtige business case for den cirkulære økonomi.

Når regeringen præsenterer sin strategi for den cirkulære økonomi, kommer den til at bygge på anbefalingerne, som vi modtog fra regeringens advisory board for netop cirkulær økonomi  i foråret.

Ny strategi skal gøre op med silo-tænkning
Jeg ser det som regeringens opgave at levere en strategi, som åbner nye muligheder for aktørerne omkring den cirkulære økonomi. Samtidig mener jeg, at vi skal være skarpe på arbejdsdelingen mellem virksomhederne og det offentlige, når vi tilrettelægger indsatsen.

Virksomheder har masser af incitament til at investere cirkulært: bedre ressourceforbrug  færre omkostninger, nye forretningsmuligheder, innovation, og så videre – altså potentielt bedre indtjening, omdømme, konkurrenceevne, eksportmuligheder og så videre.

Mange virksomheder er allerede i gang, så derfor skal vi med strategien skubbe på, hvor der er behov i erhvervslivet. Vi skal se på, hvordan vi gør den cirkulære økonomi tilgængelig for alle i erhvervslivet, og hjælpe de virksomheder i gang, som ikke er det endnu, enten fordi de ikke har de nødvendige ressourcer eller den nødvendige viden.  

Det kræver for eksempel, at vi gør op med silo-tænkning i det offentlige. Udvikling af cirkulær økonomi kræver øget samarbejde i centraladministrationen og blandt andre offentlige aktører.

Forsøgskommuner kan sikre innovation
For at kunne løfte potentialet i den cirkulære økonomi kræver det kompetencer inden for blandt andet miljø, erhverv, transport, energi med flere. Her skal vi sørge for, at det offentlige optimerer samarbejdet fremadrettet. Og i samme ånd skal vi selvfølgelig gøre det lettere for borgere og særligt virksomheder at henvende sig til det offentlige med spørgsmål og ønsker omkring cirkulær økonomi.

Vi skal tænke fleksibelt og ”på kundens præmisser", så vi gør det så smidigt som muligt, at få den rådgivning og vejledning fra offentlige myndigheder, som der er behov for.

Jeg mener også, at det offentlige kan stimulere den cirkulære økonomi ved at give plads til innovation og særlige forsøg i udvalgte kommuner. Forsøgskommuner er et godt værktøj til at få prøvet nogle modeller og ideer af. Få erfaringer samlet op, så der er noget at bygge videre på, og så vi kan bringe den cirkulære økonomiske dagsorden videre.

For der er bestemt et lovende potentiale, men vi er nødt til at give kommuner og innovative virksomheder bedre muligheder for at få testet af, om og hvordan potentialet kan indfries.

Jeg glæder mig til at præsentere den endelige strategi og ser frem til det videre samspil omkring den cirkulære dagsorden. For selv om der er udfordringer og bump på vejen, så er vejen fremad stadig cirkulær.

Forrige artikel Ikea: Genanvendelse bidrager positivt til bundlinjen hver dag Ikea: Genanvendelse bidrager positivt til bundlinjen hver dag Næste artikel Danske Vandløb: Kommuner bør tvinges til at klimasikre det åbne land Danske Vandløb: Kommuner bør tvinges til at klimasikre det åbne land
  • Anmeld

    Jakob zeuthen · Miljøpolitisk chef

    Klare roller for den cirkulære strategi

    Vi glæder os til regeringens strategi for udmøntning af de cirkulære anbefalinger, som gerne skal hvile på klart beskrevne rollefordelinger. Genbrug er en del af den cirkulære økonomi. Slippes frikommuneordninger fri må det gerne sikres at kommuner ikke underminerer fx indsamlingsordningernes levebrød når kommuner opretter genbrugsbutikker. Kommuner kan i stedet støtte humanitær indsamling- det hjælper mennesker og cirkulær økonomi