Dansk Affaldsforening: Affaldet ligger godt hos kommunerne

REPLIK: Det er forsimplet at bruge erfaringerne fra elsektoren som argument for privatisering af affaldet. Ansvaret ligger godt hos kommunerne, skriver Dansk Affaldsforening i en replik til ARI.

Af Jacob Hartvig Simonsen
Direktør, Dansk Affaldsforening

Det ville dog være rart, hvis affaldssektoren var så ligetil som elsektoren: Kun én vare, nemlig elektroner i bevægelse, og ét ledningsnet. Tilmed har elektricitet positiv værdi, så der er økonomisk incitament til at forfine produktet. I modsætning hertil kommer affald fra samtlige 2,6 millioner husstande og cirka 300.000 virksomheder – og i en hel del flere former end elektricitet. På en gennemsnitlig genbrugsplads kan du aflevere minimum 40 forskellige slags affald, hvor kun en håndfuld faktisk er penge værd, så business casen desværre ofte er bedst, hvis man gør så lidt som muligt for miljøet.

Derfor er det forsimplet, når DI - Affalds- og Ressourceindustrien (ARI) bruger erfaringer fra elsektoren som argument for, at affald bliver til guld og grønne skove, hvis markedet får frit spil i affaldssektoren. Det er korrekt, at elsektoren i almindelighed og Ørsted i særdeleshed har gjort en flot indsats for omstillingen til vedvarende energi. Men det skyldes i høj grad politiske målsætninger, finansiering via PSO-afgiften – og jo sådan set også offentligt ejerskab, idet den største ejer af DONG/Ørsted – trods en del debat kan man vist roligt sige – fortsat ligger hos staten med en andel på 50,1 procent.

Login